Ամառային առաջադրանքներ մաթեմատիկայից

7-րդ դասարան

1․ 25 կգ 12գ

բ/ 25,012 գրամ

2․ գ/ 2352

3․ ա/ 12

4․ գ/ 4

5․ գ/ 0 (օրինակ 4*5,5*6)

6․ 15մ-ը 2,5 կմ ո՞ր մասն է կազմում․

2,5 կմ=2500 մ

կրճատենք կոտորակը 5-ով կստանանք 3/500

դ/ 3/500

7․

8․