Առցանց աշխատանքներ մաթեմատիկայից

Առցանց ուսուսումնական շաբաթվա առաջադրանքներ

02.03-06.03 /Առաջադրանքները նախատեսված են ամբողջ շաբաթվա համար

Տոկոսով խնդիրներ

m1
m2

1․Գտեք 75-ի 40 %-ը։

75=100%

x=40%

100*x=75*40

3000/100=30

2․36-ը 80-ի քանի՞ տոկոսն է։

80=100%

36=x%

80*x=36*100

3600/80=45%

3․Գտեք թիվը,եթե հայտնի է,որ նրա 35 տոկոսը հավասար է 42-ի։

35%=42

100%=x

35*x=42*100

4200/35=120 թիվը

4․450-ի ո՞ր տոկոսն է հավասար 81-ի։

450=100%

81=x%

450*x=81*100

8100/450=18%

5.120-ը մեծացրեք 30 տոկոսով։

120=100%

x=130%

120*130=100*x

15600/100=156

6.175-ը փոքրացրեք 60 տոկոսով։

175=100%

x=60%

175*60=100*x

10500/100=105

7.Քանի տոկոսով է պետք մեծացնել 70 թիվը,որպեսզի ստացվի 84։

70=100%

84=x%

70*x=84*100

8400/70=120

120-100=20%

8.Քանի տոկոսով է պետք փոքրացնել 320 թիվը,որպեսզի ստացվի 208։

320=100%

208=x%

320*x=208*100

20800/320=65%

9.Որ թիվը պետք է մեծացնել 20 տոկոսով,որ ստացվի 90։

x=80%

90=100%

x*100=90*80

7200/100=72-ը

10․Գտեք այն թիվը,որը փոքրացնելով 40 տոկոսով կստանանք 144։

100%=x

40%=144

144*100=40*x

14400/40=380

11.Երբ աշակերտը կարդաց գրքի 30 տոկոսը,նրան մնաց 161 էջ։Քանի էջ ունի գիրքը։

70%=161

30%=x

70*x=30*161

4830/70=69

69+161=230

12.Երբ աշակերտը կարդաց 81 էջ,նրան մնաց կարդալու 55 տոկոսը։Քանի էջ ունի գիրքը։,

45%=81

55%=x

45*x=55*81

4455/45=99

99+81=180 էջ։

13.Գիրքն ունի 250 էջ։Առաջին օրը աշակերտը կարդաց գրքի 40 տոկոսը,երկրորդ օրը ՝ մնացածի 20 տոկոսը,երրորդ օրը՝ մնացածի 50 տոկոսը,չորրորդ օրը ՝մնացածի 35 տոկոսը։

1,Քանի՞ էջ կարդաց աշակերտը 2 օրը։

250=100%

x=40%

250*40=100*x

10000/100=100

250-100=150

150=100%

x=20%

150*20=100*x

3000/100=30 էջ։

2,Քանի՞ էջ կարդաց աշակերտը երրորդ օրը։

150-30=120

120=100%

x=50%

120*50=100*x

6000/100=60 էջ։

3,Քանի՞ էջ մնաց կարդալու 2 օրից հետո։

150-30=120 էջ։

4,Քանի՞ էջ կարդաց աշակերտը առաջին 3 օրերի ընթացքում։

1 օրը-100 էջ

2 օրը-30 էջ

3 օրը-60 էջ

100+30+60=190։

5,Քանի՞ էջ մնաց կարդալու 4 օրից հետո։

120-60=60

60=100%

x=35%

60*35=100*x

2100/100=21

60-21=39 էջ մնաց կարդալու։

6,Քանի՞ էջ կարդաց աշակերտը 4 օրը։

120-60=60

60=100%

x=35%

2100/100=21 էջ։

14․Տրված են 4 թվեր։

30,75,90,48

1)Չորրորդ թիվը քանի՞ տոկոսով է մեծ առաջինից թվից։

48=100%

30=x%

48*x=30*100

3000/48=62.24/48=62.1/2%-ով։

2)Երրորդ թիվը երկրորդ թվի կրկնապատիկից քանի՞ տոկոսով է փոքր։

75*2=150

150=100%

90=x%

150*x=90*100

9000/150=60%

3)Երկրորդ թիվը առաջին և երկրորդ թվերի գումարի ո՞ր տոկոսն է։

30+90=120

120=100%

75=x%

7500/120=62.60/120=62.1/2

4)Գտեք երկրորդ թվի 24 տոկոսի և երրորդ թվի 10 տոկոսի գումարը։

75=100%

x=24%

1800/100=18

90=100%

x=10%

900/100=9

18+9=27:

5)Գտեք 4 թվի 75 տոկոսը,և առաջին թվի 5/6 մասի տարբերությունը։

48=100%

x=75%

3600/100=36

30 -ի 5/6 մասը =30/6*5= 25

36-25=11:

6)Երրոդ թիվը առաջին և չորրորդ թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկի ո՞ր տոկոսն է։

90-ը

30,48=30/2=15/3=5/5=1

48/2=24/2=12/2=6/2=3/3=1

240

240=100%

90=x%

9000/240=37.120/240=37.1/2%

7)Երկրորդ և երրորդ թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը քանի տոկոսով է փոքր առաջին թվից։

75/3=25/5=5/5=1

90/2=45/3=15/3=5/5=1

15

15-ը ուղիղ 50 տոկոսով է փոքր 30-ից 30/2=15

8)Քանի՞ տոկոսով է պետք մեծացնել առաջին թիվը,որպեսզի ստացվի չորրորդ թվի 25 տոկոսով փոքր թիվ։

48=100%

x=25%

1200/100=12

48-12=36

30=100%

36=x%

3600/30=120%

120-100=20%-ով։

Պատ․20 տոկոսով։

9)Առաջին և երրորդ թվերի արտադրյալը երկրորդ և չորրոդ թվերի արտադրյալի ո՞ր տոկոսն է։

30*90=2700

75*48=3600

3600=100%

2700=x%

270000/3600=75%

Պատ․75 տոկոսով։

10)Առաջին և չորրորդ թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկի 30 տոկոսը քանի՞ տոկոսով է փոքր երկրորդ և երրորդ ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկի 40 տոկոսից։

30,48=240

75,90=450

240=100%

x=30%

7200/100=72

450=100%

x=40%

18000/100=180

180=100%

72=x%

7200/180=40 %-ով։

Պատ․ 40 տոկոսով։

Շարժման խնդիրներ

m4

1)6*30=180 կմ

2)315/45=7

3)600/30=20

4)600/45=13.15/45=13.1/3~13 ժամում,20 րոպեում․

5)9.5*30=270 կմ,900 մետր/հաշված ճանապարհին/

600-270,900=599.1000-270.900=329.100կմ-ի վրա/հաշված ԱԲ-ից հանած/

6)195/45=4.15/45~ 4 ժամ,20 րոպեում

m5

1)3+15=18 կմ/ժ

2)15-3=12 կմ/ժ

3)18*2,30 րոպեում․=36 կմ,540 մետր

4)60/12=5 ժամում․

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s