Առաջադրանք 02.12.2022

1․Ի՞նչ ջերմաքանակ կանջատվի 100 վ-ում 25 Օմ դիմադրություն ունեցող մետաղե պարույրում, եթե այն միացված է 120 Վ լարման ցանցին:

iStock_000019129839_Small.jpg

t=100 վ

R=25 Օմ

U=120 Վ

A=? (Ջ)

—————

I=U/R=120 Վ/25 Օմ=4.8 Ա

A=I*U*t=4.8 Ա*120 Վ*100 վ=57600 Ջ=57.6 կՋ

Պատ՝․ 57.6 կՋ

2․ Ջեռուցիչ տարրի դիմադրությունը 200 Օմ է, նրանով անցնող հոսանքի ուժը՝ 0.6 Ա: Ի՞նչ ջերմաքանակ կանջատվի նրանում 10 վ-ի ընթացքում:

hot_electric_hob.jpg

R=200 Օմ

I=0.6 Ա

t=10 վ

A=? (Ջ)

—————

U=I*R=0.6 Ա*200 Օմ=120 Վ

A=I*U*t=0.6 Ա*120 Վ*10 վ=720 Ջ

Պատ՝․ 720 Ջ

Շարունակել կարդալ