Մաթեմատիկա դաս 10

Դաս 10.

7. Տասնորդական կոտորակների բազմապատկումը

Տեսական նյութ

Դրական տասնորդական կոտորակները բազմապատկելու

համար պետք է`

1) անտեսելով կոտորակների գրառումներում եղած ստորակետները` բազմապատկել ստացված բնական թվերը,

2) ստացված արտադրյալում աջից ստորակետով առանձնացնել

այնքան թվանշան, քանի թվանշան որ կա երկու արտադրիչների

կոտորակային մասերում միասին։

                     Օրինակ` 23,5 ⋅ 0,01 = 0,235 ։

Այս հաշվեկանոնին կարելի է հանգեցնել նաև այն դեպքերը, երբ

արտադրիչներից մեկը բացասական տասնորդական կոտորակ է։

Ձևակերպենք համապատասխան հաշվեկանոնը։

Տասնորդական կոտորակները բազմապատկելու համար պետք է՝

1) բազմապատկել այդ կոտորակների բացարձակ արժեքները,

2) ստացված արտադրյալից առաջ դնել + նշանը, եթե բազմապատկվող

կոտորակներն ունեն նույն նշանը, և դնել – նշանը, եթե

բազմապատկվող կոտորակների նշանները տարբեր են։

0,25 x 0,2 = 0,050 = 0,05

0,25×0,2 = 25/100 x 2/10 = 50/1000 = 5/100 = 0,05

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Կատարե՛ք բազմապատկում.

ա) 3,81 ⋅ 2,95  = 11,2935         դ) 17,32 ⋅ 896,1 = 15520,652   15 520,652   է) 0,1 ⋅ 0,001 = 0,0001 

բ) 16,387 ⋅ 0,29 = 4,75223       ե) 1,11 ⋅ 0,32 = 0,3552         ը) 23,57 ⋅ 8,192 = 193 = 193,08544

գ) 0,782 ⋅ 0,55 = 0,4301         զ) 0,92 ⋅ 10,03 = 9,2276       թ) 17,17 ⋅ 17,17 = 294,8089

2) Կատարե՛ք բազմապատկում.

ա) 12 ⋅ 0,36 = 4,32       դ) 4 ⋅ 2,575 = 10,3           է) 85 ⋅ 18,43 = 1566,55

բ) 200 ⋅ 1,25 = 250       ե) 77 ⋅ 0,98 = 75,46          ը) 9 ⋅ 34,392 = 309,528

գ) 5 ⋅ 66,99 = 334,95       զ) 134 ⋅ 1,73 = 231,82         թ) 236 ⋅ 7,24 = 1708,64

ա) 12 ⋅ 0,36 = 4,32

3) Կատարե՛ք բազմապատկում.

ա) 7,31 ⋅ 2,06 = 15,0586 

բ) 20,02 ⋅ (–11,99) = -460,2598

գ) 0,1 ⋅ 4,767 = 0,4767 

դ) (–34,8) ⋅ (–0,348) = 12,1104 

ե) (–5,32) ⋅ (–2,2) = 11,704

զ) 12,12 ⋅ 10,01 = 121.3212

Լրացուցիչ(տանը)

4) Կատարե՛ք բազմապատկում.

ա) 6,251 ⋅ 7 = 0,759         դ) 14,55 ⋅ 2 = 29,1         է) 7,86 ⋅ 12 = 94,32

բ) 0,302 ⋅ 5 = 1,51          ե) 0,04 ⋅ 85 = 3,4         ը) 12,5 ⋅ 80 = 1000

գ) 18,11 ⋅ 30 = 543,3        զ) 6,37 ⋅ 9 = 57,33    թ) 31,232 ⋅ 25 = 780.6

5) Ճանապարհորդը 4 ժ քայլել է 5,2 կմ/ժ արագությամբ և 3 ժ՝ 4,8 կմ/ժ արագությամբ։ Որքա՞ն ճանապարհ է նա անցել։

4*5,2=20,8

3*4,8=14,4

20,8+14,4=37,2

Պատ.`37,2

6) Կատարե՛ք գործողությունները և համեմատե՛ք արդյունքները.

ա) 3,76 ⋅ 0,1 և 10,26 ⋅ 0,03 դ) 4,25 ⋅ 11,1 և 56,8 ⋅ 0,2

     0,376 < 0,3078  47,175 >  11,34

բ) 5,71 ⋅ 23 և 2,8 ⋅ 45 ե) 0,705 ⋅ 9,43 և 8,99 ⋅ 0,77

131,33 >  126                                6,64815 >  6,9223

գ) 1,92 ⋅ 8,4 և 17,5 ⋅ 0,8,               զ) 0,006 ⋅ 1000 և 100 ⋅ 0,083:3

16,128 >  14                                   6 <  8,3

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s