Եռանկյունների հավասարության կրկողություն՝Երկրաչափություն

Ապրիլի 27

Թեմա՝ Եռանկյունների հավասարությունը

Առաջադրանքներ հետևյալ խնդրագրքից:Ներբեռնել համակարգչում:

Տեսական մաս՝ Գլուխ 1, էջ 8-10

Առաջադրանք` 61-70, էջ 54

Վարժ․61

Վարժ․62

Վարժ․63

Քանի,որ եռանկյունները հավասար են ուստի և բոլոր կողմերը և անկյունները իրար հավասար են։Ստացվում է,որ ․

Եթե ABC-պարագիծը հավասար է 65 սմ,ուստի և MNK եռանկյան պարագիծը նույնպես հաավսար կլինի 65 սմ։

Վարժ․64

Վարժ․65

AB=CK

AC+BK

<ABC=85^0

<BAC=35^0

<BCA=60^0

________________

<CBK=?

<BCK=?

<BKC=?

Վարժ․66

Ըստ եռանկյունների հավասարության առաջին հայտանիշի եռանկյունները հավասար են։

Վարժ․67

Ըստ եռանկյունների հավասարության առաջին հայտանիշի եռանկյունները հավասար են։

Վարժ․68

Պատ՝․ Ոչ

Վարժ․69

AC կողմը ընդհանուր կողմ է:

Ըստ եռանկյունների հավասարության առաջին հայտանիշի եռանկյունները հավասար են։

Վարժ․70

BC-ն ընդհանուր կողմ է։

Ըստ եռանկյունների հավասարության առաջին հայտանիշի եռանկյունները հավասար են։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s