Թումանյանական խառնաշփոթի հրավիրատոմսեր

Մեր ջոկատը պատրաստել է հրավիրատոմսեր ուսուցիչների և երեխաների համար։Հունվարի 28,ժամը 11-ին փոքր դահլիճում տեղի կունենա բեմադրում Հովհաննես Թումանյանի հեքիաթների հիմման վրա։Այսպիսով ներկայացնում ենք հրավիրատոմսերը վիդեոյի տեսքով։

Միջին դպրոց

Ռիմա Երեմյան

Լուսինե Բուշ

Մենուա Հարությունյան

Լուսինե Պետրոսյան

Անահիտ Մելքոնյան

Լաերտ Գրիգորյան

Լուիզա Քեշիշյան

Գոհար Եղոյան

Վարդուհի Հայրյան

Ձմեռային աշխատանքներ մաթեմատիկայից

Ճամբարի ընթացքում կատարվող առաջադրանքները․

Վարժություն 1,էջ 3

1)5a+2a=7a

2)6b-4b=2b

3)2x+7x-5x=4x

4)3y-y-4y+8y=6y

5)4a-5b-2a-3b=2a-2b

6)7x2-6x-5x2+3x=2x2-9x

7)6x+5-8y-3+5y-4x=2x−3y+2

8)5ab-4a+6b+8a-2b+3ab=8ab+4a+4b

9)6a+7b-5c-4b+2a+c-5b-6a+2c=2a-(-2b)-(-2c)

10)5m-9+3n-7m+4n+4-5n-3m= -5m+2n-5

Վարժություն 2,էջ 3-4

1)5a-(2a-3b)=3a-3b

2)7x-(4x-2y)=3x+2y

3)4y-(y-3)=3y+3

4)9m+(6n-7m)=2m+6n

5)(3a2-5a)-(a2-4a)=2a2-a

6)5b+(-3b-2c)+(b+4c)=3b+2c

7)(3k-6n)+(-2k+6n)=k

8)(4x+3)+(7-2x)=2x+10

9)(10x3-4x2)-(2x2-5x3)=15x3-6x2

10)5a3b2-9b4-(3a3b2-4b4)=2a3b2-5b4

Վարժություն 3,էջ 4-5

1)a=4,b=(-3)

2a+5b=2*4+5*(-3)=8+(-15)=(-15)+8=(-7)

2)m=(-5),n=(-8)

4m-3n+10=4*(-5)-3*(-8)+10=(-20)-(-24)+10=(-20)+24+10=4+10=14

3)x=6,y=(-17),z=(-3)

5x+2y-3z+7=5*6+2*(-17)-3*(-3)+7=30+(-34)-(-9)+7=(-4)+(+9)+7=12

4)a=4,b=(-2),c=3

2ab-3bc-4ac=2*4*(-2)-3*(-2)*3-4*4*3=(-16)-(-18)-48=2-48= -46

5)x=(-2),y=(-6)

3x-4y+xy-46=3*(-2)-4*(-6)+(-2)*(-6)-46=(-6)-(-24)+12-46=(-6)+24+12-46=18+12-46=(-16)

6)a=6,b=2

2ab-7(a-2b)=2*6*2-7(6-(2*2)=24-7*(6-4)=24-7*2=24-14=10

7)a=(-3),b=5,c= -4

a(2b+5c)-4b(a-3c)= -3(2*5+5*(-4))-4*5(-3-3*(-4)=3*(10+(-20))-20*(-3-(-12))=3*(-10)-20*9=(-30)-180= -150

8)m=7,n=4,k=8

4(3-m)+2(n+1)-3(5-k)-11=4(3-7)+2(4+1)-3(5-8)-11=4*(-4)+2*(+5)-3*(-3)-11=(-16)+10-(-9)-11=(+3)-11= -8

9)x=6,y=0

(4-x)(2y+1)-(3y-2)(4x+3)-35=((-2)*(+1))-((-2)*27)-35=(-2)-(-54)-35=(-2)+54-35=52-35=17

10)a= -3,b=4,c= -5

(2a-3b-4c)(c+2b-3a)=(2*(-3)-3*4-4*(-5))*(-5+2*4-3*(-3))=(-6-12-(-20))*(-5+8+(-9))=2*(-6)=(-12)

Վարժություն 4,էջ 5

Կատարեք բազմապատկում

1)a^3*a^5=a^8

2)b^7*b^2=b^9

3)(-m^2)*m^4= -m^6

4)(-x^2)*(-x^6)=x^8

5)y^5*(-y^6)= -y^11

6)c^2*c^5*c^4=c^11

7)p^n*p^2=p^2+n

8)a^m*a^4=a^4+m

9)x^n*x^k*x^3=x^3+k+n

10)y^n+2*y^3=y^n+5

Վարժություն 5,էջ 5-6

1) (x+2)*5=5(x+2)=5x+10

2)6(3y-4)=18y-24

3) (2m+3n)*7=7*(2m+3n)=14m+21n

4)c(2a+5b)=2ac+5bc

5)-4a(3b-2a)=8a^2-12ab

6) (-5x+3y)*2x=2x*(-5x+3y)= -10x^2+6xy

7)(3a-4b+5c)*(-2)= -6a+8b-10c

8)x^3(x^2+x-2)=x^5+x^4-2x^3

9)(3y^2+4y-1)*(-5y^6)=(-5y^6)*(3y^2+4y-1)=(-15y^8+(-20y^7)-(-5y^6)

10)4a^3(2a^2-5a-3)=8a^5-20a^4-12a^3

Վարժություն 6,էջ 6

Կատարեք բազմապատկում

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)