Posted in Աշխարհագրություն

Բնական ռեսուրսներ

Դասի հղումը 

1․Ի՞նչ տարբերություն կա բնական ռեսուրսների և բնական պայմանների միջև: 

Բնական պայմանները դա մարդուն հարկավոր,նպաստավոր վայրերն են,որտեղ մարդը կարող է ապրել։Իսկ բնական ռեսուրսները օգտագործում ենք,որպես կարիքների աղբյուր,որը առաջանում է սահմանափակ քանակությամբ բնական պայմանների շնորհիվ։

2․Կարո՞ղ է բնական պայմանը ժամանակի ընթացքում դառնալ բնական ռեսուրս, բերել օրինականեր:

Այո կարող են։Հայաստանում շատ գետերի և լճերի ջուրը օգտագործում ենք ,որպես բնական ռեսուրսների աղբյուր։Օրինակ Սևանա լճի ջուրը մենք օգտագործում ենք ձուկ բռնելու,ձկնեղենի,էլեկտրաէներգիայի և որպես հանգստյան վայր մարդու համար։Երբ գետերի ջրերը հասնում են Արարատյան դաշտ,դրանք օգտագործվում են որպես ոռոգման աղբյուր։

3․Նշեք հինգ սպառվող չվերականգնվող ռեսուրս և հինգ սպառվող վերականգնվող ռեսուրս:

Հինգ սպառվող,չվերականգնվող ռեսուրսներ․

Նավթ,ածուխ,արևի էներգիան,պղինձ,կրաքր և այլն․․

Հինգ սպառվող,վերականգնվող ռեսուրսներ․

Ջուր,ծառեր,էներգիան,ծաղիկները,բուսականությունը և այլն․․․

4․Նշեք հինգ ռեսուրս, որոնց սպառվելու դեպքում կարելի է փոխարինել այլ ռեսուրսով:

Փայտ,գազ,ավազ,տուֆ,բազմաթիվ շինարարական քարեր։

Օրինակ նավթը կարող ենք փոխարինել ածուխով,տուֆը բազալտով,կամ ուրիշ շինարարական ռեսուրսով։