Սեր և միություն Ձեզ․․․

Հունիսի 17-ին «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում մաթեմատիկայի դասավանդող Մենուա Հարությունյանի և մաթեմատիկոս ուսանող Հայարփի Մելիք-Մուշկամբարյանի հարսանյաց ծեսն է: 
Հարցազրույցը փեսայի` Մենուա Հարությունյանի հետ վարում է Եվա Խաչատրյանը
Համակարգումը` Անահիտ Մելքոնյանի

Երջանկություն ու խաղաղ տարիների կյանք նորապսակներին․․․

Նորից հանդիպելու ակնկալիքով․․․

«Սարալանջ» ռադիոյի եթերում զովաբերցի ճամբարականներն են` իրենց տպավորություններով:
Հաղորդավարներ` Դավիթ Մուրադյան, Ալլա Առաքելյան
Համակարգումը` Անահիտ Մելքոնյանի

Ճամբարն վերջացավ։ Ճամբարը ընդմիշտ մնաց բոլորիս սրտերում։

«Սարալանջ» ռադիոն` ժողովրդական արվեստների թանգարանից

Ցուցադրվեցին մատանիներ, կախազարդեր, թևնոցներ:
Հաղորդավար` Դավիթ Մուրադյան
Համակարգումը` Անահիտ Մելքոնյանի

Ոսկերչությունը՝ որպես հնաոճ արվեստ։ Ոսկերչությունը հետաքրքիր, մշակության ու գեղարվեստական միջոց է, նկարչին իր պատկերածը իրական ձուլելու։ Ոսկերչությունը՝ “սարալանջ” ռադիոյի եթերում։

Ֆիզիկայի ամփոփում

1. Ո՞ր ֆիզիկական մեծությունն է կոչվում ճնշում: Գրել ճնշումը սահմանող բանաձևը: Որո՞նք են ճնշման միավորները։

Մարմնի կողմից հենարանի վրա նրա մակերևույթին ուղղահայաց ազդող ուժը կոչվում է ճնշման ուժ:

P=F/S

Ճնշման միավորն է 1Ն/մ2, իսկ այդ միավորը կոչվում է Պա, ի պատիվ ֆրանսիացի գիտնական Բլեզ Պասկալի։

2.Ինչո՞վ է պայմանավորված գազում ճնշումը։ Բացատրել գազում ճնշումը ինչպե՞ս է փոփոխվում, գազը բնութագրող մեծությունների (ծավալ, ջերմաստիճան, զանգված) փոփոխությունից կախված:

Գազում ճնշումը պայմանավորված է մոլեկուլների հարվածներով։ Բախվելով մարմնի պատերին, նրանք առաջացնում են ճնշում։ Ինչքան բարձր է ջերմաստիճանը, այդքան բարձր է ճնշումը։

3Ո՞րն է Պասկալի օրենքը։ Հեղուկի ճնշում՝բանաձևը:

Հեղուկի կամ գազի վրա գործադրվող ճնշումը առանց փոփոխության հաղորդվում է հեղուկի կամ գազի ծավալի յուրաքանչյուր կետին։

Բանաձև՝ P=F/S

4Ձևակերպել Արքիմեդի օրենքը։

Հեղուկն իր մեջ ընկղմված մարմնի վրա ազդում է ուղղաձիգ դեպի վեր ուժով,որն հավասար է մարմնի արտամղած հեղուկի կշռին։

Ո՞ր դեպքում է մարմինը՝ ա․խորասուզվում հեղուկում,բ․լողում նրա ներսում․գ․լողում նրա մակերևույթին։

ա) Երբ ծանրության ուժը մեծ է արքիմեդյան ուժից, մարմինը խորասուզվում է մինչև անոթի հատակը։

բ) Երբ մարմնի խտությունը փոքր է ջրի խտությունից, մարմինը լողում է հեղուկի ներսում։

գ) Երբ ծանրության ուժը փոքր է արքիմեդյան ուժից, մարմինը հեղուկում վեր է բարձրանում։

5Մեխանիկայի ո՞ր բաժինն են անվանում կինեմատիկա։ Ի՞նչ է մեխանիկական շարժումը

Մեխանիկայի այն բաժինը, որն ուսումնասիրում է մարմինների շարժումները՝ առանց դրանց պատճառների քննարկման, կոչվում է կինեմատիկա։

Մեխանիկական շարժում — Ժամանակի ընթացքում մարմնի դիրքի փոփոխությունը կոչվում է մեխանիկական շարժում։

6Ի՞նչն են անվանում նյութական կետ

Այն մարմինը, որի չափերը տվյալ պայմաններում կարելի է անտեսել, կոչվում է նյութական կետ։

7.Ի՞նչն են անվանում շարժման հետագիծ (թվարկել տեսակները)

Մի կետից ուրիշը տեղափոխվելիս, մարմինը շարժվում է որոշ հետագծով։ Շարժման հետագիծը լինում է կոր և ուղիղ։

8.Ի՞նչն են անվանում մարմնի անցած ճանապարհ

Հետագծի որոշակի երկարությունը, որով մարմինը անցում է որոշակի ժամանակում, կոչվում է մարմնի անցած ճանապարհ։

9.Ինչո՞վ է տարբերվում հետագիծը մարմնի անցած ճանապարհից:

Հետագծի դա այն ամբողջ ուղին է, որով անցել է մարմինը, իսկ անցած ճանապարհը միավոր ժամանակում, հետագծի որոշակի երկարությունն է։

10. Ո՞ր շարժումն են անվանում հավասարաչափ և որը՝անհավասարաչափ:

Այն շարժումը, որի ընթացքում մարմինը կամայական հավասար ժամանակամիջոցներում անցնում է հավասար ճանապարհներ, կոչվում է հավասարաչափ շարժում:

Այն շարժումը, որի ժամանակ գոնե երկու հավասար ժամանակամիջոցներում մարմինն անցնում է անհավասար ճանապարհներ, կոչվում է անհավասարաչափ կամ փոփոխական շարժում:

11.Ո՞ր մարմինն են անվանում հաշվարկման մարմին ։

Հաշվարկման մարմինը ֆիզիկական մեծություն է, որի նկատմամբ դիտարկվում են այլ մարմինների շարժումները։

12Սահմանել անհավասարաչափ շարժման միջին արագություն: Գրել միջին արագության բանաձևը։ Ի՞նչ է ակնթարթային արագությունը։

Մարմնի անցած ճանապարհի և այդ ճանապարհն անցնելու ժամանակի հարաբերությունն անվանում են մարմնի միջին արագություն։

Բանաձև՝ v=s/t

Մարմնի շարժման ակնթարթային արագություն հետագծի որևէ կետում կոչվում է այն ֆիզիկական մեծությունը, որը հավասար է այդ կետին հարող շատ փոքր տեղամասում շարժման միջին արագությանը։

13Ո՞ր անհավասարաչափ շարժումն է կոչվում հավասարաչափ արագացող

Մարմնի շարժումը կոչվում է հավասարաչափ արագացող, եթե այդ շարժման արագությունը կամայական հավասար ժամանակամիջոցներում փոփոխվում է նույն չափով։

14.Ո՞ր ֆիզիկական մեծությունն է կոչվում հավասարաչափ արագացող շարժման արագացում։

Այն ֆիզիկական մեծությունը, որը հավասար է մարմնի շարժման արագության փոփոխության և այն ժամանակամիջոցի հարաբերությանը, որի ընթացքում կատարվել է այդ փոփոխությունը, կոչվում է հավասարաչափ արագացող շարժման արագություն։

15.Ի՞նչ է ցույց տալիս արագացումը: Գրել բանաձևը: Ո՞րն է արագացման միավորը, և ինչպե՞ս է այն սահմանվում:

Արագացումը մարմնի արագության փոփոխման պատճառն է։ Միավորը ՄՀ-ում 1մ/վ է։ Մեկ վայրկյանում մարմնի մեկ մետր անցած ճանապարհը։

16.Հավասարաչափ շարժման ճանապարհի և արագության բանաձևը։

s=v*t; v=s/t

17Որ շարժումն են անվանում ազատ անկում։ Գրել և բացատրել ազատ անկման բանաձևը. Ձևակերպել Գալիլեյի օրենքը

Ազատ անկումը — Մարմինների անկումը վակուումում, միայն Երկրի ձգողության ազդեցությամբ, կոչվում է ազատ անկում։

Oրենքը – Բոլոր մարմինները Երկրի ձգողության ազդեցությամբ ընկնում են նույն արագացմամբ։

g=s/m

18.Որ շարժումն են անվանում շրջանագծային հավասարաչափ շարժում:

Շրջանագծային շարժումը կոչվում է հավասարաչափ, եթե շարժման արագության բացարձակ արժեքը ժամանակի ընթացքում չի փոփոխվում։

19Ի՞նչ ուղղություն ունի արագությունը շրջանագծային հավասարաչափ շարժման դեպքում:

Այդպիսի շարժման ժամանակ արագության թվային արժեքը չի փոփոխվում, սակայն ուղղությունը շարժման ընթացքում անընդհատ փոփոխվում է։

20.Ինչ է պտտման պարբերությունը: Ի՞նչ է պտտման հաճախությունը, և որո՞նք են նրանց միավորները:

Պտտման պարբերություն է կոչվում այն ժամանակամիջոցը, որի ընթացքում շրջանագծով հավասարաչափ շարժվող մարմինը կատարում է մեկ լրիվ պտույտ։

Բանաձև՝ T=t/N

Պտտման հաճախություն են անվանում այն ֆիզիկական մեծությունը, որը հավասար է միավոր ժամանակամիջոցում մարմն կատարած պտույտների թվին։

Բանաձև՝ n=N/t

21Ի՞նչ է ուսումնասիրում մեխանիկայի  <<դինամիկա>> բաժինը։

Մեխանիկայի այն բաժինը, որն ուսումնասիրում է տարաբնույթ շարժումների առաջացման կամ փոփոխման պատճառները, կոչվում է դինամիկա։

22. Ձևակերպիր Նյուտոնի առաջի օրենքը

մարմինը պահպանում է իր դադարի կամ ուղղագիծ հավասարաչափ շարժման վիճակը, եթե նրա վրա այլ մարմիններ չեն ազդում կամ դրանց ազդեցությունները համակշռում են։

23.Ձևակերպիր Նյուտոնի երկրորդ օրենքը և գրիր բանաձևը

մարմնի արագացումն ուղիղ համեմատական է մարմնի վրա ազդող ուժին և հակադարձ համեմատական է մարմնի զանգվածին։

Բանաձև՝ a=F/m; F=ma

24.Ձևակերպիր Նյուտոնի երրորդ օրենք և գրիր բանաձևը

երկու մարմիններ միմյանց հետ փոխազդում են մոդուլով հավասար և հակառակ ուղղված ուժերով։

25.Ո՞ր մեծությունն է կոչվում մարմնի իմպուլս։ Ի՞նչ բանաձևով է որոշվում մարմնի իմպուլսը։ Ի՞նչ միավորով է չափվում իմպուլսը միավորների ՄՀում:

Մարմնի իմպուլս կոչվում է այն ֆիզիկական մեծությունը, որը հավասար է մարմնի զանգվածի և արագության արտադրյալին։

Բանաձև՝ p=mv

Միավորը՝ 1 կգ է

26.Ձևակերպել իմպուլսի պահպանման օրենքը

Իմպուլսի պահպանման օրենք — Փակ համակարգի մարմինների իմպուլսների գումարը, անկախ այդ մարմինների փոխազդեցությունից, չի փոխվում։

27.Ո՞ր շարժումն է կոչվում ռեակտիվ

Ռեակտիվ են անվանում այն շարժումը, որն առաջանում է, երբ մարմնից անջատվում է նրա մի մասը՝ որոշակի արագությամբ, որի հետևանքով մնացած մասը ձեռք է բերում հակառակ ուղղված արագություն։

28.Ո՞ր մեծություննէ կոչվում էներգիա։ Ի՞նչ միավորներով է չափվում էներգիան ՄՀում:

Էներգիան ֆիզիկական մեծություն է, որն բնութագրում է մարմնի աշխատանք կատարելու ունակությունը։

Միավորը՝ 1 Ջ – ջոուլն է։

29.Որոնք են մեխանիկական էներգիայի տեսակները։ Ո՞ր էներգիան են անվանում կինետիկ, որ բանաձևով է որոշվում։ Որ էներգիան են անվանում պոտենցիալ։ Ի՞նչ բանաձևով է որոշվում Երկրի մակերևույթից որոշակի բարձրությամբ մարմնի պոտենցիալ էներգիան

Մեխանիկայում ուսումնասիրվող էներգիան կոչվում է մեխանիկական էներգիա։

Մարմինների շարժմամբ պայմանավորված էներգիան անվանում են կինետիկ, իսկ մարմինների փոխազդեցությամբ պայմանավորված էներգիան՝ պոտենցիալ։

Մարմինների շարժմամբ պայմանավորված էներգիան անվանում են կինետիկ էներգիա։

Բանաձև՝ Eկ=mv2/2;    Eկ=p2/2m

Մարմինների փոխազդեցությամբ պայմանավորված էներգիան կոչվում է պոտենցիալ էներգիա։

Բանաձև՝ Eպ=mgh

30Ո՞ր մեծություն է կոչվում մարմնի լրիվ մեխանիկական էներգիա:

Մարմնի կինետիկ և պոտենցիալ էներգիաների գումարը կոչվում է մարմնի լրիվ մեխանիկական էներգիա։

Eլր=Eկ+Eպ

31.Ձևակերպիր լրիվ մեխանիկական էներգիայի պահպանման օրենքը

Դիմադրության և շփման ուժերի բացակայությամբ մարմնի լրիվ մեխանիկական էներգիան շարժման ընթացքում մնում է հաստատուն․ պահպանվում է։

Meyveler ve sebzeler

Resimlerden öğreniyoruz / Սովորում ենք նկարներով

Sebzeler / Բանջարեղեն

 1. Fasulye — լոբի
 2. Bezelye — սիսեռ
 3. Mısır — եգիպտացորեն
 4. Ispanak — սպանախ
 5. Sivri biber — կծու բիբեր
 6. Brokoli — բրոկոլի
 7. Karnabahar — ծաղկակաղամբ
 8. Maydanoz — կանաչի
 9. Biber — բիբար
 1. Havuç — գազար
 2. Salatalık — վարունգ
 3. Domates — լոլիկ
 4. Marul — մառոլ
 5. Mantar — սունկ
 6. Soğan — սոխ
 7. Patates — կարտոֆիլ
 8. Sarımsak — սխտոր
 9. Patlıcan — սմբուկ
 10. Kabak — դդում

Meyveler / Մրգեր

 1. Ahududu — ազնվամորի
 2. Erik — սալոր
 3. Nar — նուռ
 4. Yaban mersini — հապալաս
 5. Hindistan cevizi — կոկոս
 6. Kivi — կիվի
 7. Kavun — եմիշ
 8. Karpuz — ձմերուկ
 1. Elma — խնձոր
 2. Çilek — ելակ
 3. Kiraz — գիլաս
 4. Üzüm — խաղող
 5. Limon — լիմոն
 6. Portakal — նարինջ
 7. Kayısı — ծիրան
 8. Mandalina — մանդարին
 9. Armut — տանձ

Մրգերի և բանջարեղենի հոգնակի թվեր

 1. Fasulye — fasulyeler
 2. Bezelye — bezelyeler
 3. Mısır — mısırlar
 4. Ispanak -ıspanaklar
 5. Sivri biber — sivri biberler
 6. Brokoli — brokoliler
 7. Karnabahar — karnabaharlar
 8. Maydanoz — maydanozlar
 9. Biber — biberler
 10. Havuç — havuçlar
 11. Salatalık — salatalıklar
 12. Domates — domatesler
 13. Marul — marullar
 14. Mantar — mantarlar
 15. Soğan — soğanlar
 16. Patates — patatesler
 17. Sarımsak — sarımsaklar
 18. Patlıcan — patlıcanlar
 19. Kabak — kabaklar
 20. Ahududu — ahududular
 21. Erik — erikler
 22. Nar — narlar
 23. Yaban mersini — yaban mersiniler
 24. Hindistan cevizi — Hindistan ceviziler
 25. Kivi — kiviler
 26. Kavun — kavunlar
 27. Karpuz — karpuzlar
 28. Elma — elmalar
 29. Çilek — çilekler
 30. Kiraz — kirazlar
 31. Limon — limonlar
 32. Üzüm — üzümler
 33. Portakal — portakallar
 34. Kayısı — kayısılar
 35. Mandalina — mandalinalar
 36. Armut — armutlar