Մաթեմատիկա,ամառվա համար առաջադրանքներ

Թեմա՝ Հարաբերություններ, համեմատականություններ, տոկոսներ

1.Գտե՛ք տառային արտահայտության արժեքը, եթե a = 3, b = 5 .

ա) 3 ⋅ a + 5 ⋅ b=225

3*3+5*5=225 

բ) 10 ⋅ (a + b) ։ 3=50

10*(3*5)/3=10*15/3=150 /3=50

գ) (a – b) ⋅ 4 + a ⋅ b= 7

(3-5)*4+3*5= -2*4+15= -8+15= +7

դ) 95 ։ b + 49 ։ a= 35.1/3

95/5+49/3=19+16.1/3=35.1/3 

ե) (a – 7) ⋅ 8 + (b – 5) ⋅ 4= -28

(3-7)*8+(5/5)*4= -4*8+(1*4)= -32+4= -28

զ) (a – 7) ⋅ (b – 5)= -4

(3-7)*(5-5)= -4*1= -4

2.Սեղանին դրված է ընկույզով լի հինգ փաթեթ։ Փաթեթներում կա

ընդամենը 100 ընկույզ։ Առաջին եւ երկրորդ փաթեթներում կա 52 

ընկույզ, երկրորդում եւ երրորդում՝ 43, երրորդում եւ չորրորդում՝ 34, 

չորրորդում եւ հինգերորդում՝ 30։ Քանի՞ ընկույզ կա փաթեթներից 

ամեն մեկում։

3.Խնձորները չորանալիս կորցնում են իրենց զանգվածի 1/3-ը։ Որ­

քա՞ն խնձորաչիր կստացվի 1200 կգ թարմ խնձորից։

Լուծում ՝

1200/3*1 = 400 խնձորաչիր

Պատ․400 հատ

4.Բանվորը 8 ժ աշխատելու համար ստանում է 6000 դրամ։ Քանի՞ 

դրամ կստանա բանվորը 12 ժ աշխատելու համար։

Լուծում ՝

6000/8=750 դրամ 1 ժամի համար

750*12=9000 դրամ 12 ժամի համար

Պատ․ 9000 դրամ

5. 500 կգ հանքաքարից ստացել են 77 կգ պղինձ։ Ինչքա՞ն պղինձ 

կստացվի 300 կգ հանքաքարից։

Լուծում ՝

500=77

300=x

500*x=300*77

23,100/500=46.1/5

Պատ․46․1/5 կգ պղինձ

6. 15 սմ կողմով քառակուսի հախճասալիկները փոխարինում են 

նորերով, որոնց կողմի երկարությունը 20 սմ է։ Քանի՞ նոր հախճա­-

սալիկ է պետք 80 հների փոխարեն։

Լուծում ՝

15=80

20=x

20*80=15*x

1600 / 106.10/15= 1600.2/3 / 106.2/3 = 15.1/160

7.Մեքենան ճանապարհի վերջնակետին է հասել 2 օրում։ Առաջին 

օրն այն անցել է 450 կմ, երկրորդ օրը՝ առաջին օրն անցածի 4/3-­ը։ 

Յուրաքանչյուր 100 կմ ճանապարհն անցնելու համար մեքենան 

ծախսել է 11 լ բենզին։ Քանի՞ լիտր բենզին է անհրաժեշտ եղել 

ամբողջ ճանապարհն անցնելու համար։

Լուծում ՝

1)450/3*4=150*4=600 ( 2 օրը )

2)450+600=1050 կմ

3)

100կմ-11 լ… — 95․5/11

Պատ․95․5/11

8) Զամբյուղում կա 300 խնձոր։ Գտե՛ք խնձորների քանակի 20 %-ը։

Լուծում 1 ՝

300=100 %

x=20%

300*20=100/x

6000/100=60

2 լուծում `

300/20=60

9)Մի գյուղացին իր այգուց հավաքել է 1500 կգ խաղող, իսկ մյուսը՝ 

30 %-ով պակաս։ Ընդամենը քանի՞ կիլոգրամ խաղող են հավաքել 

երկու գյուղացիները։

Լուծում ՝

1)1500=100%

x=30%

1500*30=100*x

45000/100=450

2)1500-450=1050(2 գյուղացի)

3)1050+1500=2550

Պատ․2550 կգ խաղող

10)Զբոսաշրջիկն անցել է ճանապարհի ­2/5-ը։ Ճանապարհի քանի՞ տո­կոսն է նա անցել։

Լուծում ՝

2/5

100/5*2=40%

2/5=40%

Պատ․40 տոկոսը

Թեմա՝ Հավասարումներ

1.Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) 2 ⋅ x + 3 = 9

x=(9-3)/2

x=3

2*3+3=9

բ) 1 — x = 14

x=1-14

x= -13

1-(-13)=1+13=14

գ) 3 ⋅ (4 – x) = 2x + 1

?

դ) 5 ⋅ (x – 9) + 6 ⋅ (2 – x) = 1:

?

2.Առաջադրանքի համաձայն՝ բանվորների բրիգադը պետք է որոշ քանակությամբ մանրակներ պատրաստեր 12 օրում։ Սակայն բրիգադը, օրական պատրաստելով 60 մանրակ, առաջադրանքը կատարեց 8 օրում։ Օրական քանի՞ մանրակ պիտի պատրաստեր բրիգադը՝ առաջադրանքի համաձայն։

Լուծում ՝

8=60

12-x

8*x=12*60

720/8=90

Պատ․առաջադրանքի համաձայն՝ 90 մանրակ

3. Գործարանի երեք արտադրամասերում աշխատում են 900

բանվորներ։ Առաջին արտադրամասում բանվորների քանակը 3անգամ մեծ է, քան երկրորդում, իսկ երրորդում 150-ով փոքր է,

քան առաջինում։ Քանի՞ բանվոր է աշխատում ամեն մի արտադրամասում։

Լուծում `

1)900/3-150=150(2)

2)150*3=450(1)

3)450-150=300(3)

Ստուգում․150+450+300=900

Պատ․1 արտ․- 450բ․,2 արտ․- 150բ․,3 արտ․- 300բ։

Թեմա՝ Տասնորդական կոտորակներ

1)Կատարե՛ք գործողությունները և համեմատե՛ք արդյունքները.

ա) 3,76 ⋅ 0,1 և 10,26 ⋅ 0,03          դ) 4,25 ⋅ 11,1 և 56,8 ⋅ 0,2,

3,76*0,1=0,376

10,26*0,03

բ) 5,71 ⋅ 23 և 2,8 ⋅ 45,                   ե) 0,705 ⋅ 9,43 և 8,99 ⋅ 0,77,

գ) 1,92 ⋅ 8,4 և 17,5 ⋅ 0,8,               զ) 0,006 ⋅ 1000 և 100 ⋅ 0,083:

2) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) x – 0,615 = 0,02 գ) 27 = x  – 10,0001,

բ) x – 18,2 = 124,01 դ) 654,1 = x – 5037,203։

 3) Կատարե՛ք գործողությունները.

ա) (6,93 + 1,08) ⋅ 10 + (9,734 + 11,25) ⋅ 100

բ) (39,63 + 5,7) ⋅ 100 + (3,565 + 15,001)

4) Քառակուսու կողմի երկարությունը 3,72 դմ է։ Եթե քառակուսու կողմը մեծացվի 10 անգամ, ինչի՞ հավասար կլինի ստացված քառակուսու պարագիծը։

5) Կատարե՛ք գումարում.

ա)(–1,2) + (–3,4), գ) (–0,37) + (–6,23), ե) (–1,001) + (–2,456),

բ) (–8,75) + (–1,25) դ) (–4,38) + (–2,04), զ) (–18,203) + (–0,411)։

6) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) (x + 324) + 18 = 555,           դ) (x – 90) – 617 = 1000,

բ) (x + 10) – 56 = 344,              ե) 136 + (x – 26) = 839,

գ) (x – 83) + 215 = 940,            զ) 405 + (x + 394) = 2505։

7) Գրե՛ք երկու կանոնավոր և երեք անկանոն կոտորակներ, որոնցից

յուրաքանչյուրի համարիչի և հայտարարի գումարը հավասար է 18‐ի։

8) Հետևյալ թվերը դասավորե՛ք աճման կարգով.

20-ի 7 %-ը, 15-ի 8 %-ը, 90-ի 3 %-ը, 100-ի 5 %-ը։

Սասունցի Դավիթ փառատոն

Ես փառատոնին որոշեցի ցույց տալ Սասունցի Դավիթին,պատկերի վրա։Ես նկարել եմ Դավթին։

Ահա նա․․․

Նաև ես և իմ եղբայրը տեսահոլովակ ենք նկարել,որտեղ ցույց ենք տալիս,թե ինչպես ենք նկարում։Ահա այդ հոլովակը․․․

Բարի դիտում