Alışkanlıklarımız ve Hobilerimiz — Çeviri

Alışkanlıklarımız ve Hobilerimiz

Her insanın iyi ve kötü alışkanlıkları vardır. Alışkanlıkları bırakmak veya değiştirmek kolay değildir. Sigara, kötü bir alışkanlıktır. İnsanlar sigaraya alışır ve daha sonra sigarayı bırakmak, onlar için çok zor olur. Bazı insanlar ise sağlık konusunda çok hassastır. Böyleleri, her sabah spor yapar ve sağlıklı beslenirler. Zararlı yiyecek ve içeceklerden uzak dururlar. Sebze ve meyve yerler. Kalorili yiyecekler yemezler. Boş zamanlarında hobileriyle uğraşırlar. İnsanların farklı zevkleri ve hobileri bulunur. Bazı insanlar boş zamanlarında balık tutar, bazıları fotoğraf makinesini yanından ayırmaz. Her zaman fotoğraf çeker. Bazıları ise balık tutar. Bu kişiler yaz-kış dinlemez, her zaman balık tutar. Bazıları da koleksiyon yapar. Pul ya da para koleksiyonu yapar. Pul ya da paraları arar, bulur, alır ve koleksiyonuna katar. Her hobinin zor ve kolay yönleri vardır. Mesela dağcılık ve model uçak yapmak zor hobilerdir. Benim hobim taş toplamak. Ben farklı, renkli taşları toplarım. Genellikle hafta sonları ve uzun tatillerde taş toplamaya giderim. Dağlarda, deniz kenarında, ormanlarda yürürüm ve taş toplarım. Taşları eve getiririm ve onlarla ilgili küçük bir araştırma yaparım. Daha sonra taşları türlerine göre ayırırım ve kutulara koyarım. Taş toplamak da kolay bir hobi değil ama zevkli.

Շարունակել կարդալ

Çeviriler Türkçeden — Efsaneler. Kültürden Kültüre

Gelin Kayası

Ağva sahilinde insan şeklinde beyaz bir kaya vardır. Bu kayanın adı “Gelin Kayası”dır. Efsaneye göre çok uzun yıllar önce, Ağva meşhur değilmiş, küçük bir balıkçı köyüymüş. Bu köyde 18 yaşında çok güzel bir kız varmış. Bu kızın balıkçı bir nişanlısı varmış. Genç kız ve nişanlısının evlenecekleri günün sabahı delikanlı balık tutmak için denize gitmiş. Aniden çok kötü bir fırtına çıkmış. Delikanlının balıkçı teknesi fırtınada batmış ve delikanlı da denizde boğulmuş. Genç kız düğüne kadar nişanlısını beklemiş fakat nişanlısı gelmemiş. Genç gelin kayalıkların üzerinde günlerce, haftalarca nişanlısını beklemiş fakat kimse gelmemiş. Bir gün Allah’a “Allah’ım! Ya beni taşa çevir ya da sevgilimi geri getir!” diye dua etmiş. Allah kızın duasını kabul etmiş ve kızı taşa çevirmiş.

Շարունակել կարդալ

Türkiye’nin ve diğer ülkelerinin iklimi — öd

TAYLAND
Tayland sıcak ve nemlidir. Hazirandan ekime kadar tropik yağmurlar yer. Kasım-şubat serin geçer. Mart, nisan, mayıs ayları çok sıcak olur. İnsanlar genellikle ince ve yazlık kıyafetler giyer.

MOĞOLİSTAN
Moğolistan az yağış alır. Yazın çok sıcak, kışın çok soğuk olur. Kışın nehirler ve göller donar. Moğolistan’da kum ve toz fırtınaları olur.

NORVEÇ
Norveç çok soğuktur. Norveç’te çok kar yağar. Kış mevsimi uzun olur.

TÜRKİYE
Türkiye’de dört mevsim yaşalır. Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrilidir. Türkiye’nin orta ve doğu bölgesi kış aylarında çok soğuk, yaz aylarında çok sıcak olur. Diğer bölgelerinde ılıman bir iklim vardır.

MALİ
Mali çok sıcaktır. Mali’de yağmur az yağar. Hiçbir zaman kar yağmaz. Kurak bir iklimi vardır. Mali’de bir çöl vardır ve buraya hiç yağmur yağmaz.

Էլեկտրական երևույթներ՝ թեմայի ամփոփում

1. Ի՞նչ է էլեկտրական լիցքը։

Մարմինների էլեկտրական փոխազդեցությունը քանակապես բնութագրող ֆիզիկական մեծությունը կոչվում է էլեկտրական լիցք և նշանակվում q տառով:

5jj.png

2. Քանի՞ տեսակի լիցքեր գիտենք, և ինչպե՞ս են նրանք փոխազդում։

Էլեկտրական լիցքը լինում է երկու տեսակի՝ դրական ու բացասական (+ & -)։

Էլեկտրական լիցք - Վիքիպեդիա՝ ազատ հանրագիտարան
Շարունակել կարդալ

Պանը՝ հունական դիցաբանության մեջ խուճապի մարմնավորողը։ Այսօրվա խուճապն ու մշակութային աղետը․

Պանը՝ Հերմեսի և Դրիոպեի որդին, անտառների ու արոտավայրերի աստվածն էր հին հունական դիցաբանության մեջ։ Ըստ դիցաբանության, ծնվել է այլանդակ մազածածկով, եղջյուրներով, այծի կճղակներով, մորուքով ու պոչով և ահազդու տեսքով, որի համար վախեցած մայրը լքել է նրան։

Հերմեսը Պանին տարել է Օլիմպոս, ուր զվարճացրել է աստվածներին իր տեսքի պատճառով, հետագայում սիրվել ու դասվել նրանց կարգը։ Սիրահարվել է Սիրինգս հավերժահարսին, որը վախից կերպարանափոխվել է եղեգնի, որից և Պանը պատրաստել է իր սրինգը։ Պանը համարվել է ուրախ աստված, սրինգ նվագելով ու պարելով՝ հավերժահարսների ուղեկցությամբ թափառել է անտառներում ու լեռներում։ Միաժամանակ, հանգստի ու առանձնության պահերին իրեն անհանգստություն պատճառողների վրա տարածել է սարսափ, գիշերները երազներում է հայտնվել, կամ չար կամեցողներին վատ երազներ է ուղարկել։ Ունեցել է պաշտամունքի մի քանի խոշոր կենտրոն։ Աթենքի Ակրոպոլիսում եղել է Պանին նվիրված քարայր։ Աթենացիները նրա պատվին ամեն տարի կազմակերպել են հանդիսավոր հրավառություն (ջահերթ)։

Շարունակել կարդալ

Домашнее задание по русскому языку

Стр. 78, упр. 25, 26, 27

Упражнение 25. Выполните упражнение по образцу, используя слова: хорошо, быстро, всё, правильно, плохо.

Образец: Вчера он учил новые слова. Он хорошо выучил их.

1. Я писал письма.

Я быстро/красиво написал их.

2. Студенты готовили домашнее задание.

Они плохо подготовили домашнее задание.

3. Анна решала задачи.

Она решила их правильно.

4. Борис учил стихи.

Он выучил всё.

5. Я читал рассказ.

Я быстро прочитал рассказ.

6. Мой друг переводил статью.

Он перевел статью хорошо.

Շարունակել կարդալ

Задания по русскому языку

Упражнение 17. Образуйте степени сравнения и краткую форму от тех прилагательных, от которых возможно:

английский, арабский, белый, богатый, вечерний, весѐлый, весенний, вкусный, детский, дорогой, добрый, жилой, зимний, летний, медицинский, молодой, новый, оперный, плохой, пионерский, старый, счастливый, трудный, умный, хороший, чистый.

Богатый — богаче, самый богатый, богат

Веселый — веселее, самый веселый, весел

Вкусный — вкуснее, самый вкусный, вкусен

Дорогой — дороже, самый дорогой, дорог

Добрый — добрее, самый добрый, добр

Молодой — моложе, самый молодой, молод

Новый — новее, самый новый, нов

Плохой — хуже, самый плохой, плох

Старый — старее, самый старый, стар

Счастливый — счастливее, самый счастливый, счастлив

Трудный — труднее, самый трудный, труден

Умный — умнее, самый умный, умен

Хороший — лучше, самый лучший, хорош

Чистый — чише, самый чистый, чист

Շարունակել կարդալ

Նախադասության գլխավոր անդամներ՝ Ենթակա

Ենթական պատասխանում է ո՞վ, ովքե՞ր, ի՞նչ, ինչե՞ր հարցերին։ Նախադասության մեջ ենթական միշտ արտահայտվում է ուղղական հոլովով։

  • Գոյականով — Ալեքսը լսում է։ Գրիչը գրում է տառերը։
  • Դերանունով — Ես գնացի։
  • Թվականով — Ութը (փոխանվանաբար) մեծ է մեկից։
  • Դերբայ /անորոշ/ — Լողալը (փոխանվանաբար) օգտակար է։
  • Դերբայ /հարակատար/ — Զարդարածը (փոխանվանաբար) գեղեցիկ է։
  • Դերբայ /ենթակայական/ — Գործողը (փոխանվանաբար) նա է։

Զեղչված ենթակայով նախադասություն՝

Արջը քնել է բնում ու երազում է մեղր։

Նախադասության գլխավոր անդամներ, ենթակա

Շարունակել կարդալ

Ընկ․ Բ․ Փանջունի / Գլուխ Է

ԾԱՊԼՎԱՐ, 14 դեկտեմբեր, 1908    

Սիրելի ընկերներ,

Պատկեր:Phanjuni pic 72.png

Պաշարման դրությունը կը շարունակվի և մենք ութ օրե ի վեր փակված կը մնանք դպրոցի շենքին մեջ զոր ամրացուցած ենք ռազմական պահանջմունքներու համեմատ։ Դպրոցական միության նախագահ Կարոյի մայրը՝ Սառա՝ եկավ միացավ մեր շարքերուն։ Մի խելոք պառավ կին է դա, որուն հետ պետք է խոսիլ նշանացի կերպով քանզի բոլորովին համր է։ Սառայի ներկայութենեն օգտվելով՝ անմիջապես ձեռնարկեցի կազմել «Ծապլվարի գիտակից տիկնանց ՀԱՌԱՋ ակումբ»–ը, և օժանդակ մարմին մը «Ծապլվարի հայ կանանց ԱՆՁՆՎԵՐ խումբ» անունի տակ։ Այս վերջին կազմակերպությունը հրամայողական պահանջք էր դարձած, որովհետև մի քանի օրե ի վեր թանչքե կը տառապեի և պետք ունեի մի անձնվեր կնոջ խնամքին։

Շարունակել կարդալ

Հունվարյան ճամբարի հաշվետվություն

Ներկայացնում եմ Ձեզ, հունվարյան ճամբարի հաշվետվությունը։

Հունվարյան ճամբարի առաջին օրվա ամփոփում

Հունվարյան ճամբարի երկրորդ օրվա ամփոփում

Հունվարյան ճամբարի երրորդ օրվա ամփոփում

Հունվարյան ճամբարի չորրորդ օրվա ամփոփում

Հունվարյան ճամբարի հինգերորդ օրվա ամփոփում

«Լավ է լինել հետևորդ, քան առաջնորդ»՝ բաց քննարկման ամփոփում — վեցերորդ օր

Հունվարյան ճամբարի յոթերորդ օրվա ամփոփում

Ուսումնական ճամփորդություն դեպի Ապակե տարայի արտադրական ձեռնարկություն — ութերորդ օր

Հունվարյան ճամբարի իններորդ օրվա ամփոփում

Հունվարյան ճամբարի տասերորդ օրվա ամփոփում

Հունվարյան ճամբարի տասնմեկերորդ օրվա ամփոփում

Հունվարյան ճամբարի տասներկուերորդ օրվա ամփոփում

Հունվարյան ճամբարի տասներեքերորդ օրվա ամփոփում

Հունվարյան ճամբարի տասնչորրորդ օրվա ամփոփում

Հունվարյան ճամբարի տանսհինգերորդ օրվա ամփոփում

Այլ նյութեր՝

Թեստի իմ պատասխանները

Բնագիտատեխնիկական ստուգատես 2023` Ձայնագրություն-թարգմանություններ

«Հանրակրթական Դիջիթեք 2023»-ի ներկայացման ամփոփում

Այցելություն «Սինոփսիս» տեխնոլոգիական հսկա

Այցելություն Մեծամորի №2 Ավագ դպրոց

Հունվարյան ճամբարի տանսհինգերորդ օրվա ամփոփում

Այսօրը մեր ճամբարի վերջին օրն էր։ Ինչքա՜ն շուտ անցավ այս ճամբարը։ Այս անգամ ընդհանուր պարապմունքն անցկացվեց Սուրբ Երրորդություն եկեղեցում, որը մենք անվանում ենք «Ուսումնական ժամերգություն»։ Ժամերգության ժամանակ սովորողները երգեցին Փրկչի մասին երգեր, միասին աղոթեցինք և վերջում էլ մոմ վառեցինք վերջին ողբերգական իրադարձության և պատերազմների զոհերի հիշատակի համար։

Շարունակել կարդալ

Հունվարյան ճամբարի տասնչորսերորդ օրվա ամփոփում

Ահա եկավ նախավերջին օրը։ Ճամբարը այնքան շուտ անցավ, որ նույնիսկ չէինք էլ պատկերացնում։ Այս օրը շատ ծանրաբեռնված էր։ Նախ քննարկեցինք օրակարգը, հանդիպումների ու ամփոփումների ցուցակները, քննարկեցինք, թե քննությունների համար ինչպես ենք աշխատելու, ինչպիսի աշխատանքներ ու նախագծեր ենք կատարելու հետագայում։ Առաջին ժամվա ընթացքում մասնակցեցինք քոլեջի ուսանողների կողմից կազմակերպած «կլոր-սեղան» քննարկմանը, որտեղ նրանք մեզ ցույց էին տալիս քարտեզագրական բջջային հավելավծներ և պատմում էին, թե նրանք ինչ օգուտ են տալիս։

Առաջին ժամն անցավ այդպես, սակայն երկրորդ ու երրորդ ժամերը լուրջ ծանրաբեռնված էին։ Այդ ժամին մեզ այցելեցին «Մխիթար Սեբաստացի» քոլեջի ուսանողները, որոնք հետաքրքրված էին ֆիզիկայով և եկել էին, որպեսզի մենք «փոխանակվենք գիտելիքներով»։ Կատարեցինք «Սովորող-սովորեցնող» նախագիծը նույնպես։ Թեման էր «էլեկտրոլիտներ, ոչ էլեկտրոլիտներ, մեկուսիչներ ու հաղորդիչներ»։ Ուսանողների բացատրեցինք դիսոցման երևույթը, ցույց տվեցինք, թե որ մարմիններն են հաղորդիչ, որոնք՝ ոչ։ Նաև մենք որոշ բաներ վերհիշեցինք ու սովորեցինք։ Ուսանողները շահագրգռված էին յուրացնել ֆիզիկայի նոր դասերը, իսկ մենք շահագրգռված էինք դասը նորմալ անցկացնել։

Շարունակել կարդալ

Հասարակագիտական նախագիծ արձակուրդների ընթացքում

Ամառվա ընթացքում ինքս նախաձեռնել եմ հետաքրքիր հասարակագիտական նախագիծ։ Արձակուրդների ժամանակ պատրաստել եմ հատուկ lyrics (բառային) հոլովակներ, որոնք ուսուցողական բնույթ ունեն են։ Դրանց նպատակն է լսողին ցույց տալ բառերը, որոնց օգնությամբ նա կկարողանա ինքնուրույն կատարել դրանք։ Նպատկներից է նաև տարբեր պետությունների օրհներգների բառերի ու քերականության հետ ծանոթությունը։ Ինքս բոլոր նյութերը, հոլովակները, ետնանկարները, տեքստերն ու բառերը խմբագրել ու մշակել եմ, ինքս եմ բոլորը պատրաստել։

Շարունակել կարդալ

Հունվարյան ճամբարի տասներեքերորդ օրվա ամփոփում

Այսօր՝ հունվարի 25-ին, ընդհանուր պարապմունքից հետո ջոկատով հավաքվեցինք, ամփոփեցինք կատարած աշխատանքները, գրանցեցինք արդյունքները և ուղևորվեցինք Հայաստանի Ազգային Ագրարային Համալսարան՝ նախագիծ կատարելու։ Մենք ընկեր Արտակի հետ պայմանավորվել էինք, որ պետք է այցելեինք այդ համալսարանը, որպեսզի այնտեղ մասնագետի հետ քննարկենք այդ ոլորտը, այդ արվեստը, հարց ու պատասխան անենք, թորման փորձն կատարենք ու վերադառնանք հետ։ Նախօրոք նաև պայմանավորվել էինք, թե որ նախագծերի շրջանակներում ենք այցելություններ անում։ Ժամը 10:30 շարժվեցինք և 20 րոպեից արդեն այնտեղ էինք։

Շարունակել կարդալ

Հունվարյան ճամբարի տասներկուերորդ օրվա ամփոփում

Այսօր՝ հունվարի 24-ին, մենք՝ մեր ջոկատով, ըստ օրակարգի ընդհանուր պարապմունքից հետո ժամանակ չկորցրեցինք և բարձրացանք քոլեջի գինեգործության դասարան, որտեղ և անցկացրեցինք մեր նախագիծը։ Մենք ունենք «գինու քիմիան», «միջառարկայական նախագիծ», «քիմիան ու ֆիզիկան գինու մեջ» և այս թեմաներին զուգահեռ այլ հետաքրքիր ու ոչ պակաս կարևոր նախագծեր։ Ուստի մենք հստակ նպատակով էինք բարձրացել այնտեղ։ Ի դեպ, պետք է նշեմ, որ մինչև քոլեջ բարձրանալը, հասցրել էինք այցելել «Ոսկեվազ» գինու գործարան, որտեղ էլ ծանոթացել ենք պրոֆեսիոնալ սարքերի ու գործիքների, ինչպես նաև հնամենի գինիների, հագուստների, ավանդույթների ու մշակույթների հետ։ Այդ օրվա լուսաբանումը կարդացեք՝ այստեղ, իսկ ես անցնեմ առաջ։

Շարունակել կարդալ