Մաթեմատիկա 4-9 մայիս

thumbnail_majisyan-havaq

Նախագծի տևողությունը՝ Մայիսի 4-9

Նախագծի մասնակիցներ՝ Միջին դպրոցի 6-8-րդ դասարանցիներ, ծնողներ, հետաքրքրվողներ

Խնդիրները

1. Սովորողների հետազոտական, վերլուծական մտածողության զարգացում;
2. Սովորողների մաթեմատիկական հմտությունների զարգացում;
3. ՏՏ հմտությունների ձեռք բերում:

Խաղերի ստեղծում`

  • Մաթեմատիկական խաղերի ստեղծում, օնլայն խմբային մասնակցությամբ:
  • Մաթեմատիկական վիկտորինաների մրցույթ,առցանց տեսակապերի միջոցով:
  • Օգտագործվող գործիքներ`quizizz , kahoot

Quizizz

My games

https://quizizz.com/join/quiz/5eae9c720f4a2a001c8317ec/start?referrer=5e1fff1ecb9d070020197e33

https://quizizz.com/join/quiz/5eb2fbdf89007b001ccd12a2/start?referrer=5e1fff1ecb9d070020197e33

Նախագիծ

Ինչպե՞ս օգտվել հետևյալ խաղից

Quizizz game

What can I do?

Մասնակիցները՝ 5-րդ և 6-րդ դասարաններ

Տեսակը՝ կարճաժամկետ

Ընթացքը՝ Սովորողները պատրաստում են մի տեսանյութ, որտեղ ցույց են տալիս կամ պատմում են իրենց կարողությունների, հմտությունների և հետաքրքիր տաղանդների մասին:Տեսանյութում կարելի է ընդգրկել նաև ընտանիքի անդամներին:

Նպատակը՝ Սովորողները զարգացնում են իրենց բանավոր խոսքն ու լեզվամտածողությունը:

Արդյունքը՝ Ստանում ենք հետաքրքիր տեսանյութեր, որոնք հրապարակվում են սովորողի և դասավանդողի բլոգներում: