Posted in Պատմություն

Պատմության տնային աշխատանք 02․10․2020

Կատարմանժամկետը՝ 3.10-7.10

Արշակ երկրորդի և Պապ թագավորի ջանքերը կենտրոնական իշխանության ամրապնդման ուղղությամբ

Մեծ Հայքի թագավորության թուլացումն ու անկումը

Համանման  նյութի աղբյուր՝ http://akunq.net/am/?p=27287

Աղբյուրը՝Հայոցպատմությանդասագիրք, 7-րդ դասարանէջ 21-32

1․Ո՞վ փոխարինեց Խոսրով Կոտակին,երբ է գահակալել․

Խոսրով Կոտակին փոխարինում է Տիրան թագավորը 338 — 350թթ․

2․Ի՞նչ քաղաքականություն էր վարում Տիրանը․ինչու՞․

Տիրանը վարում էր և փորձում էր Հայաստանը սարքել անկախ Հռոմից և Պարսկաստանից: Որովհետև այդ երկրները կարող էին դավաճանել և ներքաշել Հայաստանը պատերազմի մեջ:

3․Ի՞նչ ճակատագրի արժանացավ Տիրանը․ո՞վ փոխարինեց նրան․

Նրա մեծ որդին՝ Տրդատը իր զավակների հետ, պատանդ էին ընկեր Հռոմում: Իսկ ինքը՝ Տիրանը, պարսիկները պատանդ էին վերցրել և աչքերը ածուխով դաղեցին և բանտ տարան և որոշ ժամանակ անց բաց թողեցին: Տիրանին փոխարինեց նրա որդին Արշակ 2-րդը:

4․Ներկայացրե՜ք Արշակ 2-ին․

Արշակը վարում էր ակտիվ պատերազմական քաղաքականությունը և բազմաթիվ հաղթանակներ են տանում: Հայ — պարսկական պատերազմում Արշակ 2-րդը հաղթանակներ են տանում: Պարսիկ Շապուհ թագավորը հրավիրում է նրան Տիզբոն, բայց սպանում է: Հայ-պարսկական պատերազմը ավարտվեց հայերի հաղթանակով, բայց Արշակ 2-ի մահով:

5․Ո՞վ էր հայոց կաթողիկոսը Արշակ 2-ի օրոք,և նրա միջնորդությամբ ովքե՞ր վերադարձան Հայաստան․

Արշակ 2-րդի օրոք հայոց կաթողիկոսն էր Ներսիս Ա կաթողիկոսը: Նրա միջնորդությամբ հետ վերադարձան Տիրանի թոռները: 354թ.-ին առաջին Հայ եկեղեցու առաջին ժողովը եղավ: Այդ ժողովի ժամանակ որոշվեկ են շատ կարևոր կանոներ: Օրինակ այն, որ բոլոր մեծամեծները և թագավորները պիտի լինեն բարեսիրտ իրենց ժողովրդի հանդեպ: Եվ ժողովուրդը պիտի լինի հնազանդ իրանց տերերին: Ստեղծվել են վանքեր, դպրոցներ և աղքատանոցներ: Արշակ երկրորդը մահապատժի ենթարկեց իրա եղբոր որդիներին:

6․Ե՞րբ է հրավիրվել Արտիշատի ժողովը․Ինչո՞ր էր այն նշանավոր․

354թ.-ին առաջին Հայ եկեղեցու առաջին ժողովը եղավ: Այդ ժողովի ժամանակ որոշվեկ են շատ կարևոր կանոներ: Օրինակ այն, որ բոլոր մեծամեծները և թագավորները պիտի լինեն բարեսիրտ իրենց ժողովրդի հանդեպ: Եվ ժողովուրդը պիտի լինի հնազանդ իրանց տերերին: Ստեղծվել են վանքեր, դպրոցներ և աղքատանոցներ: Արշակ երկրորդը մահապատժի ենթարկեց իրա եղբոր որդիներին:

7․Ի՞նչ ընթացք և ավարտ ունեցան Արշակ 2-ի և նրա եղբորորդիների միջև հարաբերությունները․

Արշակ երկրորդը մահապատժի ենթարկեց իրա եղբոր որդիներին:

8․Ի՞նչ քաղաքականություն էր վարում Արշակ 2-ը․

Արշակը վարում էր ակտիվ պատերազմական քաղաքականությունը և բազմաթիվ հաղթանակներ են տանում: Հայ — պարսկական պատերազմում Արշակ 2-րդը հաղթանակներ են տանում: Պարսիկ Շապուհ թագավորը հրավիրում է նրան Տիզբոն, բայց սպանում է:

9․Ինչպե՞ս ավարտվեց հայ-պարսկական պատերազմը․

Հայ-պարսկական պատերազմը ավարտվեց հայերի հաղթանակով, բայց Արշակ 2-ի մահով:

10․Նկարագրե՜ք Արտագերս ամրոցի պաշտպանությունը․

Արտագերս, պատմական բերդ Մեծ Հայքի Այրարատ նահանգի Արշարունիք գավառում։ Մինչ այժմ նրա հստակ տեղը ճշտված չէ։ Ոմանք այն նույնացնում են նույն գավառում գտնվող և հետագա պատմիչների կողմից հիշատակվող Կապույտ բերդի հետ։ Հիշատակվում է հայ և օտար պատմիչների երկերում կապված IV դարի պատմական անցքերի հետ։ Արշակ Բ վերակառուցել է այն՝ պահելով այնտեղ արքունի գանձարանը։ Արտագերսում էր պատսպարվել նրա կին՝ Փառանձեմը՝ թագավորի գերվելուց հետո, երբ պարսկական բանակը արշավեց Հայաստանի վրա։ Բերդապահ զորքը թագուհու գլխավորությամբ ավելի քան մեկ տարի (368-369 թթ.) դիմադրել է թշնամուն, որը պաշարել էր ամրոցը։

11․Ո՞վ էր Պապը․ե՞րբ է գահակալել․

Պապը Արշակ 2-ի որդին էր: Նա գահակալել էր 370-374 թթ: Ձիրավի ճակատամարտի ժամանակ Պապ թագավորը և Ներսես կաթողիկոսը հետևում են ճակատամարտին Նպատ Լեռից: Իսկ Մուշեղ Սպարապետը կառավարում էր 90-հազարոց բանակը: Հայերը հաղթեցին պարսիկներին, և վերջիններս փախան մարտադաշտից: Դա կատարյալ հաղթանակ էր: Դավաճան Մերուժան Արծրունուն սպանեց ասպետ Սմբատ Բագրատունին:

12․Նկարագրե՜ք Ձիրավի ճակատամարտը․

Ձիրավի ճակատամարտի ժամանակ Պապ թագավորը և Ներսես կաթողիկոսը հետևում են ճակատամարտին Նպատ Լեռից: Իսկ Մուշեղ Սպարապետը կառավարում էր 90-հազարոց բանակը: Հայերը հաղթեցին պարսիկներին, և վերջիններս փախան մարտադաշտից: Դա կատարյալ հաղթանակ էր: Դավաճան Մերուժան Արծրունուն սպանեց ասպետ Սմբատ Բագրատունին:

13․Ի՞նչ քայլեր ձեռնարկեց Պապը երկիրը հզորացնելու համար․

Դրանից հետո Պապ թագավորը 371-374թթ ուժեղացնում էր բանակը հասցնեում է 100 000-ի: Նորոգում է քաղաքները և եկեղեցիները, հոգևորականները պետք է նաև անցնեին զինվորական ծառայություն:

14․Ո՞վ է հաջորդել Պապ թագավորին․

Պապ թագավորից հետո հաջորդել է Վարազդատը /374-378թթ/, իսկ իրանից հետո Պապ թագավորի որդին՝ Արշակ 3-րդը:

Posted in Անգլերեն

English lesson 02.10

TASK 1 (a)

Liz:Hi.My name’s Liz.

Monica:Hello,Liz,I’m Monica.

Liz:Nice to meet you.Excuse me a moment.Hi,Jack.How are you?

Jack:I’m fine,thanks.How about you?

Liz:I’m OK,thanks,Monica,this is my friend,Jack.

Monica:Nice to meet you,Jack.

Jack:Nice to meet you too,Monica:

TASK 2 (b)

Jack:Hi.My name‘s Jack,and this is Monica.She is from Italy.

Marek:Nice to meet you.I am Marek,and those people are my friends,Barbara and Adam.Are you from Rome,Monica?

Monica:No,I am from Milan.Where are you from?

Marek:We are from Poland.Adam and I are from Warsaw and Barbara is from Gdansk.Are you holiday in Cambridge?

Monica:No,I am not.I’m a student at a language school here.Are you all students?

Marek:Yes,we are.We are at a language school too.

TASK 3

Hey Liz,

Thanks for your last email!And I loved the photos of your friends and family-I looked at them yesterday.Your mum and dad look really nice in the photo.So now I’ll tell you about me and my family here in Switzerland.

I’ve got two brothers.There names are Lukas and Andreas and they’re 16 and 19.My mother is American and her name is Christine.Dad is Swiss German — he’s from Zurich,and his name is Dieter.We live in Geneva.Our house has got four bedrooms and a small garden.We’ve got a dog and we think he’s lovely.It’s name is Zak.

Please tell me some more about your friends.I’d really like to meet more English people.

See ya,

Laura

TASK 4

Colors

1.White 4.Pink 7.Green 10.Orange

2.Black 5.Gray 8.Yellow

3.Brown 6.Red 9.Blue

TASK 5

1.Door-hall

2․Fridge-Kitchen

3.Cooker-Kitchen

4.Sink-Kitchen

5.Window-Living room

6.Table-Living room

7.Chair-Living room

8.Bed-bedroom

9.Cupboard-Living room 2

10.Sofa-Living room

11.Armchair-Living room

12.Shower-Bathroom

13.Toilet-Bathroom

14.Bath-bathroom

Posted in Ֆիզիկա, Uncategorized

Ֆիզիկա`Ֆիզիկական մեծություններ:Ֆիզիկական մեծությունների չափումը:Չափման սխալ:

Նախագծեր՝Ֆիզիկական երևույթները կյանքում

Համագործակցային՝<<Սովորող-սովորեցնող>>

28.09-2.10;7.10-11.10

Նախորդ դասի առաջադրանքները ծարունակել կատարել:

Ծանոթանալ այս թեմային

Թեման:Ֆիզիկական մեծություններ:Ֆիզիկական մեծությունների չափումը:Չափման սխալ:

Քննարկվող հարցեր՝

1.Ինչպես ենք գիտելիքներ ձեռք բերում բնության երևույթների մասին

Ուսումնասիրելով բնության երևույթները,մարմինները։Խորացված հետազոտական աշխատանքի միջոցով։

2.Ինչ է փորձը և ինչով է այն տարբերվում դիտումից։

Դիտելով ընդհամենը կարելի է եզրակացություն անել, իսկ փորձով կարելի է գտնել բոլոր հարցերի պատասխանը:

3․Ինչու են փորձի ժամանակ չափումներ կատարում․

Որպեսզի ավելի ստույգ իմանան պատասխանը և տվյալները․

4.Ինչ է վարկածը։

Վարկածը դա ենթադրությունն է․

5.Ինչ է օրենքը։

Հաջողակ կատարված և նոր դիտում առաջացած պրոցեսսը կամ փորձը կոչվում է օրենք․

Ընդհանրացնելով բնության երևույթների մասին դիտումների և փորձերի միջոցով ստացած տվյալները՝ գիտնականներն հայտնաբերում են օրհենքը:

6.Ինչ է ֆիզիկական տեսությունը․

Ֆիզիկական երևույթների որոշակի խմբի մասին գիտելիքների ամբողջությունն անվանում են ֆիզիկական տեսություն:

7.Ֆիզիկական մեծությունների չափումներ,չափումների դերը գիտության մեջ․

Նշանակում է ավելի խորը ուսումնասիրել մարմինը կամ նյութը,հասկանալ և իմանալ բաղադրույթյուն,արժեքը,կիրառումը և այն․․․

8.Ինչ է նշանակում չափել որևէ ֆիզիկական մեծություն:

Չափել ֆիզիկական մեծությունը նշանակում է այն համեմատել նույնատիպ մեծության հետ, որը ընդունված է որպես միավոր:

9.Երկարության հիմնական և այլ  միավորները:Չափման գործիք

ՆՄ,ՄԿՄ,ՄՄ,ՍՄ,ԴՄ,Մ,ԿՄ

10.Ինչ չափիչ  սարքեր եք ճանաչում: Թվարկեք․

Քանոն,ջերմաչափ,մետր,չափագլան,վայրկյանաչափ․

11.Այդ սարքերը ինչ ֆիզիկական մեծություններ են չափում․

Ջերմաստիճանը,ժամանակը,հեռավորությունը

12.Ինչ է չափիչ սարքի սանդղակ․

Լինում են տարբեր սանդղակներ,որոնց վրա նշված են թվեր,օրինակ կշեռքը։Կշեռքի վրա կան թվեր,որոնք ցույց են տալիս մարդու կշիռը․Կամ օրինակ ջերմաչափային սանդղակը,որի վրա նույնպես կան թվեր,որոնք ցույց են տալիս մարդու ջերմության աստիճանը․

Յուրաքանչյուր չափիչ սարք ունի սանդղակ:

13.Որն է չափիչ սարքի չափման սահմանը․

Չափիչ սարքի սանդղակի ամենամեծ արժեքը կոչվում է սարքի՝ չափման սահման:

14.Ինչն են անվանում սանդղակի բաժամնման արժեք․

Երկու հարևան գծերի միջը եղած հեռավորությունը անվանում են բաժանման արժեք:

15.Ինչից է կախված չափման սխալը․

Չափման սխալը կախված է բաժանման արժեքից:

Է.Ղազարյանի դասագրքից՝(Ֆիզիկա 7)սովորել էջ 13-ից,մինչև էջ 16-ը,գրավոր պատասխանել էջ 16-ի հարցերին : Էջ 18-20-ը կարդալ ծանոթանալ ուսումնասիրել,ցանկալի է որևէ ֆիզիկոսի հայտնագործման վերաբերյալ պատրաստել նյութ:

Անանիա Շիրակացի-տեսանյութ

Է.Ղազարյանի դասագրքից՝կատարել էջ166-ի1-ից-20 վարժությունները:

Էդուարդ Ղազարյան դասագիրք․

1․Ո՞րն է բնական գիտություն․

բ․Ֆիզիկան

2․Ո՞րն է ֆիզիկական մարմին․

ա․Ինքնաթիռը

3․Ո՞րն է նյութ․

բ․Նավթը

4․Ո՞րն է ֆիզիկական երևույթ․

գ․Թռիչքը

5․Ո՞րն է մեխանիկական երևույթ․

գ․Ճոճանակի տատանվելը

6․Ո՞րն է ջերմային երևույթ․

ա․Կապարի հալվելը

7․Ո՞րն է ձայնային երևույթը․

գ․Տերևների սոսափյունը

8․Ո՞րն է էլեկտրական երևույթ․

բ․Էլեկտրասալիկի տաքանալը

9․Ո՞րն է լուսային երևույթ․

գ․Աստղերի առկայծումը

10․Ի՞նչ չափիչ սարք են օգտագործում հեղուկի ծավալը որոշելու համար․

դ․Չափագլան

11․Ի՞նչ երկարություն ունի նկարում պատկերված չորսուն․

3 սմ և 8 միլիմետր

12․Ո՞րքան է նկարում պատկերված քանոնի բաժանման արժեքը․

10 մմ

13․Մետաղալարի 30 գալարանոց փաթույթի երկարությունը 30 մմ։Ո՞րքան է մետաղալարի տրամագիծը․

33 սմ

14․Ո՞րքան է նկարում պատկերված չափագլանում պարունակող հեղուկի ծավալը․

50 մլ

15․Ո՞րքան է նկարում պատկերված չափագլանի չափման սահմանը․

30մլ-0,03լ

450սմ3-0,45մ

2,5լ-2,5լ

0,3դմ3- 0,3լ

2,5լ 0,3լ 0,45լ 0,03լ

16․Ո՞րքան է նկարում պատկերված չափագլանի սանդղակի բաժանման արժեքը․

10 միավոր

17․Ի՞նչպես կարելի է որոշել կոտորակի մեկ հատիկի ծավալը,եթե տրված են չափանոթ,կոտորակ և ջուր․

18․?

19.?

20.Որքա՞ն է նկարում պատկերված ջերմաչափի ցուցմունքը և բաժանման արժեքը․

34,4 է ջերմաստիճանի բարձրությունը։ Միավոր հատվածը հավասար է՝20։

1․Բերեք ֆիզիկական մեծությունների օրինակներ․

Բարձրությունը, արագությունը, ժամանակ, զանգվածը ֆիզիկական մեծություններ են:

2. Ի՞նչ է նշանակում չափել ֆիզիկական մեծությունը:

Չափել ֆիզիկական մեծությունը՝ նշանակում է այն համեմատել նույնտիպ մեծության հետ, որն ընդունված է որպես միավոր: Օրինակ՝ ֆիզիկական մեծություն է երկարությունը, որի համար որպես չափման միավոր ընդունել են պլաձյումից և իլիձյումից պատրաստված ձողի լայնքով իրարից որոշակի հեռավորության վրա արված երկու խազերի միջև եղած տարածքում:

3. Ինչ ֆիզիկական սարքեր գիտեք:

Քանոնը, չափերիզ, չափագլան, վարկյանաչափ և ջերմաչափ (բժշկական և սենյակային):

4. Ի՞նչ է չափիչ սարքի սանդղակը:

Յուրաքանչյուր սարքի սանդղակի վրա տեղադրված են հավասարաչափ բաշխված գծիկներ և թվեր, որոնք ճշգրիտ կամ մոտավոր ցույց են տալիս ֆիզիկական մեծության չափը:

5. Ի՞նչն են անվանում սանդղակի բաժանման արժեք:

Երկու հարևան գծիկների միջև ընկած հեռավորությանը անվանում են բաժանման արժեք:

6. Ո՞րն է սարքի չափման սահմանը:

Չափիչ սարքի սանդղակի ամենամեծ առժեքը կոչվում է չափման սահման:

7. Ինչի՞ց է կախված չափման սխալը:

Չափման սխալը կախված է բաժանման արժեքից և ընդունված է համարել, որ այն հավասար է բաժանման արժեքի կեսին:

8. Ո՞րն է կոչվում ուղղակի և ո՞րը՝ անուղղակի չափում: Բերեք օրինակներ:

Ուղղակի են անվանում այն չափումը, որը կատարվում է չափիչ սարքի միջոցով. օրինակ՝ զանգվածի չափումը կշեռքով: Անուղղակի են անվանում այն չափումը, երբ տվյալ մեծության արժեքը որոշվում է այլ մեծությունների ուղղակի չափման միջոցավ. օրինակ՝ արագության որոշումն անցած ճանապարհի և ժամանակի չափմամբ:

9. Հնարավո՞ր է արդյոք սանտիմետրական բաժանումներ ունեցող չափաքանոնով երկարություն չափել մեկ միլիմետրի ճշգրտությամբ:

Հնարավոր չէ, չափումը կլինի մոտավոր, այլ ոչ ճշգրիտ:

10. Ինչպե՞ս կարող եք միլիմետրական բաժանումներով քանոնով չափել ֆիզիկայի դասագրքի թերթի հաստությունը:

Օրինակ՝ ֆիզիկայի դասագիրքը 192 էջից է բաղկացած, պետք այդ գրքի հաստությունը չափել և բաժանել 96-ի, և կիմանաք գրքի մի թերթի հաստությունը: 7:96=0,0729166666666667մմ

Posted in Մաթեմատիկա առանց բանաձևերի

Մաթեմատիկա առանց բանաձևերի

Պատմական մաթեմատիկա

1,Վանդակում փասիաններ և ճագարներ կան։ Նրանք բոլորը միասին ունեն 35 գլուխ և 94 ոտք։ Վանդակում քանի՞ փասիան կա։

35 գլուխ-ամեն մեկը 1 գլուխ,այսինքն,այտնեղ կա 35 կենդանի

94 ոտք-պետք է արդեն բաժանենք

Մենք գիտենք,որ փասիանը ունի երկու ոտք,իսկ ճագարը՝4։Ենթադրենք կա այնտեղ 12 ճագար,այսինքն 12*4=48 ոտք։94-48=46 ոտք դեռ մնաց,իսկ մենք գիտենք որ այնտեղ փասիաները ունեն 2 ոտք,հետևաբար 46/2=23 ոտք փասիանների։35 կենադանուց 12 ճագարներ էին,իսկ 23-ը փասիան։

Արտահայտենք բոլոր ոտքերը արտահայտենք մի մասով։ Փասիան ունի 2 ոտք, իսկ ճագարը 4 ոտք։ Եթե արտահայտենք փասիաներով ապա կստացվի փասիաներից-ից ավել գլուխ, հետևաբար արտահայտենք ճագարներով։Ճագարներով արտահայտելով կտացվի ամենաքիչը՝ 23 ճագար և 1 փասիա։ Ինչքան փոքրացնենք ճագարը այդքան կավելանա փասիաները։ Կլինի 12 ճագար և 23 փասիա։

Փասիանը-2 ոտք

Ճագար-4 ոտք

12 ճագար,23 փասիան

Վանդակում կա 23 փասիան։

2.Լոտոսի ծաղիկների փնջից վերցրել են մեկ երրորդ, մեկ հինգերորդ և մեկ վեցերորդ մասերը, որոնք նվիրաբերվել են աստվածներին՝ Շիվայինմ Վիշնուին, և Արևին» Մեկ քառորդը բաժին է ընկել Բավանիին։ Մնացած վեց լոտոսները տրվել են գերապատիվ ուսուցչին։ Հաշվիր բոլոր ծաղիկների քանակը։

Ենթադրենք ունենք 1 մաս։ Հետևաբար 1-1/3-1/5-1/6=6։ Ստացվում է 3/10/6=20:

1/1-1/3-1/5-1/6=6

Հիմա ստացվում է այսպես

3/10 / 6=3/10 *1/6=3/20=20 ծաղիկ։

3. Ես եկեղեցի էի կառուցում։ Վարձեցի մի որմնադիր, որը օրական 140 քար էր շարում։ Աշխատանքն սկսելուց 39 օր հետո վարձեցի մեկ ուրիշ որմնադիր, որը օրական 218 քար էր շարում։ Երբ երկրորդ որմնադիրի շարած քարերի թիվը հավասարվեց առաջինին, եկեղեցու կառուցումը ավարտվեց։ Արդ՝ իմացիր, թե քանի օրում հավասարվեց։

140*39=5460

218-140=78

5460/78=70

Պատ՝ 70 օր

Posted in Գրականություն

,,Ծիրանի ծառը,, պատմաշար, Դարուղի,մաս 3

Առաջադրանքներ.

  •  Ինչպե՞ս էր Կոմիտասը իրար կապում մարդուն և երգը. համամի՞տ ես նրա հետ, ինչու՞:
    Կոմիտասը շրջում էր գյուղով և նայում,թե ինչպես են մարդիկ աշխատում,և այդ աշխատանքի մասին երգեր էր հորինում և այդպես կապում էր գեղեցիկ երգերը մարդկանց հետ:Իհարկե հիմա մեր ժամանակ երգը շատ է զարգացել և ամեն մեկը գտնում է այն երգը որը իրան դուր է եկել, ես լրիվ համաձայն եմ Կոմիտասի հետ
  • Մեկնաբանիր վերնագիրը:
    Այս պատմվացքում Սողոմոնը հիշում էր Մարեին և կարոտում էր նրան,անցած պատմվածքը կարդալու ժամանակ:Իսկ Դարուղին նշանակում է Սարերի միջով անցնել, ինձ թվում է հեղինակը ուզում էր ասեր,որ Սողոմոնի և Մարեի միջև բաժանում էր դարուղին։Սողոմոնը շատ էր սիրում և կարոտում Մարեին։Նա ուզում էր երգերով ասել դա։Եվ դրա համար,նա երգեր էր հորինում Մարեի համար։Մարեն նույնպես շատ էր կարոտում Սողոմոնին։
Posted in Գրականություն

Կոմիտասյան օրեր ,,Ծիրանի ծառը,, Մաղթանք

Առաջադրանք — Առանձնացրու կարոտի նկարագրության հատվածը. փորձիր դու էլ նկարագրել կարոտի զգացումը:

Ես կարդացի այս առաջադրանքը և փորձեցի պատասխանել։

Հատվածը–Արևապատից հետո կացարանը տխրում էր, դառնում լուռ ու խորհրդավոր։
(Դա աշխարհի բոլոր տների բնավորությունն է․ մարդկանց տները նրանց մնան են,բնավորությամբ և ալյ բաներով։Տունը կարող է նկարագրել մարդու տեսքը,ճաշակը։ Երբ երեկո է կամ գիշեր,մարդը թախծում է,տունն էլ հետն է թախծում։Շատ այլ բաներ կան,որոնցով նաև տունն է զգում զգացմունքները և փորձում ասել։

Կարոտ

Կարոտը շատ դժվար զգացմունք է:Կարոտով մարդը կարող է փոխանցել իր սերը,հավատքը և վստահությունը։Նաև կարոտը մեկ–մեկ կարող է դաժան լինել:Կան այդպիսի տխրության զգացմունքներ, բայց կարոտը ամենացավոտն է:Ոչ մեկ չի կարող ասել,թե երբ կարող է վերջանալ կարոտի տխրությունը և հավատքը,որովհետև կարոտը մեր կյանքի մի մասն է,և այն զգացմունքն է,որը փոխանցում է սերը հավատքը և քո մտքերը։