Խնդիրների լուծում առաջին աստիճանի

Հոկտեմբերի 20

Թեմա՝ Խնդիրների լուծում առաջին աստիճանի հավասարումների օգնությամբ

Դասարանում

Առաջադրանքներ հեևյալ խնդրագրքից՝ 79-85,ա)-համարները,էջ 45

Վարժ․79

ա/

+{ x+y=10

+{ x-y=4

2x=14

x=7

x+y=10

7+y=10

y=10-7=3

բ/

-{ x+y=21

-{ x-y=9

2x=219=12

x=6

ստուգում՝

x+y=21

y=21-6=15

x-y=9

6-15= -9

(6;15)

Վարժ․80

ա/

-{ y=x+6

-{ y+x=40

x+x+6=40

2x+6=40

2x=40-6

2x=34

x=17

y+x=40

y+17=40

y=23

(17,23)

բ/

+{ x=y-15

+{ x+y=23

y+y+15=23

2y=23-15

2y=8

y=4

x+y=23

x=23-y=23-4

x=19

ստուգում՝

x=y-15

x=4

y=19

19-4=15

(4;19)

Վարժ․81

ա/

{ 4x+4y=44

{ y=2x

4x+2*(2*x)=44

4x+4x=44

8x=44

x=44/8=5,5

y=x*2

y=11

(5,5;11)

բ/

{ x=y:3

{ 2x+y=42

ձևակերպումը պետք է փոխվի այսպես․

Ասվում է եթե թվերից մեկը,այլ պետք է լինի երկրորդ թիվը,այսինքն y

{ x=y/3

{ x+2y=42

3y=42+3

3y=45

y=15

x+2y=42

x+30=42

x=42-30

x=12

Վարժ․82

{ y=x+7

{ 2x+6y=31

2x+6*(x+7)=31

2x+6x+42=31

8x=31-42

8x= -11

x= -1,4

y= -1,4+7= 5,6

(-1,4;5,6)

բ/

{ x=y-10

{ y/3+x=70

y=70-10

y=60

y/3+x=70

60/3+x=70

20+x=70

x=70-20

x=50

x=y-10=60-10

20+50=70

(50;60)

Վարժ․ 83

{ 2x-1=y

{ 2y-7=x

2*(2x-1)-7=x

4x-2-7=x

3x=9

x=3

y=6-1

y=5

բ/

{ 4x=y+6

{ 3y=x-1,5

y=4x-6

3y=12x-18

12x-18=x-1,5

11x-18= -1,5

11x=18-1,5

11x=16,5

x= 1,5

4x=y+6

6=y+6

y=6-6=0

(6;0)

Վարժ․84

ա/

x- գյուղամիջոց

y- մայրուղի

{ x=y-5

{ x+y=61

y-5+y=61

2y=66

y=33

x=33-5

x=28

(28;33)

բ/

x- հողածածկ

y- ասֆալտապատ

-{ x=y+18

-{ x+y=66

2y+18=66

2y=66-18

2y=48

y=24

x=24+18=42

42+24=66

(42;24)

Վարժ․85

{ y=x-30

{ 5x=8y

5x=8*(x-30)

5x=8x-240

-3x= -240

3x= 240

x=80

y=80-30

y=50

(80;50)

Advertisement

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s