Դեկտեմբերյան մաթեմատիկական ֆլեշմոբ

1.Արուսյակի, Արսենի, Կարենի տարիքների գումարը 31 է: Արսենը Արուսյակից 5 տարով մեծ է, իսկ Կարենը Արսենից՝ 6 տարով: Քանի՞ տարեկան է նրանցից յուրաքանչյուրը:
Արսեն-x
Արուսյակ-x-5
Կարեն-x+6
x+x-5+x+6=3x,11

1)31+5=36

2)36-6=30

3)30:3=10

4)10+6=16

5)10-5=5

Արսեն-10,Արուսյակ-5,Կարեն-16 տարեկան

2. Ամանով մեղրը կշռում է 500գ, իսկ նույն ամանով յուղը՝ 350գ : Ինչքա՞ն է կշռում դատարկ ամանը, եթե հայտնի է, որ ամանում եղած յուղն առանձին երկու անգամ թեթև է այդ ամանում գտնվող մեղրից:

1)500-350=150
2)150*2=300
3)350-150=200 գրամ

3. Երեք ընկերներից Արամը գնեց խանութում վաճառվող կոնֆետի միանման տուփերից երկուսը, իսկ Կարենը՝ երեքը: Երբ խանութ եկավ Հայկը, էլ կոնֆետ չկար: Ընկերները հավասարապես բաժանեցին կոնֆետները: Պարզվեց, որ Հայկը ընկերներին պարտք է 1500 դրամ: Ի՞նչ արժեր 1 տուփ կոնֆետը, և Հայկը որքա՞ն է պարտք Արամին:

Արամ-2 տուփ
Կարեն-3 տուփ
Հայկ-չգնեց
1)1500:2.5=600 դրամ

4. Զամբյուղում կա մեկական կարմիր, կապույտ, դեղին, սպիտակ ծաղիկ: Մեղուն զամբյուղի յուրաքանչյուր ծաղկի այցելում է մեկ անգամ: Նա սկսում է կարմիր ծաղկից և դեղին ծաղկից անմիջապես չի թռչում դեպի սպիտակ ծաղիկը: Քանի՞ տարբեր եղանակներով կարող է մեղուն այցելել բոլոր ծաղիկներին:
17 եղանակ


5. 4000538 թվից հինգ թվանշան ջնջեք այնպես, որ մնացած թիվը լինի հնարավոր ամենամեծը : Գրիր ստացված թիվը:
58


6. Գտնել 4-ից մեծ և 200-ից փոքր այն բնական թվերի քանակը, որոնք ունեն ճիշտ երեք բաժանարար:


Մտածեցինք,որ մեր թիվը պետք է լինի պարզ թիվ բազմապատկենք։ պարզ թիվ,օրինակ 5*7,բայց տեսանք,որ չստացվեց,քանի,որ ուներ 4 բաժանարար։Հետո վերցրեցինք պարղ թվի քառակուսիները,օրինակ 5*5,11*11,13*13.Ստացվեց
Օրինակ-9,25,49,121,169


7. Անուշը տրված 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 թվերից ընտրում է այնպիսի թվեր, որ ոչ մի ընտրած թիվ չլինի երկու անգամ մեծ ընտրված յուրաքանչյուր թվից: Անուշը ամենաշատը քանի՞ այդպիսի թիվ է կարող է ընտրել:

Գրենք հետևյալ թվերը,և ջնջենք կրկնապատիկները 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10։
Հիմա ջնջենք կրկնապատիկները,օրինակ 4-ը 2 ի կրկնապատիկն է։Հիմա թողնում ենք 2,ջնջում ենք 4-ը։Հիմա հերթականությամբ`թողնում ենք 1,2,3,5,7,9,իսկ ջնջում ենք 4,6,8,10


8.Գոհարը որոշում է կոնֆետները շարել զամբյուղների մեջ: Եթե նա ամեն զամբյուղում դնի 12 կոնֆետ, ապա նրա մոտ 7 կոնֆետ կավելանա, իսկ եթե ամեն զամբյուղում դնի 16 կոնֆետ, ապա նրա մոտ 5 կոնֆետ կպակասի: Քանի՞ կոնֆետ ուներ Գոհարը:

1)12+4=16 /1 տուփ/

2)12+3=15 /2 տուփ/

3)3 տուփն էլ կստացվի 12 հատ կոնֆետ

4)16+15+12=43 կոնֆետ


9.Որքա՞ն է կետագծերով նշած ճանապարհի երկարությունը, տես նկարը:

1)40-36=4

2)4:2=2

3)36+2=38

4)28-2=26

5)20-4+3=19

6)38+19+26=83

Պատ,83


10. 10 վազորդներ վազում են ուղիղ վազքուղով: Վերջնակետում Արմենը տեսնում է, որ իր ետևում գտնվող վազորդները 2 անգամ շատ են, քան իր դիմաց գտնվողները: Ո՞րերորդ տեղում Արմենը ավարտեց մրցույթը։

Կար 10 վազորդ։

Որպեսզի գտնենք Արմենի տեղը,պետք է նրան հանենք 10 վազորդներից։

10-1=9

Հիմա բաժանում ենք երկու մասի,քանի որ դիմացից վազում էին  2 անգամ քիչ մարդ,իսկ ետևից 2 անգամ շատ են։Այսինքն

9:3=3

3*2=6 ետևից
Այսինքն Արմենը գտնվում է դիմացից երեք հոգու հետևը։Ինքը գտնվում էր 4 տեղում։