Մայրենի տնային աշխատանք ՉԱՐԵՆՑՅԱՆ ԵՐԹ

Հնչում են օրերը

Բացատրիր բոսոր-կարմիր,կարմրագույն․ղողանջ-ձայն,զրնգոց․ հրե-հուր,հուր ընկնել․հրկեզ-հուր,կիզիչ․գալիք-գալացող,ապագա,հետագա անելիք բառերը: 

Օրերը կարմիր ու բոսոր — նկարագրիր օրեր (ժամանակներ), որ համապատասխանեն այս արտահայտությանը: Օրերը անցնող մեր կյանքի։

Կարդա բանաստեղծությունն այնքան, մինչև զգաս տողերի ռիթմը: Ի՞նչ տրամադրություն կա այնտեղ: Հանգիստ և ուրախ։

Ստեղծագործական աշխատանք — ,,Հնչում են օրերը, կանչում են,,  ,,Սիրտս զնգում է,,  ,,Կրակ կա սրտիս մեջ,,  (ընտրիր վերնագրերից մեկը):

 ,,Սիրտս զնգում է,,

Սիրտս զնգում է,փորձելով մի բան ասել։Բայց չլսելով նրա թույլ ձայնն ու նրա ուզածը շարունակում եմ անել մի ուրիշ բան։Սրտին լսելը շատ դժվար է։Ամեն մեկը չի,որ կկարողանա լսել իր սրտի պարտադրանքը։Այն ուզում է,որպեսզի մարդ ճիշտ ուղղությամբ գնա,բայց մարդը դավաճանելով գնում է լրիվ ուրիշ ճանապարհով։Շատ այդպիսի մարդիկ կան աշխարհում,որոնք չեն լսում իրենց թանկ սիրտը և գնում են վատ քայլերի և գործերը։Բայց նաև կան հակառակ մարդիկ,ովքեր ուզենալով լսել նրանց միջի բաբախյունը,նաև ուզում են ընթանալ կամ գնալ ճիշտ ճանապարհով և միշտ անել բարի և օգտակար գործեր։Այս տողերով ես ցանկանում եմ փոխանցել իմ մտածմունքը,մեր սխալ և ճիշտ քայլերը։Ցավոք մարդիկ չցանկանալով լսել իրենց թանկագին սիրտը,գնում են հաճախ շատ դաժան քայլերի,որոնք շատ վատ ավարտ են ունենում։Բայց այն մարդիկ,ովքեր լսում են իրենց սիրտը միշտ կգնան ճիշտ ուղղությամբ և միշտ կլինեն բարի և կուզենան շարունակել լսել։

Մաթեմատիկա դաս 10 տանը

Լրացուցիչ(տանը)

4) Ո՞ր թիվը պետք է գումարել՝

ա/9,2/5-ին․որպեսզի ստացվի -5,։

(-5)-9.2/5= -14.2/5

բ/-3-ին,որպեսզի ստացվի -17։

-17-(-3)= -17+3= -14

գ/8,3/11,որպեսզի ստացվի 1,

8,3/11-1= -7,3/11

դ/-20-ին,որպեսզի ստացվի 6,1/2

6.1/2-(-20)= 26.1/2

5) Երկու վարպետներ, աշխատելով առանձին, կարող են կատարել նույն աշխատանքը համապատասխանաբար 10 և 12 օրում։ Աշխատանքի ո՞ր մասը կկատարեն վարպետները՝ մեկ օր աշխատելով միասին։

Լուծում․

1=1/10

2=1/12

1/10+1/12=60+50/60=110/60=1.50/60=1.25/30=1.5/6

Պատ,1,5/6 մասը։

6) Այգում աճում են միայն խնձորենիներ և դեղձենիներ, ընդ որում

դեղձենիների քանակը 3 անգամ պակաս է խնձորենիների քանակից։ Այգու բոլոր ծառերի քանի՞ տոկոսն են դեղձենիները։

Լուծում․

1.Այգին-100%

2.3+1=4

3.100/4=25% դեղձ

4.25*3=75% խնձոր

Պատ․25%-ը։

7) Երբ ավտոմեքենան անցավ երկու քաղաքների հեռավորության

2/7մասը, նրան մինչև ճանապարհի կեսը մնացել էր անցնելու 27 կմ։

Ինչքա՞ն է երկու քաղաքների հեռավորությունը։

1,1/2-2/7=3/14

2.3/14-27km

3.27/3*14=126 km

Պատ․126 կմ։

Դիմակ-Բարեկենդան և

Ես Ընկեր Թամարայի հետ պատրաստեցի այս դիմակը։

Սա աֆրիկական դիմակ է,պատրաստված է հետևյալ իրերից։

Գունավոր թղթեր

Կարմիր,կանաչ,կապույտ,դեղին,նարնջագույն,սև և սպիտակ։

Պետք է նաև կպչուն,սոսինձ,մկրատ և հասարակ թուղթ։

Այս 3 օրվա մեջ ես արեցի այս դիմակը Բարեկենդան տոնի համար։

Նաև պատրաստել եմ այս երկրաչափական պատկերը տարբեր գույների։

Հետևյալ իրերը մեզ պետք կգան այս պատկերը անելու համար։

Գունավոր մատիտներ,հասարակ թուղթ,հասարակ մատիտ։

Մաթեմատիկա դաս 10

Դաս 10.

Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Գտե՛ք 2ab տառային արտահայտության թվային արժեքը, եթե՝

ա/a= -1.1/5

b=2.2/3

-1.1/5*2.2/3= -6/5*8/3= -2/5*8/1= -16/5= -3.1/5

-3.1/5*2= -16/5*2/1= -32/5= -6.2/5

բ/a=7/15

b= -5/14

-5/14*7/15= -1/2*1/3= -1/6

-1/6*2= -1/3

գ/a= -4/5

b= -1.2/3

-4/5*(-1.2/3)= -4/5*(-5/3)= 4/1*(1/3)= 4/3= 1.1/3

1.1/3*2= 4/3*2/1=8/3=2.2/3

դ/a=4.1/2

b= -7/9

4.1/2*(-7/9)=9/2*(-7/9)=1/2*(-7/9)= -7/18

-7/18*2/1= -7/9*1/1= -7/9

2) Արկղում կա 5 սպիտակ, 3 կարմիր և 2 կանաչ գնդիկ։ Արկղից,

առանց նայելու, հանում են մի գնդիկ։ Ինչի՞ է հավասար կանաչ

գնդիկ հանելու հավանականությունը։

Լուծում․

5+3+2=10=1/5

Պատ․2/10=1/5

3) Ունենք 72 կգ պղնձի և 8 կգ արծաթի համաձուլվածք։ Քանի՞ տոկոս

է արծաթը այդ համաձուլվածքում։

Լուծում․

1.72+8=80

80=100%

8=x%

800/80=10%

Պատ․10 տոկոս