Նախագիծ 1,դաս 2,մաթեմատիկա

Դաս 2.

Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Թվաբանական ո՞ր գործողություններն են ոչ միշտ կատարելի

բնական թվերի բազմության մեջ։

+,-,*,/

գումարում,հանում,բազմապատկում,բաժանում/

2) Գտե՛ք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսը, եթե նրա

չափումներն են՝ 3.5/6սմ, 4.1/2սմ, 5 սմ։

Լուծում․

2*(3.5/6*4.1/2+3.5/6*5+5*4.1/2)=

3.5/6*4.1/2=23/6*9/2=23/2*3/2=69/4=22.1/4

3.5/6*5/1=23/6*5/1=115/6=19.1/6

4.1/2*5=9/2*5/1=45/2=22.1/2

22.1/4+22.1/2+19.1/6=63.11/12

22.1/4+22.1/2=44.1/4+1/2=44.1+2/4=44.3/4

44.3/4+19.1/6=63.3/4+1/6=63.9+2/12=63.11/12

Պատ,63․11/12

3) Խաղողից ստացված չամիչի զանգվածը կազմում է այդ խաղողի

զանգվածի 20 %-ը։ Ինչքա՞ն խաղող պետք է վերցնել 5 կգ չամիչ

ստանալու համար։

Խաղող-100%

Չամիչ-20%

1/5*5/1=1/1=1 կգ ․

Պատ 1 կգ խաղող։

Լրացուցիչ(տանը)

4) Հայտնի է, որ a-ն ամբողջ թիվ է։ Կարելի՞ է ասել, որ՝

ԱՅՈ

ա) a-ն բացասական թիվ է, 

բ) |a|-ն ոչ բացասական թիվ է,

գ) a-ն դրական թիվ է, 

դ) 2a–3<2a,

ե) a-ն կոտորակային թիվ է, 

զ) (|a|+1)-ը դրական թիվ է։

5) Գտե՛ք արտահայտության ամենամեծ արժեքը.

ա) 3 – |x|, 

բ) –|x|, 

գ) –3 ⋅ |x|, 

դ) –(|x| – 2)։

6) Վազքի մրցումներում մարզիկներից մեկը տարածությունն անցել է 4 ր 45 վրկ-ում, իսկ մյուսը՝ 20 %-ով արագ։ Ինչքա՞ն ժամանակում է նա հասել վերջնագծին։

4 ր․45 վ․- 4․45/60

4.45/60=100%

x=80%

100-20=80%

4.45/60*80=100*x

4.45/60*80=3,80=3.80*60=4.20/60=4.1/3

Պատ․4 րոպե,20 վ․- 4 րոպե,1/3 վայրկյան։

7) Տարբեր փականներ ունեցող երեք ճամպրուկների բանալիները

խառնվել են իրար։ Բավակա՞ն է արդյոք երեք փորձը, որպեսզի

իմանանք, թե որ բանալին որ ճամպրուկինն է։

Ինձ թվում է ոչ,ամենաքիչ փորձով կարելի 9 անգամ,ամեն մեկի 3 անգամ։Շնորհկալություն։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s