Posted in Քիմիա

Գործնական աշխատանք՝ֆիզիկական և քիմիական երևույթներ՝Դաս 7,8

Ֆիզիկական և քիմիական երևույթներ։Քննարկվող հարցեր

Ֆիզիկական երևույթներՔիմիական ռեակցիաներ
Ջրի եռալըՋրի և սոդայի խառնուրդը
Ջրի սառելընավթի և պղինձի խառնուրդը
Աղի մանրացումՅոդի և նյութի խառնուրդ
Թղթի ճղվելըԽնձորի վրա բորբոսասունկ հայտնվելը
Փայտի կոտրումըՀացի,լավաշի վրա սունկ հայտնվելը
Սառույցի հալվելըՋրի և շաքարը խառնուրդը
Շոկոլադի մանրացումՀյութ ստանալը տարբեր մրգերից

1․Ինչ է երևույթը

Մեզ շրջապատող աշխարհում կատարվող յուրաքանչյուր փոփոխություն անվանվում է երևույթ։

2․Որ երևույթն է կոչվում ֆիզիկական,բերել հինգական օրինակներ

Այն երևույթները,որոնց ժամանակ փոխվում է առարկայի ձևը,չափը,ագրեգատային վիճակը կամ խտությունը,և որոնց ընթացքում նոր նյութ չի առաջանում կոչվում են ֆիզիկական երևույթներ։

Կայծակը,սառույցի հալումը,գոլորշու վերածվելը ջրի,ջրի վերածվելը սառույցի,ջրի եռալը։

3Որ երևույթն է կոչվում քիմիական,բերել հինգական օրինակներ

Այն երևույթների,որի ընթացքում փոխվում է նյութի բաղադրությունը,կառուցվածքը,այսինքն նոր նյութ է առաջանում կոչվում են քիմիական երևույթներ կամ քիմիական ռեակցիաներ։

Հացի բորբոսնելը,կաթի թթվելը,խնձորի վրա բորբոսասունկ լինելը,ձվի նեխելը,փայտի այրվելը։

Որոնքն են քիմիական ռեակցիաների հատկանիշները:                 

Քիմիական ռեակցիաների հատկանիշներից են հոտի և համի փոփոխությունը,գույնի փոփոխությունը,գազի և էներգիայի անջատվելը։

              Ցանակացած փոփոխություն բնության մեջ կոչվում է երևույթ: Երևույթները լինում են ֆիզիկական և քիմիական: 

Ֆիզիկական երևույթների ժամանակ նոր նյութեր չեն առաջանում, այլ փոխվում են նյութի ագրեգատային վիճակը, ձևը և չափսերը:

Ֆիզիզկական երևույթներ` ապակու, կավի, բաժակի կոտրվելը…
Քիմիական երևույթներ` որոնց ժամանակ առաջանում են նոր նյութեր` ռեակցաներ:Քիմիական առեակցիաների հատկանիշները` գույնի,հոտի համի փոփոխություն, էներգիայի անջատումկամ կլանում, ստվածքի առաջացում և գազի անջատում                                                

  Գործնական աշխատանք`ֆիզիկական և քիմիական երևույթների ուսումնասիրում

  1. Ֆիզիկական երևույթներ,Քիմիական ռեակցիաներ

1․Սահմանե՛ք ֆիզիկական երևույթ հասկացությունը: Առաջարկե՛ք առնվազն երկու օրինակ: 

Ֆիզիկական երևույթների ժամանակ նոր նյութեր չեն առաջանում, այլ փոխվում են նյութի ագրեգատային վիճակը, ձևը և չափսերը:

Օրինակ բաժակի կոտրվելը,փայտը կոտրելը։


2. Հետևյալ երևույթներից որո՞նք են ֆիզիկական (ընտրությունը հիմնավորե՛ք). ա) սառույցի հալվելը բ) ջրի գոլորշիանալը գ) պղնձի սևանալը տաքացնելիս դ) բաժակի կոտրվելը։

ա/Սառույցի հալվելը ֆիզիկական է,որովհետև երևույթի ժամանակ նոր նյութ չի առաջանում,փոխվում է ձևը և չափը։

բ/ջրի գոլորշիանալը ֆիզիզկական երևույթ է,որովհետև փոխվում է ագրգ․վիճակը,նոր նյութ չի առաջանում։

գ/պղինձի տաքանալը քիմիական է,որովհետև գույնը փոխվում է,իհարկե նոր նյութ չի առաջանում,բայց գույն և տեսքը փոխվում են։

դ/բաժակի կոտրվելը ֆիզիկական երևույթ է,որովհետև երեևույթի ժամանակ նոր նյութ չի առաջանում,այլ ուղղակի ձևն է փոխվում։
 3. Սահմանե՛ք քիմիական երևույթ հասկացությունը: Առաջարկե՛ք առնվազն երկու օրինակ:

 Այն երևույթների,որի ընթացքում փոխվում է նյութի բաղադրությունը,կառուցվածքը,այսինքն նոր նյութ է առաջանում կոչվում են քիմիական երևույթներ կամ քիմիական ռեակցիաներ։

Օրինակ մետաղը տաքացնելիս,դրա վրա հայտնվող նոր գույնը։Յոդի և սոդայի խառնուրդը։
4. Հետևյալ երևույթներից որո՞նք են քիմիական (ընտրությունը հիմնավորե՛ք).  ա) ջրի եռալը բ) արծաթե զարդի սևանալը գ) երկաթի ժանգոտվելը դ) կաթի թթվելը։

Արծաթի զարդի սևանալը,երկաթի ժանգոտվելը,կաթի թթվելը,որովհետև այդ երեք տարբերակներում գույն է փոխվում,հոտ է առաջանում,նոր նյութեր չեն առաջանում։

Իսկ մյուս տարբերակում ֆիզիկական երևույթ է,որովհետև ագրեգատային վիճակն է փոխվում,նոր նյութ չի առաջանում,քիմիական հատկանիշներ չի պարունակում։

5. Թվարկե՛ք քիմիական ռեակցիաների հատկանիշները: Բերե՛ք օրինակներ: 

Քիմիական երևույթներ` որոնց ժամանակ առաջանում են նոր նյութեր` ռեակցաներ:Քիմիական ռեակցիաների հատկանիշներն են` գույնի,հոտի համի փոփոխություն, էներգիայի անջատում կամ կլանումը, ստվածքի առաջացում և գազի անջատում։

Սոդայի և յոդի խառնուրդը,երկաթի ժանգոտելը,մետաղի վրա գույն լինելը տաքացնելու ժամանակ։

6. Ի՞նչ պայմաններ են անհրաժեշտ քիմիական ռեակցիաների ընթանալու համար: Թվարկե՛ք ձեզ հայտնի օրինակները:

Քիմիական ռեակցիաներ առաջանալու համար անհրաժեշտ է, որ նյութերը անմիջական հպման մեջ լինեն: Այդ նպատակով նյութերը մանրացնում են և խառնում:
 Օրինակ` ծծմբի և երկաթի միջև ռեակցիան ընթանալու համար ծծումբը տրորում են հավանգում, իսկ երկաթի փոշին ստանում են հատուկ եղանակով: Ստացված փոշիները խնամքով խառնում են` մասնիկների հավասարաչափ բաշխման համար:


Տնային առաջադրանքներ

1. Թարմ պատրաստված մուգ թեյի բաժակի մեջ լիմոնի կտոր դրե՛ք և խառնե՛ք: Ի՞նչ է նկատվում: Երևույթը քիմիակա՞ն է, թե՞ ֆիզիկական: 

Քիմիական է,որովհետև գույն է առաջանում,նոր նյութ է առաջանում մասամբ,նոր հոտ է առաջանում։

Պայքարեք գրիպի և մրսածության դեմ՝ 3 հզոր թեյերի միջոցով

2. Բաժակի մեջ կիսով չափ ջո՛ւր լցրեք, ջրում լուծե՛ք կես թեյի գդալ խմելու սոդա և ավելացրե՛ք լիմոն: Ի՞նչ է նկատվում: Երևույթը քիմիակա՞ն է, թե՞ ֆիզիկական: 

Քիմիական է,որովհետև նոր նյութ է առաջանում,գույն և հոտ են առաջանում։
Տնային` սովորել`էջ 40-43,վարժ էջ 44,45-46

Էջ 45,46

Հեղինակ՝

I'm very happy person.I like to play football and love to listen to music.

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s