Նյութի կառուցվածքի մասին վարկածի ստուգման փորձեր՝ փորձ 3

 Փորձ 3

Անհրաժեշտ սարքեր և նյութեր-երեք սրվակ,սրվակների պատվանդան,ջուր,կալիումի պերմանգանատ

Աշխատանքի ընթացքը.ջուրը լցրու առաջին սրվակի մեջ,մեջը լցրու կալիումի պերմանգանատի բյուրեղներ,մատով փակիր սրվակի բերանը ,թափահարիր,ստացիր համասեռ լուծույթ:Այնուհետև ներկված լուծույթիցմի քիչ լցրու երկրորդ սրվակի մեջ և վրան ավելացրու մաքուր ջուր:Այժմ երկրորդ  սրվակից մի քիչ ներկված ջուր լցրու երրորդ սրվակի մեջ և նորից վրան ավելացրու մաքուր ջուր:ՈՒշադիր նայիր կատարված փորձին(երեք սրվակներին) և պատասխանիր հետևյալ հարցերին արա եզրակացություն.

1.համեմատիր առաջի , երկրորդ, երրորդ  սրվակների ներկված լուծույթների գույները՝ո՞ր սրվակում եղած լուծույթն էավելի թույլ ներկված և ինչո՞ւ

2.քո պատկերացմամբ ի՞նչ կառուցվածք ունեն այս նյութերը,ինչպե՞ս են կոչվում այդ փոքրագույն մասնիկները,որոնցից բաղկացած են այդ նյութերը

3.կատարված փորձի դիտարկումներից ,ի՞նչ կարող ես ասել մոլեկուլների չափերի մասին և իրար նկատմամբ դասավորվածության մասին

Եզրակացություն.համարո՞ւմ ես ,որ այս փորձով ապացուցվեց վարկածի իրավացիությունը

Սաուդյան Արաբիա

Արտաքին հղում դեպի կայքեր Սաուդյան Արաբիայի մասին

1․ Սաուդյան Արաբիայի ափերը ողողող ջրային ավազանները և հարևան-պետությունները

Սաուդյան Արաբիայի արևելյան և հարավային հարևանները համեմատաբար տնտեսապես զարգացած են։ Դրանցից են Քուվեյթը, Բահրեյնը, Քատարը, ԱՄԷ-ն, Օմանը։ Հորդանանը և Իրաքը հյուսիսից այդքան էլ տնտեսապես զարգացած չեն։ Նույն Եմենը, որը գտնվում է հարավում նույնպես լավ ցուցանիշ չունի։ Սաուդայն Արաբիան Աքաբայի ծոցը բաժանում է Աֆրիկական Եգիպտոսից և Իսրայելից։ Ընդհանուր առմամբ ունի 8 հարևան։

Ափերը ողողող ջրային ավազաններ՝

Սաուդյան Արաբիայի ափերը արևելքից ողողում են պարսից ծոցի ջրերը, արևմուտքից Կարմիր ծովի ջրերը, իսկ հյուսիս-արևելքից Աքաբայի ծոցի ջրերը։ Պարսից ծոցի տարածաշրջանը շատ հարուստ է օգտակար հանածոներով՝ մարգարիտով, նավթով, բնական գազով և այլ օգտակար ռեսուրսներով։ Ըստ դրա հինման վրա զարգացել են Բահրեյնը, Քատարը, Քուվեյթը, նաև որոշ առումներով Իրանն ու Սաուդյան Արաբիան։

2․ Սաուդյան Արաբիայի զարգացման նախադրյալները

May 17 English

May 17Adverbs in English

Find the adjective in the first sentence and fill the gap with the adverb.

 1. Joanne is happy. She smiles .
 2. The boy is loud. He shouts .
 3. Her English is fluent. She speaks English .
 4. Our mum was angry. She spoke to us .
 5. My neighbour is a careless driver. He drives .
 6. The painter is awful. He paints .
 7. Jim is a wonderful piano player. He plays the piano .
 8. This girl is very quiet. She often sneaks out of the house .
 9. She is a good dancer. She dances really .
 10. This exercise is simple. You  have to put one word in each space.

Հողաթափիկի ինֆուզորիայի կառուցվածքը

Դասագրքի հղումն է

Փետրվարի 8-14

Հողաթափիկ ինֆուզորիայի կառուցվածքը և սեռական բազմացումը

Մարմինը երկարավուն է, օվալաձև, երկարությունը՝ 0,2 — 0,3 մմ։ Ունի արտաքին ամուր բջջապլազմային և ներքին հատիկավոր շերտեր։ Ամբողջ մարմինը հավասարաչափ ծածկված է թարթիչներով, որոնց շնորհիվ հողաթափիկը շարժվում է։ Մարսողությունը ներբջջային է. բացի սննդառական վակուոլներից կան նաև կծկվող վակուոլներ։ Բնորոշ է անսեռ բազմացումը, երբեմն՝ նաև կոնյուգացիան։ Տարածված է առավելապես քաղցրահամ ջրերում։ Հողաթափիկի տեսակներն օգտագործվում են ԳՀԼ- ներում։

Paramecium.jpg

Ինֆուզորիաների չափերը տատանվում են 12 միկրոնից մինչև 3 մմ։ Մարմինը կազմված է ամուր թաղանթից՝ կորտեքսից և դոնդողանման, հատիկավոր շերտից։ Շարժման օրգանելները պրոտոպլազմային թարթիչներն են, որոնց առջևից դեպի ետ թիավարումով ինֆուզորիաները լողում են։ Ինֆուզորիաները ունեն 2 տիպի կորիզ, պոլիպլոիդ մակրոնուկլեուս և դիպլոիդ միկրոնուկլեուս։ Սեռական պրոցեսը կոնյուգացիայի ձևով է, միաձուլվում են ոչ թե գամետները, այլ անհատները։ Բազմանում են նաև անսեռ ճանապարհով՝ լայնակի կիսվելով կամ բողբոջմամբ։ Լինում են նստակյաց և ազատ լողացող ձևեր, գաղութներով և առանձին։ Ինֆուզորիաները մեծ մասը սնվում է մանր սնկերով, որոշները գիշատիչ են։ Սնունդը մարսվում է սննդառական վակուոլներում, չմարսված մասնիկները դուրս են թափվում արտաթորման անցքից։ Մեծամասնության մոտ առկա է բջջի օսմոտիկական ճնշումը կարգավորող մեկ կամ մի քանի վակուոլ։ Ինֆուզորիաները դասն ընդգրկում է մոտ 6000 տեսակ և բաժանվում է 5 ենթադասի։ Ապրում են քաղցրահամ ջրերում, ծովերում, մտնում են պլանկտոնի և բենթոսի կազմում։ Լինում են նաև խոնավ հողում, մամուռների մեջ։ Հիմնականում մակաբույծներ են, կան նաև խիստ մասնագիտացված մակաբույծ տեսակները:Թարթիչավորների տիպի բնութագիրը Թարթիչավորների տիպ

Աղտոտ և օրգանական մնացորդներով հարուստ ջրամբարներում բնակվում են թարթիչավոր նախակենդանիները: Թարթիչավորներն ապրում են արմատամտրակավորների հետ նույն կենսամիջավայրում և, ի տարբերություն նրանց, ունեն գիշատիչ ձևեր: Հայտնի է ինֆուզորիաների կամ թարթիչավորների ավելի քան \(7000\) տեսակային ներկայացուցիչ:

Թարթիչավորների կամ ինֆուզորիաների տիպի ակնառու ներկայացուցիչն է հողաթափիկ ինֆուզորիան: Այն \(0,1-0,3\) մմ երկարությամբ, արտաքինից հողաթափիկի տեսք ունեցող նախակենդանի է:

Introduce Yourself (Example Post)

This is an example post, originally published as part of Blogging University. Enroll in one of our ten programs, and start your blog right.

You’re going to publish a post today. Don’t worry about how your blog looks. Don’t worry if you haven’t given it a name yet, or you’re feeling overwhelmed. Just click the “New Post” button, and tell us why you’re here.

Why do this?

 • Because it gives new readers context. What are you about? Why should they read your blog?
 • Because it will help you focus you own ideas about your blog and what you’d like to do with it.

The post can be short or long, a personal intro to your life or a bloggy mission statement, a manifesto for the future or a simple outline of your the types of things you hope to publish.

To help you get started, here are a few questions:

 • Why are you blogging publicly, rather than keeping a personal journal?
 • What topics do you think you’ll write about?
 • Who would you love to connect with via your blog?
 • If you blog successfully throughout the next year, what would you hope to have accomplished?

You’re not locked into any of this; one of the wonderful things about blogs is how they constantly evolve as we learn, grow, and interact with one another — but it’s good to know where and why you started, and articulating your goals may just give you a few other post ideas.

Can’t think how to get started? Just write the first thing that pops into your head. Anne Lamott, author of a book on writing we love, says that you need to give yourself permission to write a “crappy first draft”. Anne makes a great point — just start writing, and worry about editing it later.

When you’re ready to publish, give your post three to five tags that describe your blog’s focus — writing, photography, fiction, parenting, food, cars, movies, sports, whatever. These tags will help others who care about your topics find you in the Reader. Make sure one of the tags is “zerotohero,” so other new bloggers can find you, too.