Մաթեմատիկա դաս 7

Դաս 7.

Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքներ

1) Հետևյալ թվերից յուրաքանչյուրը մեծացրե՛ք 10 անգամ.

ա) 7,02, բ) 83,204, գ) 20, դ) 0,008

ա)7,02=70,2

բ)83,204=832,04

գ)20=200

դ)0,008=0,08

2) Գրե՛ք ստորակետից հետո հինգ թվանշան ունեցող տասնորդական

կոտորակ, որը հավասար է 103,2 կոտորակին։

103,2 նույնն է թե 103,20000

եթե կրճատենք կլինի նույն թիվը

3) Գնել են կոնֆետի 12 մեծ և փոքր տուփեր։ Մեծ տուփի

կոնֆետների զանգվածը 800 գ է, իսկ փոքրինը՝ 500 գ։

Կոնֆետների ընդհանուր զանգվածը 6 կգ 900 գ է։ Քանի՞ մեծ և

քանի՞ փոքր տուփ կոնֆետ են գնել։

4) Հետևյալ թվերից յուրաքանչյուրը փոքրացրե՛ք 100 անգամ.

ա) 32,11, բ) 0,005, գ) 2,32, դ) 1534,1։

ա)32,11=0,3211

բ)0,005=0,00005

գ)2,32=0,0232

դ)1534,1=15,341

5) Խանութ են բերել 2 տ կաղամբ և 800 կգ վարունգ։ Առաջին օրը

վաճառել են կաղամբի 40 %-ը և վարունգի 20 %-ը։ Ո՞ր բանջարեղենից են ավելի շատ վաճառել և քանի՞ անգամ շատ։

2 տ կաղամբ = 2000 կգ կաղամբ

2000=100%

x=40%

x=2000*40/100=80000/100=800 կգ

2000-800=1200

800 կգ = 100%

x=20%

x=800*20/100=16000/100=160

800-160=640

Կաղամբ-800

Վարունգ-160

Ավելի շատ վաճառել են կաղամբ

800>160

Քանի անգամ շատ

800/160ժ=5 անգամ

Պատ․5 անգամ,կաղամբ

6) Գտե՛ք օրինաչափությունը և գրե՛ք բաց թողնված թիվը։

Այս հավասարը լուծված է ամեն թվից հետո 2 անգամ բազմապատկելով

Զույգ թվերով

Ահա

8-6=2

12-8=4(2*2)

20-12=8(4*2)

36-20=16(8*2)

7) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա)x+1/3=1

x=1-1/3

x=2/3

1-1/3=3/3-1/3=2/3

բ)2*x=3

x=1.1/5

3/2=2.5/5 / 1.5/5=2.5/5 / 1.5/5 = 1.1/5

գ)5*x+2=12

x=(12-2)/5

x=2

12-2=10

10/5=2

դ)4/5+x=2

x=2-4/5

x=1.1/5

2-4/5=1.5/5-4/5=1.1/5