Irregular verbs-past participle

She has never (let) let her daughter have a boyfriend.

Have you already (read) read today’s newspaper?

The house has been (sell) sold.

He has (lose) lost his wallet again.

I have (write) written three essays this week.

That clock was (make) made in Switzerland.

He had (run) run 6 miles when he hurt his ankle.

I have never (see) seen such a beautiful view.

He has (teach) tought hundreds of students during his career.

Have you ever (meet) met a famous person?

Because she hadn’t (pay) paid the bill, the electricity went off.

They have (send) sent Christmas cards to all their friends.

Where have we (put) put the car keys?

We have never (sing) sung in public before.

She had (wear) wore her blue dress many times.

John had never (speak) spoken English before he came to London.

Why have you (stand) stood up – are we leaving?

Have you ever (swim) swam in the Atlantic Ocean?

It had (take) taken three hours to reach the station, so they had missed the train.

I have never (say) said that I didn’t love you.

David jumped into the air. He had (sit) sat on a drawing pin.

The weatherman had (tell) told us it would be sunny, but it rained all day.

I’m sorry I’m so tired. I haven’t (sleep) slept .

Have you (think) thought about changing jobs?

He’d thought he had (understand) understood but now he realised he’d made a mistake.

Կոմիտասյան օրեր` հոդված երկրորդ

Երեխայի ենթագիտակցությունը բաց է, եւ մտքով չի անցնում, որ այսօր մեր ազգային բնավորության հիմնական պատճառը մի բան է, որն ամենավտանգավորն ու աննկատն է թվում, դա պարի «ժարգոնն» է, երբ մեր երեխաները կապկում են աֆրիկյան պարերը այն դեպքում, երբ այդ աֆրիկյան պարերը արդեն իսկ աղավաղված են ներկայացնում աշխարհի աստղերը, իսկ մերոնք այդ աղավաղվածն են աղավաղում: Այս աննկատ զենքն ի չարը գործածելով՝ կարելի է մի ազգի բոլորովին աննկատ կերպով դարձնել կապիկ, եւ հետո կփնտրեն հազար ու մի պատճառ, բայց մտքներով չի անցնի, որ դա արել է «պարը» (ի դեպ, այդ «հաղթարշավը» երեւում է հեռուստաալիքներով):Մեր ռազմական պարերը այնպիսի ոգի եւ ուժ են ներարկում, այնպիսի հզոր էներգիա են տալիս մարմնին, մտքին, ոգուն, որ հազար անգամ արդյունավետ են, քան ապագա զինվորներին ուղղված հայրենասիրական ճառերը:

Ես ընտրեցի այս մասը,որովհետև այստեղ կա շատ ուժեղ խորհուրդ։ Կոմիտասը ասում էր,որ ազգային պարի ամենավտանգավոր և աննկատ թվացող մասը դա պարի ժարգոնն է,որը աղավաղում է ազգային պարերը։ Կոմիտասն ասում էր,որ հայերը պարելով աֆրիկյան պարեր,նրանց աղավաղված պարերը,ավելի էին փչացնում այդ պարը։ Հետո էլ տարբեր պատճառներ են հորինում,թե ինչի այդպես դարձավ։ Ես համաձայն եմ,որ ռազմական,զինվորական պարերը մի քիչ շատ լացակումած են,ճիշտ էր ասում Կոմիտասը,որ մարդուն ուժ,վստահություն է տալիս,քան մեր օրերի պարերը։ Ազգային պարերը շատ մեծ վստահություն,կամքի ուժ էին տալիս, սթրես էին հանում,մարդկանց մեջ գցում էին այդ վրեժի ուժը։ Իսկ այսօրվա երգերը,պարերը,որոնք նվիրված են զինվորներին,մի քիչ շատ լացակումած են,բայց միևնույնն է ես համաձայն եմ,որ բառերը շատ գեղեցիկ են։ Կան երգեր,որոնք վախ են գցում մարդու մեջ,ոչ թե ուժ։

Մաթեմատիկա առանց բանաձևերի՝խնդիրների կազմում

Սեպտեմբերից մենք սկսեցինք բանավոր մաթեմատիկայից կազմել խնդիրներ Quizizz կայքով,և ներկայացրեցինք դասարանում։Միասին հավեսով մասնակցեցինք նախագծին և կատարեցինք կազմած ծնդիրները։

Հղումները։

Առաջին խնդիրների ցանկը

Երկրորդ խնդիրների ցանկ

Երրորդ խնդիրների ցանկ

Չորրորդ խնդիրների ցանկ

Հինգերորդ խնդիրների ցանկ

Կենսաբանության սեպտեմբեր ամսվա ամփոփում

Բջիջների կառուցվածքի մասին

Բջիջները մարդու և կենդանի օրգանիզմների տարրական միավորն է,որից կազմվում են բջջային թաղանթներ։ Բջիջը կազմված է կորիզից,ցիտոպլազմայից,օրգանոիդներից և բջջաթաղանթից։

Ցիտոպլամզան անգույն զանգված է,որը պատում է խոռոչները բջջի։Կորիզը դա ժառանգական նյութն է,նրա կիսման արդյունքում առաջանում են մայրական բջջին նման, նույնական դուստր բջիջներ։

Օրգանոիդները ապահովում են բջջի կենսագործունեությունը,շնչառությունը,իսկ բջջաթաղանթը ազատում է բջջին ուրիշ բջիջներից ու նյութերից ու ապահովում է նրա որոշակի ձևը։

Բջիջները լինում են բուսական և կենդանական։

Ինչ են իրենցից ներկայացնում հյուսվածքները

Բջիջների այն խումբը,որոնք ունեն նույն ձևը, կառուցվածքը, ծագումը, կատարում են նույն ֆունկցիան և միմյանց հետ միացած են միջբջջային նյութով կոչվում են հյուսվածք։

Գրեք հյուսվածքների տեսակները ։

Լինում են 4 տեսակի` շարակցական,նյարդային,մկանային և էպիթելային։Նրանք էլ իրենց հերթին բաժանվում են ուրիշ խմբերի։

Նյարդային հյուսվածքը կազմված է նյարդային բջիջներից և միջբջջային նյութից։Նյարդերն ունեն մարմին և ելուստներ։

Մկանային հյուսվածքը կազմված է մկանաթելերից և միջբջջային նյութից։ Ապահովում են մկանների կայունությունը և կառուցվածքը ։

Շարակցական հյուսվածքը կազմում է կմախքը, ենթամաշկային ճարպային շերտը, արյունը։ Այն մտնում է բոլոր ներքին օրգանների կազմության մեջ, օժտված է արագ վերականգնվելու հատկությամբ։

Էպիթելային հյուսվածքը պատում է մարդու մարմնի արտաքին մակերևույթը, մարմնի բոլոր խոռոչները։

Գրել օրգանիզմի կենսական գործառույթների կարգավորման եղանակները

Թքագեղձերը մասնակցում են մարդու մարսողությանը։

Կարգավորումը լինում է երեք տեսակի`հումորալ,նյարդահումորալ, նյարդային։

Նյարդային կարգավորումն ավելի կատարյալ է: Այն գործում է արագ և ուղղված է որոշակի օրգանին կամ հյուսվածքին:

Հումորալ կարգավորումն ավելի հին ծագում ունի: Հումորալ կարգավորումը տեղի է ունենում կենսաբանական ակտիվ նյութերի՝ հորմոնների միջոցով, որոնք արտադրվում են ներզատական գեղձերի կողմից:

Նյարդահումորալ կարգավորումը նյարդային և հումորալ կարգավորումների փոխկապակցված աշխատանքն է: Նյարդային համակարգն ազդում է ներզատական գեղձերի վրա՝ խթանում կամ ընկճում է նրանց գործառույթը:

Գրեք գեղձերի տեսակները և ֆունկցիաները

Գեղձերի տեսակներն են թքագեղձերը,քրտանգեղձերը,արցունքագեղձերը,սեռական գեղձեր,ենթաստամոքսային։ Նրանց ֆունկցիաների մեջ են մտնում տվյալ օրգանի ղեկավարումը և աշխատացումը։ Լինում են արտազատական,խառը և ներզատական։

Թքագեղձերը բացվում են բերանի խոռոչում:

Արցունքագեղձերը արտադրում են արցունքային հեղուկ։

Սեռական գեղձերը խառը գեղձեր են։ Գտնվում են որովայնի խոռոչում: Նրանք սինթեզում են սեռական բջիջներ ու սեռական հորմոններ։

Ենթաստամոքսային գեղձը խառը գեղձ է, որը գտնվում է ստամոքսի տակ՝ նրանից դեպի ձախ։ Բաժանվում է հետևյալ մասերի՝ գլխիկ, մարմին և պոչ:

Իմ կենսագրության բաժինը, կատարել եմ երեք աշխատանք։

https://muradyandavit1program.code.blog/category/%d5%af%d5%a5%d5%b6%d5%bd%d5%a1%d5%a2%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/

Բլեզ Պասկալի հայտնագործությունները

Մենք արդեն ուսումնասիրում եքն ճնշումը՝ֆիզիկայից։Ես որոշեցի խորանամ և ուսումնասիրեմ ճնշման միավորի անվան հայտնագործության և ֆրանսիացի ֆիզիկոս,գրող և փիլիսոփա Բլեզ Պասկալի մասին ավելի շատ։

Բլեզ Պասկալը ծնվել է Ֆրանսիայի հարավում գտնվող Օվերն գավառի Կլերմոն քաղաքում 1623 թվականի հունիսի 19-ին։

Նրա գիտական ձեռքեբերումների, հայտնագործությունների պատվին իրենց անուններն են ստացել ճնշման միավորը Միջազգային Միավորների Համակարգում, ամերիկացի գիտնական Նիքլաուս Ուիրթի Pascal ծրագրավորման լեզուն, հիդրոստատիկայի կարևոր սկզբունք համարվող Պասկալի օրենքը։

Բլեզ Պասկալի պատվին իր անունն է ստացել նաև (4500) Պասկալ աստերոիդը։
Մաթեմատիկայում Պասկալի ամենախոշոր ներդրումը հավանականության տեսության զարգացումն է։

Պասկալը նաև ստեղծել է գումարող մեքենա (1641թ.), գտել ամբողջ թիվը մեկ այլ ամբողջ թվի վրա բաժանելու երկանդամային գործակիցների հաշվման եղանակ, որը հայտնի է Պասկալի եռանկյուն անունով:

Պասկալ

Սա պասկալի եռանկյան առջևի վեց շարքերն են:

Պասկալ

Այս եռանկյան ամեն թիվը նախորդ շարքի աջ և ձախ թվերի գումարն է:

Իմ տեսանյութը

Մարդու գեղձերը՝կենսաբանություն

Ես ներկայացնելու եմ նոր թեմա.

 • Օրգանիզմի կենսական գործառությների կարգավորման  եղանակները:Գեղձեր,տեսակները,      ֆունկցիաները:
 • Լրացուցիչ աշխատանք:

Նկարագրեք որևէ գեղձի ֆուկցիայի խանգարման հետևանքով առաջացած հիվանդություն, եթե ունեք բժիշկ բարեկամ , վերցրեք հարցազրույց որևէ գեղձի ֆունկցիոնալ խանգարման հետևանքով առաջացած հիվանդության վերաբերյալ և պատրաստեք ուսումնական նյութ:

Արտազատական և խառը գեղձեր:

Էվոլյուցիայի ընթացքում մարդու օրգանիզմում ձևավորվել են հատուկ օրգաններ՝ գեղձեր, որոնցում առաջանում են կենսաբանական ակտիվ նյութեր և  ազդում օրգանների կենսագործունեության վրա։Գոյության ունի գեղձերի 3 տեսակ՝ արտազատականներզատական և խառը։

Արտազատական գեղձերն ունեն ծորաններ, որոնցով նյութերն արտազատվում են մարմնի խոռոչների մեջ կամ մաշկի մակերևույթին:Արտազատական գեղձերից են արցունքագեղձերը, թքագեղձերը,լյարդը, քրտնագեղձերը, ճարպագեղձերը և կաթնագեղձերը։

Խառը գեղձերը այն գեղձերն են, որոնք կատարում են և՛ ներզատիչ և՛ արտազատիչ ֆունկցիաներ։Խառը գեղձերից են սեռական և ենթաստամոքսային գեղձերը։ 
Խառը գեղձեր

1. Ենթաստամոքսային գեղձ20140510195730120.gif
 Ենթաստամոքսային գեղձը խառը գեղձ է, որը գտնվում է ստամոքսի տակ՝ նրանից դեպի ձախ։ Ենթաստամոքսային գեղձը բաժանվում է հետևյալ մասերի՝ գլխիկ, մարմին  և պոչ: Նրա ներզատական մասը ներկայացված է բջիջների կղզյակներով, որոնց մի խումբը արտադրում է ինսուլին հորմոնը, իսկ մյուս խումբը՝ գլյուկագոն: Ինսուլինը իջեցնում է գլյուկոզի պարունակությունը արյան մեջ, իսկ գլյուկագոնը ունի հակառակ ազդեցությունը: Ինսուլինի պակասի դեպքում զարգանում է շաքարախտ (շաքարային դիաբետ) հիվանդությունը:  

b73819ea49069a23e7b4diabet.jpg

 Հիվանդները մշտապես պետք է հետևեն սննդակարգին,ստուգեն արյան մեջ շաքարի քանակությունը: 

2.Սեռական գեղձեր

zabolevanija_endokrinnoy_sistemi-07.jpg


 Սեռական գեղձերը 
խառը գեղձեր են։ Գտնվում են որովայնի խոռոչում: Նրանք սինթեզում են սեռական բջիջներ ու սեռական հորմոններ։ Արական սեռական գեղձերի՝ սերմնարանների հատուկ բջիջներում սինթեզվում են արական սեռական հորմոններ։ Դրանք խթանում են սեռական օրգանների զարգացումն ու երկրորդային սեռական հատկանիշների՝ մորուքի աճի, բնորոշ մազածածկի, մկանների աճի, ձայնի, մարմնակազմվածքի ձևավորումը։ Տղամարդկանց մոտ գեղձի թերգործառույթը բերում է անպտղության:
Իգական սեռական  գեղձերի՝ ձվարանների հորմոնները նպաստում են արգանդի ու կաթնագեղձերի ձևաբանական զարգացմանը, մասնակցում երկրորդային սեռական հատկանիշների՝ մարմնակազմվածքի բնորոշ ձևավորմանը, ձայնի հնչեղությանը, կարգավորում սեռական ցիկլը, հղիությունն ու ծննդաբերությունը։ Կանանց մոտ գեղձի թերգործառույթը բերում է մարմնի ոչ բնորոշ մազակալման և անպտղության: Գերֆունկցիայի ժամանակ կանանց և տղամարդկանց մոտ դիտվում է վաղ սեռահասունացում:  

Արտազատական գեղձեր

1.Արցունքագեղձ

aaassdfg.png

  Արցունքագեղձերը  արտադրում են արցունքային հեղուկ։ Կոպերի թարթման հետևանքով այն հավասարաչափ տարածվում է ակնագնդի մակերևույթին։ Արցունքը խոնավեցնում է ակնագնդի մակերեսը, հեռացնում կողմնակի մասնիկները, տաքացնում աչքը: Նրանում պարունակվող աղի բարձր կոնցենտրացիան ճնշում է, իսկ լիզոցիմ ֆերմենտը՝ վնասազերծում բակտերիաներին:   

2. Թքագեղձերը 

curiosidades-sobre-a-saliva-20.jpg

 Թքագեղձերը բացվում են բերանի խոռոչում: Կան ինչպես մանր, այնպես էլ խոշոր թքագեղձեր։ Խոշոր թքագեղձերն են՝ հարականջային, ենթալեզվային և ենթածնոտային: 

3. Քրտնագեղձեր 

1111.jpg

 
Քրտնագեղձերը արտադրում և արտազատում են քրտինք։ Մարդն ունի 2,5 մլն քրտնագեղձեր։ Քրտնագեղձերի քանակը տարբեր է մաշկի տարբեր տեղամասերում (շատ են հատկապես ոտքերի մատների արանքում, թևատակերում և աճուկային ծալքերում)։  Մեծ քանակությամբ քրտինք արտադրելով՝ քրտնագեղձերը կարգավորում են օրգանիզմի ջերմությունը, օրգանիզմից հեռացնում են ազոտային փոխանակության արգասիքները և ալկալիական մետաղների աղերը (գլխավորապես NaCl), թրջում են մաշկի մակերևույթը։ 

Ճնշման ուժ և ճնշման միավորներ՝ֆիզիկա 8

13․09-17․09;22․09-25․09

Թեման.Ճնշման ուժ և ճնշում:

Դասարանում քննարկվող հարցեր․

1.Որ ֆիզիկական մեծությունն է կոչվում ճնշում:

Այն ֆիզիկական մեծությունը, որը հավասար է մակերևույթին ուղղահայաց ազդող ուժի հարաբերությանը ուրիշ մակերևույթի մակերեսին,կոչվում է ճնշում։

2.Գրել ճնշումը սահմանող բանաձևը:

p=F/S

Ճնշումը=ճնշման ուժ / հպման մակերևույթի մակերես

3.Որոնք են ճնշման միավորները

Ճնշման միավորը 1Պասկալն է ի պատիվ ֆրանսիացի գիտնական Բլեզ Պասկալի։

Գործածվում են նաև չափելու այլ միավորներ՝ հեկտոպասկալ

կիլոպասկալ (կՊա) և մեգապասկալ (ՄՊա).
1 հՊա = 100 Պա, 1 կՊա = 1000 Պա, 1 ՄՊա = 1000000 Պա

Սովորել  Է.Ղազարյանի դասագրքից՝ էջ 102-ից,մինչև էջ  105ը:

Կատարել՝բլոգներում  էջ 104-ի «Հարցեր և առաջադրանքներ»-ը

Կրկնել<<Ուժ>>թեման՝Ղազարյանի դասագրքից՝ էջ55-ից,մինչև էջ 81-ը

       Լրացուցիչ առաջադրանք.

Պատրաստել նյութեր էջ 105-ի և էջ 109-ի թեմաներից  և հետաքրքիր փաստեր ֆրանսիացի ֆիզիկոս Բլեզ Պասկալի կյանքից և գործունեությունից ,տեղադրեք բլոգներում,հղումը ուղարկեք ինձ:

Ֆոնի մաքրում Adobe Photoshop-ում

Այս դասին մենք պետք է կատարեինք մի հետաքրքիր առաջադրանք,և պետք է մաքրեինք ֆոնը հետևի։Կատարել եմ երեք էսքիզ։

1․

Սատուրն,մաքրել եմ ֆոնը․

2․

Հայաստան․Ես շատ եմ սիրում մեր Հայաստանը,դրա համար ազատեցի ֆոնը մեր տհաճ հարևանների ներկայությունից․

3․

Սա ցուցանակ է,սկզբում եղել է Թուրքիայի ու Հայաստանի,իսկ հիմա դառել է Հայաստանի միայն․

SPDF էլեկտրոններ՝քիմիա 8

S2p6d10f14

S են կոչվում այն էլեկտրոնները,որոնք պտտվելիս առաջացնում են գնդաձև ամպեր․ Շրջանաձև ամպեր։ S զույգված,եթե երկու էլեկտրոն է պտտվում կոչվում են զույգված,ամենաշատը կար են լինել երկու հատ։Եթե մի հատ է ուրեմն չզույգված․

P են կոչվում այն էլեկտրոնները,որոնք պտտվելիս առաջացնում են ութաձև ամպեր /8/,կամ հանտելաձև։Կարող է տեղավորվել,պտտվել 6 հատ էլեկտրոն․3 զույգ,3*2 հավասար է 6։

D են կոչվում այն էլեկտրոնները,որոնք պտտվելիս առաջացնում են ծաղկաձև պտույնտեր,ամպեր։5 զույգ,10 հատ էլեկտրոն․

F են կոչվում այն էլեկտրոնները,որոնք պտտվելիս առաջացնում են երկկողմանի ծաղկաձև ամպեր․14 էլեկտրոն,7 զույգ․

Օրինակներ

P (+15) |2 |8 |5

1S2-առաջին շերտը S,երկու էլեկտրոն պտտվում են գնդաձև․

2S22p6 3S23p3

3 շերտ 5-2 S,3p

3s2p3

Ճամփորդություն դեպի Գառնի գյուղ

Սեպտեմբերի 25-ին,իմ պատմության ուսուցչու՝ ընկեր Գառնիկի,հայոց լեզվի ուսուցչուհու՝ ընկեր Արևիկի և խմբիս հետ մեկնեցի Կոտայքի մարզի Գառնի գյուղ,ուսումնասիրելու և պատմություն վերհիշելու նպատակով։

Սուրբ Երրորդության բակից մեկնեցինք ժամը 9։20 և սկսեցինք մեր ճամփորդությունը դեպի Գառնի․

Մեր առաջին կանգառը Չարենցի կամարն էր։Կամար երկայնքով տպագրված է հայնտի բանաստեղծությունը վերջին տան բառերը։ Մենք արտասանեցինք Չարենցի բանաստեղծությունը և շարժվեցինք առաջ։

Մյուս կանգառը Գառնի գյուղն էր․

Մենք ժամանեցինք Գառնի գյուղ,համտեսեցինք համեղ գաթան և գնացինք տեսնելու Գառնու տաճարը։

Մենք այնտեղ տեսանք հին ժամանակների քանդված թագավորության պալատները,նաև տեսանք բաղնիքը,որտեղ թագավորները ցնցուղ էին ընդունում։ Ահա ֆոտոշարքը․

Հանրահաշիվ գծային հավասարումներ

Թեմա՝  Գծային հավասարումներ

1.Լուծել հետևյալ հավասարումները

1) 4+x = 12

x=12-4

x=8

2) x+5 = 3

x=3-5

x= -2

3) 7+x  = 4

x=4-7

x= -3

4) x-8 = 2

x=8+2

x=10

 5) (-1)+x =-5

x= -5-(-1)

x= -4

6) -4 — x = 0

x=0-(-4)

x=4

7) 18-x = 6

x=18-6

x=12

8) 20-x = -4

x= 20- (-4)

x= 24

9) 3x = 12

x=12/3

x=4

10) 5x = 45

x=45/5

x=9

2.Լուծել հետևյալ հավասարումները

1) 8(x+3) = 48

x=48/8-3

x=3

2) 5(x-1) = 30

x=3/5+1

x=7

3) 4(2z+2) = 60

2z=60/4-2

2z=13

z=6.5

4) -5*(1-x)=35

x= 35/(-5)+1

x= 7

5) 8(2m+5)=72

2m=72/8-5

2m=4

m=2

6) 3(x-5)+8 = 17

x=(17-8)/3+5

x=8

7) 5(y-2)-9 = 11

y=(11+9)/5+2

y=6

8) 6(x+5)-8x=x

9) 6*(x-3)+2*(x+2) = 10

x=3

6*0+2*5=10

10) 5(x+1)+6(x+2) = 9(x+3)

English Test

Irregular and regular verbs

PAST PARTICIPLE

 go→ went → gone 

 do→ did  → done

run → ran  → run 

 study → stood → stood

see →saw  → seen

come → came → come

have → had → had

 lose → lost  → lost

 read → read → read

think → thought  → thought

tell → told → told 

sit → sat → sat

say → said → said

find → found → found

leave → left → left 

Հետաքրքիր փաստեր Սաուդյան Արաբիա մասին

Իսկ այսօր ես որոշեցի գրել հետաքրքիր փաստեր Սաուդյան Արաբիայի մասին։Կատարել եմ հետազոտական աշխատանք,օգտվել եմ հետևյալ կայքերից։

Թագավոր։ Սալման Իբլ Աբդուլ-Ազիզ Ալ Սաուդ

1 կայք

2 կայք

3 կայք

Սաուդյան Արաբիայի թագավորությունը տեղակայված է Արևմտյան Ասիայում` Արաբական թերկաղզում: Սահմանակից է Իրաքի, Հորդանանի, Քուվեյթի, Օմանի, Քաթարի, ԱՄԷ-ի և Եմենի հետ: Սաուդյան Արաբիան Արաբական պետությունների լիգայի հիմնադիր երկրներից մեկն է:РЕКЛАМА

Այսօր կխոսենք Սաուդյան Արաբիայի մասին փաստերի մասին, որոնք և՛ կոլորիտային են, և՛ հետաքրքիր:

Տղամարդկանց պարտականությունները: Մարդկանց ուժեղ կեսի կիսապաշտպանները պետք է պաշտպանեն իրենց կանանց եւ ընտանիքների իրենց պատիվը («գաղտնիք» կամ «հարգանք») եւ ապահովեն դրանք: Այս դեպքում նա իրավունք ունի որոշելու թույլ սեռի պատիժը:

Տուգանքները: Շարիաթի օրենքի համապատասխանությունը վերահսկվում է Մութավվայի կողմից `կրոնական ոստիկանության կողմից: Այն վերաբերում է պակասորդի պահպանման եւ առաքինության խթանման կոմիտեին: Երկրում հանցագործությունների համար սահմանվում են տարբեր պատիժներ, օրինակ, փայտով հարվածներ, քարեր նետելը, ծայրամասերի կտրումը եւ այլն:

Fine

Մահապատիժը: Տեղական բնակիչները կարող են դատապարտվել առանց շնության, առանց դավաճանության, դավաճանության, ծանր հանցագործությունների (օրինակ, դիտավորյալ սպանություն կամ սպանում), ոչ ավանդական հարաբերությունների, թմրամիջոցների օգտագործման կամ տարածման, ընդդիմադիր խմբերի ստեղծման եւ այլն: Պաշտպանությունը կատարվում է մզկիթի մոտ գտնվող հրապարակում: Դագաղի աշխատանքը համարվում է պատվավոր, հմտությունը ժառանգված է, կան ամբողջական ամուսնություններ:

Մահապատիժը

Ժամանց: Սաուդյան Արաբիայում սովորություն չի հանդիսանում նշելու տոները եւ ծննդյան տարեդարձերը, ոչ էլ նշում են Ամանորը: Կինոթատրոնները արգելված են երկրում: Հազվադեպ, ով տեղացիներից կարող է լողալ: Փոխարենը, նրանք գլորվում են անապատի ավազի ճամբարներում եւ ճամփորդում դեպի լողափերի օազին:

Թագավորությունը հիմնադրվել է 1932 թվականի սեպտեմբերի 23-ին, իսկ անվանումը ծագում է Սաուդյան Արաբիայի դինաստիայից, որն էլ հիմնել է այն:
Հիմնական կրոնը իսլամն է: Երկրի բնակչության 98%-ն այդ կրոնի հետևորդ է:
Մինչև 2016 թվականի սեպտեմբերը Սաուդյան Արաբիայում օգտագործվում էր հիջրիի օրացույցը, ըստ որի՝ 2016 թվականը նրանց մոտ եղել է 1436 թ.:
Շաբաթը սկսում են շաբաթ օրվանից և ավարտում են չորեքշաբթիով: Հինգշաբթին ու ուրբաթը պաշտոնապես հանգստյան օրեր են: 
Սաուդյան Արաբիայում են աշխարհի ամենաթանկարժեք, շքեղ ու գեղեցիկ ավտոմեքենաները: Այդ մեքենաները կարող են լինել ոչ միայն հարուստ մարդկանցը, այլ նաև սովորական եկամուտ ունեցող մարդկանցը:
Խոզը, խոզի միսը բացառապես արգելված են:
Էլեկտրոնիկան շատ էժան է: 
Դժբախտ պատահարի ժամանակ օգնություն կարող են ցույց տալ միայն բժիշկը կամ բուժքույրը: Մնացած մարդիկ ուղղակի հետևում են գործընթացին և սպասում, մինչև կժամանի ոստիկանությունը կամ էլ շտապօգնությունը: 
Սաուդյան Արաբիան ամենահարուստ երկիրն է աշխարհում, քանի որ նավթի մեծ պաշար ունի: 
Կանայք իրավունք չունեն նստելու վարորդի կողքին, եթե վերջինս նրա ամուսինը չէ:
Աղոթքի համար հատուկ նախատեսված ժամեր կան: Աղոթում են նաև աշխատանքի վայրում:
Բանկի անվտանգության աշխատակիցները չունեն զենք: 

Սաուդյան Արաբիայի օրենքները կանանց համար

Սաուդյան Արաբիայի թագավորությունը մուսուլմանական երկիր է, որը բնակվում է իր բազմադարյա ավանդույթներով եւ սովորույթներով : Նրա առարկաները ավելի շատ արգելքներ ունեն, քան իրավունքները, հատկապես կանայք: Չնայած դրան, արքայությունում ապրող դարերի կյանքը մնում է անփոփոխ: Այստեղ թույլատրվում է միայն ուխտավորներ, գործարարներ եւ դիվանագիտական ​​ներկայացուցչությունների ներկայացուցիչներ:

Սաուդյան Արաբիայի թագավորությունը մուսուլմանական երկիր է, որը բնակվում է իր բազմադարյա ավանդույթներով եւ սովորույթներով : Նրա առարկաները ավելի շատ արգելքներ ունեն, քան իրավունքները, հատկապես կանայք: Չնայած դրան, արքայությունում ապրող դարերի կյանքը մնում է անփոփոխ: Այստեղ թույլատրվում է միայն ուխտավորներ, գործարարներ եւ դիվանագիտական ​​ներկայացուցչությունների ներկայացուցիչներ: Բայց նրանք նույնպես պետք է խստորեն հետեւեն Սաուդյան Արաբիայի օրենքներին, որպեսզի չհանդիպեն գործադիր եւ կրոնական ոստիկանության կոշտ ներկայացուցիչներին:ad

Սաուդյան Արաբիայի օրենսդրության առանձնահատկությունները

Երկրի հիմնական օրենքը կանոնադրությունն է, որը կազմված է Սահմանադրության հիման վրա, որը, իր հերթին, հիմնված է Սուրբ Կառանի Սուննայի վրա: Կանոնադրությունը բաժանված է 9 գլուխների եւ 83 հոդվածների: Սաուդյան Արաբիայի բոլոր օրենքները համապատասխանում են շարիաթի սալաֆի մեկնաբանությանը եւ չեն վերացնում այլ իսլամական ավանդույթները:

Թագավորության սահմանադրությունը մանրամասնում է հետեւյալ գլուխները.

 • հիմնական սկզբունքները;
 • միապետություն;
 • Սաուդյան ընտանիքի առանձնահատկությունները.
 • տնտեսական սկզբունքներ;
 • իրավունքներ եւ պարտականություններ;
 • պետական ​​իշխանությունը.
 • ֆինանսական հարցերը;
 • կառավարման մարմիններ:

Սաուդյան Արաբիայի հիմնական օրենքը բազմիցս քննադատվել է մարդու իրավունքների ոտնահարման պատճառով: Այն չի պարունակում որեւէ հոդված, որը կներկայացնի հասարակության մեջ կանանց իրավունքները: Դրա պատճառով նրանք ընտանիքի ներսում ահաբեկված չեն, կամ փողոցում գտնվող օտարների հարձակումը: Չնայած դրան, արգելվում է արքայությունում կանանց նկատմամբ խտրականության քննարկումները եւ դեմագոգիան:

Սաուդյան Արաբիայի օրենքները կանանց համար

Սաուդյան Արաբիայում կան կանանց համար հատուկ օրենքներ, որոնց պահպանումը ակտիվորեն վերահսկվում է կրոնական հոգեւորականության եւ հատուկ շարիաթի ոստիկանության կողմից `« mutavva »: Եթե ​​արքայությունում տղամարդիկ կարող են դատապարտվել միայն Ղուրանի պահանջների կամ կանոնադրության խախտումների պատճառով, ապա կանայք հատկապես դժվար է: Նրանք սահմանափակ են բոլոր նրանց իրավունքներից: Այս օրենքների համաձայն, արդար սեռի յուրաքանչյուր ներկայացուցիչ պարտավոր է `

 • ունենան արական խնամակալ, ով ընդունում է բոլոր որոշումները:
 • ենթարկվել է տղամարդու խնամակալին, հակառակ դեպքում նա իրավունք ունի ուժ կիրառելու կամ նույնիսկ սպանել նրան:
 • հասարակական վայրերում հագնել սեւ «abaya» — հագուստ, որը ծածկում է ամբողջ մարմինը, բացառությամբ աչքերը, ձեռքերը եւ ոտքերը;
 • գենդերային առանձնացված վայրերում, տեղափոխվել միայն հատուկ «կանանց» գոտիով.
 • Կրթություն ստանալու համար միայն արական խնամակալի համաձայնությամբ.
 • ընտրել աշխատանքը միայն խնամակալի հաստատումից հետո:

Մայրաքաղաքի ծախսերը,կանոները․

 • 1. Մայրաքաղաք Էր-Ռիադում ամեն օր 100 ուղտ է վաճառվում:
 • 2. Սաուդյան Արաբիայում 2015-ին միջինում ամեն օր մեկական մարդ է գլխատվել:
 • 3. Թագավորության «Գավար» նավթահանքն այնքան պաշար ունի, որ կարող է լցնել 4 770 897 օլիմպիական լողավազան:
 • 4. Սաուդիան Արաբիան աշխարհի ամենախոշոր երկիրն է, որը գետ չունի: Երկրի 95 տոկոսը անապատներն են զբաղեցնում: Մեծությամբ այն 13-րդն է աշխարհում և 2-րդը արաբական աշխարհում` Ալժիրից հետո:
 • 5. Սաուդյան Արաբիայում կառուցվում է աշխարհի ամենաբարձր երկնաքերը` 1 կմ երկարությամբ:
 • 6. Թագավորության աշտարակի կառուցումը գնահատվում է 1.23 մլրդ դոլար, որը 19.2 անգամ ավելին է։
 • 7. Սաուդյան Արաբիայում աշխատուժի 60 տոկոսը արտասահմանցիներ են կազմում:
 • 8. Կանանց աշխատուժը երկրում կազմում է 20 տոկոս, որն 8-րդ ամենացածր ցուցանիշն է ողջ աշխարհում:
 • 9. Երկրի բնակչության 47 տոկոսը  24 տարեկանից երիտասարդ են, 5 տոկոսը` 60-ից բարձր տարիքի:
 • 10.  Սաուդիան Արաբիայի տարեկան ռազմական ծախսերը 4 անգամ ավելին են կազմում, քան Աֆղանստանի ՀՆԱ-ն: 

Եզրակացություն

Սաուդյան Արաբիան այն փակ երկրներից է,որտեղ տուրիզմը երկար ժամանակ փակ էր։ Այս երկրում այնքան խիստ կանոններ են մանավանդ կանանց համար,որ արգելում են նույնսիկ դուրս չգալ տնից։Ես իմացա,որ այս երկրում ապրել չի լինի կոնկրտե ինձ համար,որովհետև ես,որպես ազատ մարդ չեմ կարող ապրել փակ,զրկված ու խիստ երկրում։Այնտեղ այնպիսի կանոններ են,որ նույնիսկ սովորական,աղքատ,զրկված մաու մոտ հարց կառաջանար,թե ինչպես են այնտեղ ամդրիկ ապրում։Ես այնտեղ չեմ կարող ապրել,որովհետև ես այդպիսի կանոններին սովոր չեմ,չեմ կարող ընտելանալ։Իհրակե վերջերս օրենքները մի քիչ մեղմացել են,բայց դա ոչ մի եղանակ չի փոխում։ Ես ուղղակի հավաքեցի փաստեր,որպեսզի ցույց տամ ինչպես են ապրում արաբները,շեյխերը և սովորական արաբները,թե ինչպես են այնտեղ պահպանում իրենց կրոնը՝իսլամը և այլն․․․։Շնորհակալություն

Բազմանկյան անկյունների գումարը

23.09-25.09

Թեմա՝ Բազմանկյան անկյունների գումարը

Առաջադրանքներ 1_ից 6_ը

Screenshot_20210922-223853_Drive

Բազմակյան անկյունների գումարը բնութագիր․

Բանաձև՝ (n-2)*180^0

n=գագաթների քանակը

-2 ,որպեսզի ստանանք թե քանի եռանկյուն կտեղավորվի բազմանկյան մեջ,և արդեն բազմապատկելով 180 կիմանանք անկյունների գումարը․

Օրինակներ՝

n=5 (n-2)*180^0=(5-2)*180^0=3*180^0=540^0

n=6 (n-2)*180^0=(6-2)*180^0=4*180^0=720^0

n=8 (n-2)*180^0=(8-2)*180^0=6*180^0=1080^0

n=10 (n-2)*180^0=(10-2)*180^0=8*180^0=1440^0

n=12 (n-2)*180^0=(12-2)*180^0=10*180^0=1800^0

Առաջադրանք 1

Առաջադրանք 2

Խնդիրներ

ա/ ուռուցիկ անկյունը ունի 5 գագաթ,ուստի ըստ բանաձևի կստացվի (n-2)*180^0=(5-2)*180^0=3*180^0=540^0

բ/ ուռուցիկ վեցանկյունը ունի 6 գագաթ և ըստ բանաձևի անկյունների գումարը կլինի (n-2)*180^0=(6-2)*180^0=4*180^0=720^0

գ/ ուռուցիկ տասնակյունը ունի 10 գագաթ,հետևաբար ըստ բանաձևի անկյունների գումարը կլինի (n-2)*180^0=(10-2)*180^0=8*180^0=1260^0

Հակառակ գործողություն

(n-2)*180^0=540/180^0+2

որպեսզի ստանանք գագաթների քանակը,կատարում ենք հակառակ գործողություն

540/180=3

3+2=5

ա/ 90 աստիճան,ուստի ունի 90*4=360,ունի չորս կողմ

բ/ 60 աստիճան,ուստի ունի 60*9=540^0,ուստի ունի 9 կողմ

գ/ 120 աստիճան,ուստի ունի 120*3=360^0,ունի 3 կողմ

դ/ 108 աստիճան,ուստի ունի 108*5=540^0,ունի 5 կողմ

8սմ=80մմ

x+x-3+x-4+x-5=80

4x=92

x=92/4

x=23

23-3=20

23-4=19

23-5=18

Պատ՝․ 23, 20, 16, 15