Сочинение на тему` Мой любимый вид спорта

Мой любимый вид спорта

Американский футбол

Американский футбол-мой любимый вид спорта. Почему именно Американский. Ну это потому, что я очень люблю этот вид футбола, и очень хочу поиграть. Я играю в обычный футбол с друзьями во дворе, но именно американский привлёк моё внимание и решил, что хочу узнать больше. И я начал углубляться. Я узнал, что мой прадед играл в американский футбол и это ещё сильнее․

И это заставило меня пойти глубже. Мне понравился этот вид спорта, я начал читать интересные легенды, рассказы и, конечно же, с самого начала я начал играть в футбол. Этот мир отличается от мирового футбола. Ну не трудно было догадаться, где чаще играют в американский футбол, конечно же в США.

Я прочитал много произведений, легенд, рассказов. И я понимаю, что это нелегко. Это очень отличается от настоящего футбола. Поле там может достигать 350 метров. Там играют только руками, и если мяч попадает в ногу, назначается свободный удар. Но бывает так, что можно ударить ногой, когда назначен штрафной удар. Это очень опасный вид спорта, потому что в нем разрешено ударить, бросить или поранить соперника. Если у меня будет такая возможность я с удовольствием приму участие в игре. Спасибо

Գործնական աշխատանք՝ Օդի բաղադրության որոշումը

Գործնական աշխատանք`Օդի բաղադրության որոշումը

Ջրում դնում ենք թեթև խցանի վրա ամրացրած մոմը: Մոմը այրում ենք և փակում ապակյա խողովակով: Ի՞նչ նկատեցինք, ինչու՞ մոմը հանգավ և ինչու՞ ջուրը բարձրացավ խողովակի մեջ:

Օդի  բաղադրությունը`    

  • 1/5 –ը կամ  21%  Թթվածին (O2
  • 4/5-ը  կամ  78%  Ազոտ (N2)

Ինչու՞ մոմը հանգավ, ինչու՞ ջուրը բարձրացավ

Մոմը հանգավ, որովհետև խողովակի մեջ թթվածինը վերջացավ, իսկ մենք գիտենք, որ առանց թթվածնի այրում տեղի ունենալ չի կարող։ Ինչու՞ այդքան ջուր լցվեց։ Որովհետև, երբ թթվածինը վերջացավ, ջուրը բարձրացավ այնքան, ինչքան թթվածին կար օդում՝ խողովակի մեջ։ 1/5 մասը մոտավոր, կամ 21 տոկոսը։ Եվ ահա իմացանք, որ օդում 21 տոկոսը կազմում է թթվածինը, իսկ մյուս 78 տոկոսը՝ ազոտը։ Դե մեկ տոկոսի մեջ մտնում են տարբեր նյութեր։

Իմ տեսանյութը՝

Նախագիծ՝Քիմիական տարրերի տարածվածությունը

Նախագիծ`Քիմիական տարրերի  և նյութերի տարածվածությունը
Առաջարկվող թեմաները
1. Քիմիական տարրերի տարածվածությունը բնության մեջ

Ածխածին,որպես ամենատարածված տարրը բնության մեջ։

Картинки по запросу "Քիմիական տարրերի տարածվածությունը բնության մեջ"
kkg75.png

Ածխածինը մեր մոլորակում առկա է ինչպես ազատ (գրաֆիտ, ալմաստ, կոքս, մուր, ածուխ), այնպես էլ կապված վիճակում:

Ածխածինը քիմիական տարր է: Այն մարդուն հայտնի է անտիկ ժամանակներից: Բնության մեջ հանդիպում է ինչպես ազատ վիճակում, այնպես էլ միացությունների ձևով: Ածխածինն ազատ վիճակում տարածված է ալմաստի, գրաֆիտի, ածուխների ձևերով: Միացությունների ձևով այն գտնվում է նավթային կուտակումներում, օդում` ածխաթթվական գազի (CO2), իսկ Երկրի ընդերքում՝ կարբոնատների ձևով. կալցիումի կարբոնատը (CaCO3) առաջացնում է մարմարի, կավճի և կրաքարի կուտակումներ: Հայտնի են նաև դոլոմիտը (CaCO3.MgCO3), մագնեզիտը (MgCO3), երկաթասպաթը կամ սիդերիտը (FeCO3) և մալաքիտը (CuOH)2CO3: Մեծ քանակությամբ ածխածին են պարունակում բուսական ու կենդանական օրգանիզմները: Բույսերի համար ածխածնի հիմնական աղբյուրը ածխաթթվական գազն է, քանի որ բույսերն իրենց զարգացման համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերն արևի ճառագայթների ազդեցությամբ սինթեզում են (այդ շարժընթացը կոչվում է լուսասինթեզ) ածխաթթվական գազից և ջրից, իսկ կենդանիներն ածխածինն ստանում են բույսերից` դրանցով սնվելով:

istock_000019978938_graphitejpg-4.jpg
Գրաֆիտ
download (17).jpg
Ալմաստ
1403631029_koks.jpg
Կոկս
815codyidDL._SL1500_.jpg
Մուր

   

Առօրյա կյանքում հաճախ է հանդիպում ածխածին։ Օրինակ՝ մատիտն օգտագործելիս տեսնում ես ածխածին մատիտի միջուկի՝ գրաֆիտի տեսքով։ Նաև ածուխը, անգամ մատանիների ու վզնոցների վրա առկա ադամանդներն ածխածնի ձևափոխություններ են (ադամանդի դեպքում ածխածինը մշակվում է բարձր ճնշման և ջերմաստիճանի պայմաններում)։ Ավելին՝ օրգանիզմիդ (քաշի) 18%-ը կազմում են ածխածնից կազմված նյութերը։ Փաստորեն, ածխածինը օրգանզիմի մի շարք կարևոր մոլեկուլների, այդ թվում՝ ԴՆԹ-ի, ՌՆԹ-ի, սպիտակուցների, շաքարների և ճարպերի կառուցվածքային միավորն է։Այս բարդ կենսաբանական մոլեկուլները կոչվում են մակրոմոլեկուլներ։ Դրանք դասակարգվում են նաև որպես օրգանական մոլեկուլեր, ինչը նշանակում է, որ այս միացությունները կազմված են ածխածնի ատոմներից։ (Այս կանոնն ունի նաև բացառություններ, օրինակ՝ ածխածնի երկօքսիդը (ածխաթթու գազը) ու ածխածնի մոնօքսիդը (շմոլ գազը) պարունակում են ածխածին, բայց չեն համարվում օրգանական միացություններ)։

Ածխածնի՝ քիմիական կապեր առաջացնելու հատկությունները

Իսկ ինչո՞ւ է ածխածինը համարվում կառուցվածքային միավոր այդքան մեծաթիվ մոլեկուլների համար։ Ինչո՞ւ այդ դերում, օրինակ, թթվածինը չէ։ Առաջինը այն պատճառով, որ ածխածին-ածխածին կապերը սովորականից ավելի ամուր են։ Հենց այդ պատճառով ածխածինը կարող է լինել կառուցվածքային ամուր միավոր մեծ մոլեկուլների համար։ Թերևս կարևոր պատճառ է նաև ածխածնի՝ կովալենտային կապեր առաջացնելու հատկությունը։ Ածխածնի մեկ ատոմը կարող է կովալնետային կապ առաջացնել մինչև չորս ատոմի հետ, որի պատճառով ածխածինը մակրոմոլեկուլի հիմնական «կմախքը» կամ կառուցողական միավորն է։Կարող ենք զուգահեռներ անցկացնել Tinker Toy® խաղալիքների հավաքածուի և ածխածնի առաջացրած կապերի միջև։ Օրինակ՝ Tinker Toy® հավաքածուից ունես 2 և 4 անցքեր ունեցող գնդիկներ։ Եթե որպես կապակցող գնդիկ ընտրես 4 անցք ունեցող գնդիկը, ապա կկարողանաս ավելի շատ կապակցումներ առաջացնել և ավելի հեշտ կստեղծես բարդ կառուցվածք, քան եթե որպես կապակցող ընտրես 2 անցք ունեցող գնդիկը։ Ածխածնի ատոմը այլ ատոմների հետ կարող է չորս կապ առաջացնել, ինչպես 4 անցք ունեցող գնդիկը, իսկ թթվածինը կարող է երկու կապ առաջացնել, ինչպես 2 անցք ունեցող գնդիկը։Չորս այլ ատոմների հետ կապեր առաջացնելու ածխածնի ունակությունը կապված է նրա էլեկտրոնների թվի և էլեկտրոնների փոխդասավորության հետ։ Ածխածնի ատոմային թիվը 6 է (ինչը նշանակում է, որ ածխածնի չեզոք ատոմում առկա են 6 պրոտոն և 6 էլեկտրոն)։ Էլեկտրոններից 2-ը ներքին էլեկտրոնային թաղանթում են, իսկ մյուս 4-ը՝ արտաքին էլեկտրոնային թաղանթում։ Կայունության հաստատման համար, որպեսզի ածխածնի ատոմն ամբողջացնի վերջին էլեկտրոնային թաղանթը, այն պետք է ձեռք բերի ևս 4 էլեկտրոն՝ պահպանելով կայուն ութնյակի կանոնը։ Օրինակ՝ մեթանի մոլեկուլում (CH_44​start subscript, 4, end subscript) ածխածինը ջրածնի 4 ատոմների հետ առաջացնում է 4 կովալենտային կապ։ Յուրաքանչյուր կապ իրենից ներկայացնում է ընդհանուր էլեկտրոնային զույգ (1 էլեկտրոն տվել է ածխածինը, 1 էլեկտրոն՝ ջրածինը)։ Այս ամենի արդյունքում կազմավորվում է ածխածնի ատոմի կայուն ութնյակը։


2.Քիմիական տարրերի տարածվածությունը տիեզերքում

Ջրածին,որպես ամենատարածված քիմիական տարրը տիեզերքում

Ջրածինը (Hydrogenium` լատիներեն ջուր ծնող) պարբերական համակարգի առաջին պարբերության՝ առաջին խմբի, մեկ կարգաթվով տարրն է: 

images.png

 ջրածին տարրի նշանը Ջրածնի ատոմն ունի ամենապարզ կառուցվածքը` մեկ դրական լիցքով միջուկի  շուրջը սփռված է մեկ էլեկտրոն: 

download (3).jpg

 ջրածնի ատոմի կառուցվածքը Միացություններ առաջացնելիս  ջրածինը հիմնականում ցուցաբերում է մետաղական հատկություն, այսինքն՝ տալիս է  մեկ էլեկտրոն և ձեռք է բերում +1 լիցք:                                                                                                        H0−1e→H+ Իսկ որոշ պայմաններում ոչ մետաղական հատկություն` ընդունում է էլեկտրոն (օրինակ՝ մետաղների հետ առաջացած միացություններում)  և ձեռք բերում −1 օքսիդացման աստիճան:                                                                                   H0+1e−→−H−
Միացությունների ձևով ջրածինը չափազանց տարածված տարր է: Նա  կազմում է  ջրի զանգվածի 11%-ը, մտնում է բոլոր բուսական` մրգերի, բանջարեղենների, թթուների,  և կենդանական նյութերի` ճարպերի, սպիտակուցների,  ածխաջրերի, նավթի, և շատ այլ հանքային նյութերի բաղադրության մեջ:  Նա կազմում  է արեգակի և աստղերից շատերի զանգվածի կեսից ավելին: Արեգակնային համակարգի ամենամեծ մոլորակը` Յուպիտերը, համարյա լրիվ կազմված է ջրածին քիմիական տարրից: Ցածր ջերմաստիճանի և շատ բարձր ճնշման պատճառով ջրածինն այդ մոլորակի վրա գտնվում է պինդ վիճակում:

684.jpg

 Ջրածին տարր պարունակող ցանկացած միացություն պարունակում է ջրածնի երկու իզոտոպ`        պրոտիում ( 99,98) և դեյտերիում (0,02): Աննշան քանակությամբ հանդիպում է նաև երրորդ իզոտոպը` տրիտիումը: 

images (4).jpg
images.jpg

                                                     ջրածնի իզոտոպները Ջրածին տարրն առաջացնում է ջրածին պարզ նյութը՝   

images (2).png

 Ջրածնի մոլեկուլի բանաձևն է՝ H2, հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը՝ 2,016 (կլորացված 2), մոլային զանգվածը՝ 2 գ/մոլ՝ 

download.jpg

ջրածնի մոլեկուլի մոդելը Ջրածինը բնության մեջ ազատ վիճակում հանդիպում է չնչին քանակով՝ գլխավորապես մթնոլորտի  վերին շերտերում:  Երբեմն, այն երկրի ընդերքից դուրս է գալիս այլ գազերի հետ հրաբխային ժայթքումների, ինչպես նաև նավթի արդյունահանման ժամանակ:

1. Ջրածնի փոխազդեցությունը մետաղների հետ  

Բարձր ջերմաստիճանում ջրածինն անմիջականորեն փոխազդում է որոշ մետաղների հետ (հիմնականում ալկալիական և հողալկալիական)՝ առաջացնելով մետաղների հիդրիդներ: Օրինակ 1՝ H2+2Na=2NaH 

190209370_w640_h2048_gidrid_natriya.jpg

 նատրիումի հիդրիդ Օրինակ 2՝ Ca+H2=CaH2 

Calcium-hydride-cas-7789-78-8.jpg_220x220.jpg

կալցիումի հիդրիդՀիդրիդները սպիտակ, իոնային կապերով, բյուրեղային նյութեր են: Մետաղների հիդրիդները ջրում հեշտությամբ քայքայվում են՝ առաջացնելով համապատասխան ալկալի և ջրածին: Օրինակ՝ CaH2+2H2O=Ca(OH)2+2H2 

download (5).jpg

կալցիումի հիդրիդի և ջրի փոխազդեցությունը Մետաղների հետ փոխազդելիս ջրածնի ատոմը վերածվում է հիդրիդ իոնի՝                                                                                     

H0+e−=H−


3.Քիմիական տարրերի տարածվածությունը երկրակեղեվում

Картинки по запросу "Քիմիական տարրերի տարածվածությունը երկրակեղևում"

Սիլիցիումը,որպես ամենատարածված տարրը երկրակեղևում

Սիլիցիումի տարածվածությունը բնության մեջ և ֆիզիկական հատկությունները200x200-Fotolia_82019569_Subscription_Monthly_M.pngՍիլիցիումը, թթվածնից հետո, բնության մեջ ամենատարածված քիմիական տարրն է: Սիլիցիումը բնության մեջ ազատ վիճակում գոյություն չունի, այն հանդիպում է միացություններում և կազմում է երկրակեղևի զանգվածի 29,5 %-ը: 

sostzemkor.png

 Սիլիցիումի առավել տարածված միացությունը սիլիցիումի (IV) օքսիդն է` քվարցը: Քվարցի տարատեսակն է՝ վանակնը (լեռնային բյուրեղապակի): Լեռնային բյուրեղապակու հանրահայտ տարատեսակն է ամեթիստը, այն համարվում է կիսաթանկարժեք քար: Սիլիցիումի (IV) օքսիդից է կազմված նաև սովորական ավազը:                  

Amethyst.jpg

Սիլիցիումինական միացություններից են նաև սիլիկատները և ալյումասիլիկատները: Օրինակ՝ տալկը (3MgO⋅4SiO2⋅H2O), կավը (կաոլին՝ Al2O3⋅2SiO2⋅2H2O) 

-photo-o20150925-1703899_zoom.jpg

Ֆիզիկական հատկություններըՍիլիցիումը մուգ մոխրագույն, մետաղական փայլով, պինդ նյութ է: Հայտնի են սիլիցիումի երկու տարաձևություն՝ ամորֆ ու բյուրեղային: 

Silicon-7.jpg

Բյուրեղային սիլիցիումը դժվարահալ է, շատ կարծր, հալվում է 1420°C և եռում 2620°C ջերմաստիճաններում: Թույլ էլեկտրահաղորդականությամբ նյութ է (կիսահաղորդիչ): Ջերմաստիճանը բարձրացնելիս սիլիցիումի էլեկտրահաղորդականությունը մեծանում  է:


4.Քիմիական տարրերի տարածվածությունը մարդու օրգանիզմում և 5.Ամենենատարածված նյութը երկրագնդի վրա

Ամենատարածված թթվածին մարդու օրգանիզմում

Թթվածին պարզ նյութի բնութագիրը` Թթվածինն ազատ վիճակում առաջացնում է երկու պարզ նյութ` երկթթվածին կամ պարզապես թթվածին՝ Օ2, և եռթթվածին կամ օզոն՝  Օ3:

th (1).jpg

 Թթվածնի մոլեկուլի մոդել       

Օզոնի մոլեկուլի մոդելԹթվածին պարզ նյութի մոլեկուլի  գրաֆիկական բանաձևն է՝  O=O: Մոլեկուլում կապն ատոմների միջև կրկնակի է, կովալենտային ոչ բևեռային:Հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը՝ Mr (Օ2) =32Մոլային զանգվածը՝ M(Օ2) =32գ/մոլ:Մոլային ծավալը նորմալ պայմաններում՝ Vm=22,4 լ/մոլ է:Թթվածին պարզ նյութը կազմում է օդի 1/5 մասը  կամ ծավալի 21  տոկոսը: Օդի թթվածինը հիմնականում ծախսվում է նյութերի այրման, օքսիդացման, օրգանական նյութերի նեխման և կենդանի օրգանիզմների շնչառության վրա: Սակայն, ծախսված թթվածինը վերականգնվում է լուսասինթեզով:

Թթվածնի ստացումըԱռաջին անգամ թթվածին  ստացել են սնդիկի օքսիդի (HgO) քայքայումից:    2HgO=t°2Hg+O2 

th (4).jpg

                       Սնդիկի օքսիդ 

Արդյունաբերության մեջ թթվածին ստանում են՝ 

1. Հեղուկ օդից

2. Ջրի էլեկտրոլիզից 2H2Օ=2H2+O2 Լաբորատորիայում հնարավոր է ստանալ թթվածին՝ այդ տարրը պարունակող բարդ նյութերը քայքայելով: 

* Թթվածինը և նրա միացությունները
* Թթվածին - քիմիական տարր է որի նշանն է O և ատոմային թիվը՝

8:Թթվածինը առաջին անգամ ստացե...
* Թթվածինն անգույն, անհամ և անհոտ գազ է: Այդ պատճառով մեր
զգայարաններն այն չեն ընկալում: Սակայն թթվածնի
բացակայությունը կա...


6.Ամենատարածված գազային նյութը օդում:

Ես ընտրել եմ վերջին ուղղությունը։Ամենատարածված գազային նյութը օդում։

Ազոտ-N-Nitrogenium

Ազոտի ստացումը և հատկությունները

Untitled-1.jpg

 Ազոտը  բնության մեջ հանդիպում է երկու իզոտոպների ձևով՝ 

11.png

  Միացություններում ազոտի հիմնական օքիդացման ատիճաններն են՝  

i_147.png.png

  Պարզ նյութ՝ ազոտի մոլեկուլը առաջանում է այդ տարրի երկու ատոմի կենտ էլեկտրոնների զույգման շնորհիվ: Մոլեկուլում ատոմները կապված են կովալենտային ոչ բևեռային եռակի կապով, կապերից մեկը σ-կապ է, իսկ երկուսը՝ π 

0203.jpg

        Մոլեկուլային բանաձևն է՝ 

233746547_w200_h200_azot_gazoobraznyj.jpg

 Ֆիզիկական հատկությունները

Անհոտ, անհամ, ջրում քիչ լուծվող գազ է. 100լ ջրում (20°C)1,54լ ազոտ է լուծվում։ –195,8°C անգույն հեղուկ է, –209,86°C ազոտը պնդանում է ձյան տեսքով: Օդից թեթև է մոտավորապես 1,04 անգամ։ 

tattoo-removal-04.jpg

   ՍտացումըԱրդյունաբերության մեջ ազոտ ստանում են հեղուկ օդի կոտորակային թորումով (հեղուկ ազոտը եռում է ավելի ցածր ջերմաստիճանում, քան հեղուկ թթվածինը)։ 

membr_azot.jpg

 Լաբորատորիայում ազոտ ստանում են ամոնիումային աղերի ու նիտրիտների խառնուրդի տաքացմամբ:

Մենք քիմիայի լաբորատորիայում կատարել էինք այսպիսի մի փորձ։Մենք վառել էինք մոմը,տեղադրել ջրով խցանի մեջ։Հետո վրայից դրել էինք խողովակ,որը ամբողջովին փակում էր վառվող մոմը։Հետո վայրկյաններ անց,մոմը հանգչեց և մենք որոշեցինք օդի բաղադրությունը։Երբ այն հանգավ,թթվածնի ծավալով /մոտ 21 տոկոսով,կամ 1/5 մասով/ ջուր լցվեց խողովակի մեջ։Դրանից հետևում է,որ ինչքան ծավալով թթվածին կար,այդքան ջուր լցվեց խողովակի մեջ։Իսկ ինչու մոմը հանգչեց։Որովհետև,առանց թթվածնիա յրում չի կարող տեղի ունենալ։Այրումը տեղի է ունենում միմիայն թթվածնի շնորհիվ։Մենք կարողացանք նաև իմանալ,թե ինչքան ազոտ է պարունակում որոշ ծավալով օդը։Այն պարունակում է 78 տոկոս ազոտ։Ահա և որոշեցինք օդի բաղադրությունը։Սա իմ տեսանյութն է

Իսկ հիմա եկեք խոսանք ազոտի պատմության,կառուցման և կիռարման մասին։

Ես նաև պատրաստել եմ տեսանյութ Նիտրոգենիումի մասին,բարի դիտում

English homework 26.02

February 22-26

English in Mind, pages 47,48,49

Many, much, a lot of в английском языке

English for students!

Homework

Page 47,48 and 49 exercises

Page 47 exercises

Vocabulary

Apples-խնձորներ

Carrots-գազարներ

Eggs-ձվեր

Meat-միս

Fruit-մրգեր

Bread-հաց

Vegetables-բանջարեղեններ

Tomatoes-լոլիկներ

Orange juice-նարնջի հյութ

Beans-Լոբի

Onion-Սոխ

Sugar-Շաքարավազ

Mineral water-Միներալ ջուր

Rice-բրինձ

—————————————

A.Vegetables

B.Apples

C.Carrots

D.Rice

E.Mineral water

F.Eggs

G.Beans

H.Bread

I.Tomatoes

J.Sugar

K.Meat

L.Onions

M.Orange juice

N.Fruit

Ex.2

Countable and uncountable Nouns

There is one exersice,where we will circle the right answer.That’s it!

Rule:In English,we can count some nouns;one apple,two bananas,three carrots,etc.We call these words countable nouns.

There are some nouns we can’t count,for example: food and fruit.These nouns have no plural.We call them uncountable nouns.

___________________________________________________________________________________________

1.Eat an apple or a carrot.

2.They do some exercise everu day.

3.Some years ago…

4.The Okinawa women eat fish and green vegetables.

Ex.3

Countable nounsUncountable nouns
ApplesMeat
CarrotsFruit
EggsBread
VegetablesOrange juice
TomatoesSugar
BeansMineral water
Onions
Rice

Ex.4

2.I’m going to the shops.Mum needs some meat and some eggs.

3.This is a lovely apple.

4.An onion is a vegetable.

5.Have a fruit.There are some nice bananas in the kitchen.

6.She needs some bread,some cheese and a tomato to make sandwich.

7.I’m a bit hungry-I think I”ll eat an orange.

Page 48

Ex.1

Ex.2

Page 49

Ex.1

Ex.2

Ուժ:Ծանրության ուժ։Տիեզերական ձգողական ուժ․

22․02-26․02

Նախագծեր՝Ֆիզիկական երևույթները կյանքում։ՈՒժեր

«Միջառարկայական՝ Նյութերի մաքրության որոշում»

Թեման.Ուժ:Տիեզերական ձգողության ուժ:Ծանրության ուժ:Կարդալ և ծանոթանալ

Դասարանում  քննարկվող հարցեր.

 1.Ինչ է բնութագրում ուժը:

Ուժը քանակապես բնութագրում է մի մարմնի ազդեցությունը մյուս մարմնի վրա:  

2.Որ ուժն է կոչվում 1նյուտոն(1Ն):

1 նյուտոն կոչվում է այն ուժը, որի ազդեցությամբ 1 կգ զանգվածով մարմինը 1 վայրկյանում իր արագությումը փոխում է 1 մ/վ-ով:  

3.Ինչպիսի մեծություն է ուժը:

Ուժը ունի ուղղություն եւ այն վեկտորական մեծություն է: 

4.Որ ֆիզիկական  մեծություններն են վեկտորական,և որոնք՝սկալյար

Այն մեծությունները, որոնք ունեն ուղղություն, կոչվում են վեկտորական, իսկ այն մեծությունները, որոնք ունեն միայն թվային արժեք, կոչվում են սկալյար մեծություններ:

5.Ուժի ազդեցության արդյունքը ինչ մեծություններից է կախված

Ուժի ազդեցության արդյունքը մի շարք մեծություններից է կախված՝ արագությունից, տիեզերական ձգողության ուժից եւ այլն:

6.Որ մարմիններն են փոխազդում տիեզերական փոխազդեցության ուժերով

Տիեզերքում գտնվող բոլոր մարմինները փոխազդում են տիեզերական փոխազդեցության ուժով: Լուսնի փոխազդեցության հետեւանքով տեղի են ունենում մակընթացություններ եւ տեղատվություն, Մոլորակներն են Արեգակի շուրջը պտտվում նրա ձգողության հետեւանքով:

7.Ինչից է կախված տիեզերական  ձգողության ուժը

Մարմինների միջև հեռավորությունից է կախված ձգողության ուժը: 

8.Ինչ բանաձևով է որոշվում ծանրության ուժը

F=mg

Սովորե Է.Ղազարյանի դասագրքից էջ 55 -ից մինչև էջ 62

Լուծել հետևյալ խնդիրնեը

1.Որքան է 2տ զանգվածով փղի վրա ազդող ծանրության ուժը:

2*9,8=19.6

3.Հաշվել ջրի զանգվածը,եթե նրա վրա ազդող ծանրության ուժը 90Ն է:

m=F/g   

90: 9,8= 9,2

Ինքնաստուգում ֆիզիկայից

Էջ 34,

Տարբերակ 4

Թեմա։Մարմինների խտությունը

I.Նյութի խտություն անվանում են այդ նյութի՝

(Պատ․2) 1մ3-ի զանգվածը

II.Օդի խտությունը 1290կգ/մ3։դա նշանակում է,որ՝

ρ=1290կգ/մ3

(Պատ․1) 1մ3 ծավալով օդի զանգվածը 1290 կգ է։

III. V=50մ3

m=40000կգ

ρ=m/V=40000կգ/50մ3=800կգ/մ3

ρ=800կգ/մ3

___________

ρ(կգ/մ3)=?

(Պատ․4)

IV.ρ=11․300կգ/մ3

ρ=11.300կգ/մ3=1000գ/1000000սմ3=11,3գ/սմ3

———————————————

ρ(գ/սմ3)=?

(Պատ․2)

V.m=9կգ=9000գ

V=10լ=10դմ3=10000սմ3

ρ=m/V=9000գ-10000սմ3=0,9գ/սմ3

ρ=0,9գ/սմ3

(Պատ․2)

Մայրենի լեզվի օրեր

մայրենի


Փետրվարի 21-ը՝ մայրենի լեզվի օր:

Մայրենի լեզվի օրերի շրջանակում անդրադառնում ենք մեր մայրենիի երկու շերտերին՝ գրաբար և բարբառներ:

Գրաբարյան նյութեր — Ավետարան ըստ Մատթէոսի

Աշխարհաբար

Եւ իբրեւ եմուտ ի նաւն, գնացին զկնի նորա աշակերտքն նորա:

Եվ երբ նա մտավ նավը,նրա բոլոր աշակերտները կանգնեցին նրա մոտ։

եւ ահա շարժումն մեծ եղեւ ի ծովուն մինչ նաւին ծածկել յալեաց անտի, եւ ինքն ննջէր:

Եվ ահա,ծովում ալեկոծություն եղավ,և ալիքները ծածկում էին նավը,իսկ Հիսուսը քնած էր։

Եւ մատուցեալ աշակերտքն յարուցին զնա եւ ասեն. Տէր, փրկեա զմեզ զի կորնչիմք:

Եվ աշակերտները արթնացրին նրան և ասացին “Տեր փրկիր մեզ կործանումից”։

Եւ ասէ ցնոսա. Ընդէ՞ր վատասիրտք էք, սակաւահաւատք: Յայնժամ յարուցեալ սաստեաց հողմոցն եւ ծովուն, եւ եղեւ խաղաղութիւն մեծ:

Եվ նա ասաց նրանց. «Ինչո՞ւ եք այդքան վախկոտ, հավատացյալ չե՞ք: Հետո նա վեր կացավ և արգելեց քամիներն ու ծովը: Եվ եղավ մեծ դադար

Եւ մարդիկն զարմացան, եւ ասէին. Որպիսի՛ ոք իցէ սա, զի եւ հողմք եւ ծով հնազանդին սմա:

Մարդիկ զարմացան ՝ ասելով. «Ի՞նչ մարդ է սա, որ նույնիսկ քամիներն ու ծովը են հնազանդվում նրան:

Իմ ռադիոնյութը։

Երրորդ մակարդակի ֆլեշմոբ

1. Երկու ամբողջ թվերի գումարը 19 է: Մեծ թիվը փոքրին բաժանելիս քանորդում ստացվում է 1, իսկ մնացորդում՝ 5: Գտե՛ք այդ թվերը:

{ x+y=19

{ x:y=1.(5)

(x;y)=?

x+y=19

x=19-y

x=19-7

x=12

Պատ՝․ x=12,y=7

2. Մի թվի 5%-ը և մյուսի 4%-ը միասին 46 է, իսկ առաջինի 4%-ը և երկրորդի 5%-ը միասին 44 է: Գտե՛ք այդ թվերը:

5%x+4%y=46

4%x+5%y=44

Տոկոսները վերածում ենք կոտորակի

5%=1/20

4%=1/25

a/20+b/25=46,

a/25+b/20=40,

Պատ՝․ a=600, b=400

3. Ձկնորսը ձուկ էր բռնել: Այն հարցին, թե որքա՞ն է ձկան զանգվածը, պատասխանեց, որ պոչը 1կգ է, գլուխն այնքան, որքան պոչն ու մարմնի կեսը, իսկ մարմինը այնքան, որքան գլուխն ու պոչը միասին: Ինչքա՞ն էր ձկան զանգվածը:

Պատ՝․ 8

4. Քանի՞ ութանիշ թիվ կա, որոնց թվանշանների գումարը 2 է:

Պատ՝․ 8 թիվ

5. Գտե՛ք x-ի փոխարեն թաքնված թիվը:

Captionless Image

Թվերի հերթականությունը մեծանով է կենտ թվերի աճման կարգով՝ 9,11,13,15,17,….

16-7=9;

27-16=11;

40-27=13;

55-40=15;

72-55=17;

6. Անկյուն CAD-ն 42 աստիճան է, իսկ անկյուն CBF-ը՝ 41 աստիճան, AD-ն զուգահեռ է BF−ին: Գտե՛ք անկյուն ACB-ն:

Captionless Image

Լուծում՝ գծագիր

7. Երկու մրջյունների հեռավորությունը 33սմ է: Մեծ մրջյունը վազում է 4սմ/վ արագությամբ, փոքրը՝ 2սմ/վ : Որքա՞ն կլինի մրջյունների հեռավորությունը 6վ հետո, եթե նրանք սկսում վազել իրար ընդառաջ:

2սմ/վ=2*6=12սմ/վ

4սմ/վ=4*6=24սմ/վ

24+12=36

36-33=3սմ

Պատ՝․ 3սմ

8. Ուղղագիծ հավասարաչափ շարժվող մեքենայի արագաչափի հաշվիչը ցույց էր տալիս 45954կմ: Երկու ժամ անց առաջին անգամ ցուցիչի վրա նորից հայտնվեց մի թիվ, որը նույն կերպ էր կարդացվում ձախից աջ և աջից ձախ: Ի՞նչ արագությամբ էր ընթանում մեքենան:

Պատ՝․ 55 կմ/ժ

9. BC հիմքով ABC հավասարասրուն եռանկյան ներսում M կետը վերցրված է այնպես, որ <𝑀𝐵𝐶=30 աստիճան է, իսկ <𝑀𝐶𝐵=10 աստիճան: Գտե՛ք AMC անկյունը, եթե <𝐵𝐴𝐶=80 աստիճան:

Պատ՝․ 1150

10. Տղան ուներ փայտե խորանարդ: Այդ խորանարդը նա ներկեց ամբողջությամբ՝ օգտագործելով 36գ ներկ: Որից հետո խորանարդը սղոցեց (առանց կորստի) 125 փոքր միատեսակ խորանարդների: Ամենաքիչը հավելյալ ինչքա՞ն ներկ է անհրաժեշտ այդ փոքրիկ խորանարդիկները ամբողջությամբ ներկելու համար:

Պատ՝․ 144 գ

Եռանկյան անկյունների գումարը

Փետրվարի 23

Թեմա`  Եռանկյան անկյունների գումարը

Առաջադրանքներ՝ հետևյալ դասագրքից,խնդիր 262-266

Screenshot_2021-02-22 erkr_7_atanasyan pdf

Վարժություն 262

ա/

<A+<B+<C=180^0

<C=?

<A=65^0

<B=57^0

<C=180^0-(57^0+65^0)

<C+58^0

բ/

<A=24^0

<B=130^0

<A+<B+<C=180^0

<C=180^0-(130^0+24^0)

<C=26^0

գ/

<A=a

<B=2a

<C=?

<A+<B+<C=180^0

<C=2a+a

<C=180^0-3a

դ/

<A=60^0+a

<B=60^0-a

<C=?

<A+<B+<C=180^0

180^0-(60^0+a+60^0-a)=180-(2a+120)=180-120=60^0

Պատ.60^0

Վարժություն 263

<A:<B:<C=2:3:4

4+2+3=9

<A+<B+<C=180^0

180^0/9=20

<A=2*20^0=40^0

<B=3*20^0=60^0

<C=4*20^0=80^0

Պատ.

<A+40^0

<B=60^0

<C=80^0

Ստուգում

80^0+60^0+40^0=180^0

Վարժություն 264

Վերցնենք եռանկյուն ABC կողմերով

Ապացուցել,որ հավասարակողմ եռանկյան յուրաքանչյուր կողմը 60 աստիճան է:

AB=BC=AC=> <A=<B=<C հետևաբար

180^0/3=60^0

Վարժություն 265

Քանի,որ հիմքի առընթեր անկյունները հավասար են,եթե մեկը լինի բութ,հետևաբար մյուս անկյունները նույնպես պիտի լինեն բութ:Իսկ եռանկյան անկյունների գումարը միշտ 180 աստիճան է:Իսկ մենք գիտենք,որ ամեն բութ անկյուն 90 աստիճանից բարձր պետք է լինի:Իսկ եթե ունենանք երեք բութ անկյուն,ապա մեր եռանկյունը կլինի 180 աստիճանից բարձր:

Վարժություն 266

Եռանկյան անկյունների գումարը հավասար է 180 աստիճան

180 : 5 = 36^0

<A = 36^0

Քանի,որ <B=<C,ապա կլինեն հավասար անկյուններ

<B = <C = 72^ 0

180 : 4 = 45^0

180^0 — 45^0 = 135^0

Ծուռ հայելին

Մի կին ասաց Սոկրատին.

Սոկրատը պատասխանեց.

-Օ~,ինչքան տգեղ է քո դեմքը,Սոկրատ։

-Քո բառերը կվիրավորեին ինձ,եթե դու արտացոլեիր բոլոր առարկաները մաքուր հայելու պես։Բայց դու այլանդակ ես,իսկ ծուռ հայելին ամեն ինչ աղավաղում է։

Հանրահաշիվ տանը

Խնդիրներ տանը

357

Դ)

I-2x
II-x
III-x-200

I+II+III=2400

I-?

II-?

III-?

2x+x+x-200=2400

4x=2400+200

4x=2600

x=650(II)

I=1300

I=650*2

III=650-200

III=450

Պատ.Առ.-1300 մարդ
Երկրորդը-650 մարդ
Երրորդը-450 մարդ

Ստուգում`650+1300+450=2400

Վարժություն 358

Սալոր-x
Խնձոր-x+150

2 կգ խնձոր և մեկ կգ սալոր-1800 դրամ

Քանի,որ երկու կգ խնձոր է,հետևաբար կլինի երկու անգամ թանկ,այսինքն 150*2=300 կգ:

x+x+300=1800

Ավելացնենք ևս մեկ x,որովհետև մենք միասին ունենք 3 կիլոգրամ,2 կգ խնձոր,1 կիլոգրամ սալոր:2+1=3

Ստացվում է,որ

x+x+x+300=1800

3x=1800-300

3x=1500

x=500(սալոր)

Խնձոր=500+150

Խնձոր-650 դրամ

Ստուգենք

2 կգ խնձոր + 1 կգ սալոր

Սալոր-500 դրամ

Խնձոր-650 դրամ

650*2+500=1300+500=1800,ճիշտ է

բ/Մեքենան նշանակենք x

Մեքենա-x

Գնացք-x+10

1)4*(x+10)=5x

2)4x+40=5x

3)x=40

4)x+10=40+10=50կմ/ժ(գնացք)

Պատ․՝ գնացքի արագությունը 50կմ/ժ արագություն է:

20 դրամանոցը = x

50 դրամանոցը= 26-x

1)20x+50*(26-x)=1000

2)-30x=1000-1300

3)-30x= -300

4)x= -300/(-30)

5)x=10 հատ մետաղադրամ

Պատ՝․ 10 հատ 20 դրամանոց մետաղադրամ․

Հանրահաշիվ 24.02

Փետրվարի 24

Թեմա՝ Խնդիիրների լուծում գծային հավասարումների օգնությամբ

Առաջադրանքներ հետևյալ խնդրագրքից խնդիր դասարանում

356 վարժություն

1-x

2-x+12

1+2=86

1=(86-12):2

1=37

2=37+12

2=49

357 վարժություն

1+2=3230 աշակերտ

1=x
2=420+x
3=350+x
1-?,2-?,3-?

x+420+x+350+x
I+II+III=3230

3x+770=3230

3x=2460

x=2460/3

x= 820 (1)

820+420=1240(2)

820+350=1170(3)

(1)+(2)+(3)=3230

Ստուգում`

1170+820+1240=3230

Американский футбол

Американский футбол, известный в США как футбол (англ. football) — контактный командный вид спорта. В нём принимают участие две команды по одиннадцать игроков с каждой стороны. В футбол играют овальным мячом на прямоугольном поле длиной 120 ярдов (109,728 метра) и шириной 53,3 ярда (48,738 метра) с воротами в виде рогатки на обоих концах. 100 ярдов длины поля (~91,45 метра) — игровая зона, 10 крайних ярдов с обеих сторон — очковые зоны команд (англ. end zone). Команда должна владеть мячом для продвижения его в очковую зону, неся или пасуя мяч. Сначала одной из команд надо продвинуть мяч на 10 ярдов (даётся 4 попытки). Если им это удастся, они получают ещё четыре попытки. В противном случае мяч достаётся соперникам. Очки можно набрать за счёт продвижения мяча в конец зоны (тачдаун) или забив его в ворота (филд-гол), также защита может набрать очки, сделав сейфти. Та команда, у которой по истечении матча больше очков, побеждает.

Американский футбол развился из ранних форм регби и футбола, который обычно в США называют «соккер». Считается, что первая игра была сыграна 6 ноября 1869 года по одному из вариантов правил игры в соккер. В 1880 году Уолтер Кэмп (англ.)русск. (англ. Walter Camp), известный как «Отец американского футбола» (он был игроком, судьёй и спортивным комментатором) первым изменил неопределённые правила игры на конкретные: ввел снэп, снизил количество игроков до одиннадцати. Новые правила узаконили пас вперед, создание нейтральной зоны, и установили ширину поля.

История возникновения американского футбола неразрывно связана с развитием футбола и регби. Как гласит легенда, в 1823 году в школе Регби, во время футбольного матча шестнадцатилетний Уильям Уэбб Эллис (англ. William Webb Ellis) схватил мяч и побежал в сторону соперников. При этом следует понимать, что тут под футболом подразумевается один из множества вариантов игры, правила которой определялись каждой школой по своему усмотрению и не были чем-то устоявшимся. Несмотря на то, что факт не был достоверно установлен, через много лет Эллису поставили памятник, а на стенах его колледжа повесили табличку

«пусть эта доска напоминает о славном деянии Уильяма Уэбба Эллиса, первого, кто осмелился нарушить правила, схватив мяч руками и побежав с ним. Так возникла игра регби в 1823-м году.Оригинальный текст »

Игра получила название «футбол регби» (футбол по правилам школы Регби), на сегодняшний день в большинстве стран обычно просто — регби.

Игрок с мячом пытается оторваться от игроков обороны

6 ноября 1869 года в американском городе Нью-Брансуик (штат Нью-Джерси) команды Рутгерского и Принстонского университетов встретились на футбольном поле и сыграли в футбол по правилам, за основу которых были взяты правила Ассоциации футбола в варианте Рутгерского университета, то есть мяч был круглым и в руки его брать было запрещено, ими разрешалось только бить по мячу, из близкого к правилам регби было только количество игроков на поле — по 25 с каждой стороны. Соответственно никаких тачдаунов тогда не было. По регламенту игра продолжалась до 6 голов, и матч закончился победой Рутгерского университета 6-4. Тем не менее дата считается официальным днём рождения американского футбола. Только в 1874 году в серии игр между Принстонским университетом и монреальским Университетом Макгилл, в котором для игры в футбол использовался вариант правил регби, стали играть во что-то более похожее на современный американский футбол и давать одно очко за внос мяча в конечную зону противника Единых правил не было, что привело к увеличению количества начисляемых очков за тачдаун, а также к разрешению паса вперёд и захвата соперника в районе коленей. Из-за последнего травматизм игроков значительно увеличился

Պարտիզապուրակային աշխատանքներ

Պարտիզապուրակային աշխատանքներ

Դեկտեմբերից մեր տեխնոլոգիա ուսուցիչն փոխվել էր:Մեր ուսուցիչը դարձել էր Ընկեր Քնարիկը:Մենք,հատկապես ես,շատ ուրախ էի,որ փոխվել է մեր տեխնոլոգիայի ուսուցիչը:Երբ մենք դեռ անում էինք Ընկեր Մովսեսի հետ,մենք կավով էինք աշխատում,իսկ հիմա մենք իջնում ենք դուրս,հոգ ենք տանում ծաղիկների,բույսերի և ընդհանուր պարտեզի համար:Առաջին օրերին մենք բարձրացել էինք ջերմոց և տնկել էինք ծաղիկներ:Այնտեղ կային շատ գեղեցիկ ծաղիկներ:Մենք տնկեցինք  նախօրոք ծլեցված ծաղիկները:

Առաջին հերթին փորեցինք հողը և քաշեցինք մի կողմ:Հետո ծլեցված ծաղիկը տնկեցինք հողի մեջ և փակեցինք նախօրոք փորված հողով:Մեր խմբի բոլոր երեխաները տնկել էին տարբեր ծաղիկներ,որոնք ավելի գեղեցկացնում էին ջերմոցը:

Հաջորդ դասին,մենք նորից հանդիպում ունեցանք:Այդ օրը մենք իջել էինք բակ և կատարում էինք պարտիզապուրակային աշխատանքներ:Մենք հոգ էինք տանում մեր բակի,բնության համար:

Հավաքում էինք տերևները,աշխատում էինք հողի հետ,և կատարում էինք աշխատանքներ:Մենք հավաքեցինք տերևները և սայլակով տարանք և լցրեցինք հատուկ նախատեսված վայր,հետո եկանք սկսեցինք կատարել ուրիշ աշխատանք:Օրինակ,մենք վերցրեցինք փոցխը և տերևները սկսեցինք հավաքել մի կողմ:Այնուհետև հավաքում էինք աղբը,որոնք ավելի էին գեշացնում շրջապատը:Ահա մեր պարտիզապուրակային աշխատանքները:

Image.jpeg

Հովհաննես Թումանյան՝Ամառային երեկո

Ամառային երեկո — ի՞նչ կպատմեր Երկինքը Երկրին. ստեղծագործիր

Ամառային երեկո

Զով ու խաղաղ ամառային երեկո էր։Հեռվում երևում էին մայր մտնող արևի շողերը։

Որոշեցինք ընտանիքով դուրս գալ ման գալու`հրաժեշտ տալու ամառային վերջին երեկոներից մեկին։

Քայլում էինք պուրակով ու վայելում էինք համեղ պաղպաղակը`հովանալով թեթև քամու և ջրի ցողերի ներքո։Երևում էին մարդկանց գոհունակ և խաղաղ դեմքերը։Քույրիկս վազեց դեպի իր սիրելի ճոճանակը։Ես վազեցի իրեն օգնելու ու մի պահ հիշեցի ինձ այդ տարիքում։ Ուր նայում էի երեխաներ էին վազվզում և վայելում վերջին երեկոն,ու ես մի պահ ցանկացա լինել իրենց տարիքում,որպեսզի իրենց հետ վայելեմ վերջին երեկոն։Էհ, հետաքրքիր էր…

Ափսոս,որ ամառը ավարտվում է։

Ամառային երեկո

Ամռան գիշերվա երկինքն աստղալի,
Յուր հսկայական վըրանի ներքո
Գրկած շարքերը բարձր լեռների,
Պատմում է երկրին մեծությունն աստծո։

Եվ բարիքներով լցված-լիացած
Երկիրն ունկնդիր երկնքի ճառին,
Քնելուց առաջ խոնարհ, երկյուղած
Փառաբանում է մեծազոր տերին։

Եվ փառք են տալիս իմ շուրջը բոլոր,

Ամեն մի տերև, ամեն շընչավոր…