Ուղիղ համեմատական ֆունկցիա

Ապրիլի 28

Թեմա՝ Ուղիղ համեմատական ֆունկցիա

Առաջադրանքներ 459-460հետևյալ խնդրագրքից ,էջ 141

Վարժ․459

ա/x= ox առանցքն է

բ/ և գ/

դ/եթե բոլոր կետերը գտնվում են մեկ ուղղու վրա ապա պատկերը ճիշտ է․

ե/Կառուցված է

զ/1 և 3 քառորդներում

է/

y(-3)= -9, (-9)=3*(-3)

y(4)=12, 12=4*3

y(1/2)=1,5, 1,5=0,5*3

y(1.2)=3,6, 3,6=1,2*3

y(-0.7)= -2,1, (-2,1)= -0,7*3

ը)

y(x)=2,

x=2/3

y(x)=1,

x=1/3

y(x)=(-6),

x= -2

թ)

y-ի արժեքը կմեծանա 3-ով

ա) x=ox առանցքն է,բոլոր թվերի.

բ)

  xy= -1/2x(x; -1/2x)
-21(-2; 1)
-1.50.75(-1.5; 0.75)
-10.5(-1; 0.5)
-0.50.25(-0.5; 0.25)
00(0; 0)
0.51.5(0.5; -0.25)
1-0.5(1; -0.5)
1.5-0.75(1.5; -0.75)
2-1(2; -1)
2.5-1.25(2.5; -1.25)
3-1.5(3; -1.5)գ)

դ) Եթե անցնում է (1; -0.5) կետով և կետերով կազմված գիծը ուղիղ է ,ապա ճիշտ է.

ե) y= -0,5x

x=2

(2; -1)

x=3

(3; -1.5)

զ)

Երկրորդ և չորորրդ

է)

y(-3)=1,5, 1,5= -0,5*(-3)

y(4)= -2, -2=4*(-0,5)

y(1/2)= -0,25, -0,25=0,5*(-0,5)

y(1.2)= -0,6, 0,6=1,2*(-0,5)

y(-0,7)=0,35, 0,35= -0,7*(-0,5)

ը)

y(x)=2,

x=-4

y(x)=1,

x= -2

y(x)=(-6),

x=12

թ)

y-ի արժեքը կփոքրանա 1/2-ով:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s