Պատմության հոկտեմբեր ասմվա առաջադրանքները

Կատարման ժամկետը` հոկտեմբեր

  1. Սահմանեք «Հայկական Վերածնունդ» հասկացությունը և նրա հետ սերտորեն կապված 10 հասկացություն;
  2. Համեմատեք միջնադարյան Հայաստանի կրթական հաստատությունները;
  3. Վերլուծեք Գրիգոր Մագիստրոսի գործունեությունը;
  4. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Տիեզերական վարդապետ Գրիգոր Նարեկացին», «Գրիգոր Տաթևացի», «IX – XIV դարերի հայոց պատմագրությունը», «Մխիթար Գոշ», «Մխիթար Հերացի», «Հայկական ճարտարապետությունը X – XIV դարերում», «Հայկական խազեր», «Հայկական մանրանկարչություն», «Ռազմա-քաղաքական իրավիճակը Հայաստանում XV դարում», «Թուրք-պարսկական պատերազմները և Հայաստանը»:

Աղբյուրներ`

Հայկական վերածնունդ

Հայկական վերածնունդ

Գլաձորի համալսարան. հայ միջնադարյան մտքի կենտրոն

Գլաձորի համալսարան

Տաթևի համալսարան

Տաթևի համալսարանը, Հովհան Որոտնեցին և Գրիգոր Տաթևացին

Հայոց միջնադարյան համալսարանը

Գրիգոր Մագիստրոս Պահլավունի

Գրիգոր Մագիստրոս Պահլավունի (Բջնեցի)

Մեր մեծերը. Գրիգոր Մագիստրոս

Գրիգոր Նարեկացի

Մեր մեծերը. Գրիգոր Նարեկացի

Գրիգոր Տաթևացի

Գրիգոր Տաթևացի. «Ոսկեփորիկ»

Մեր մեծերը. Գրիգոր Տաթևացի

Հայ միջնադարյան պատմագիտություն

Մխիթար Գոշի գիտական ժառանգությունը. պատմություն և արդիականություն

Մեր մեծերը. Մխիթար Գոշ

Մխիթար Հերացի

Վ/Ֆ «Մատենադարան. Ձեռագրերի գաղտնիքները/Ջերմանց մխիթարություն/»

Հայկական մանրանկարչություն

Վ/Ֆ «Թորոս Ռոսլին»

Մեր մեծերը. Սարգիս Պիծակ

Միջնադարյան Հայաստանի ճարտարապետությունը

Վ/Ֆ «Մոմիկ»

Հաղպատի վանք

Սանահինի վանական համալիր

Վ/Ֆ «Հաղարծնի վանք»

Թուրքմենական տիրապետությունը Հայաստանում

Պարսկաթուրքական պատերազմներ

Թուրք-պարսկական պատերազմները Հայաստանում և նրանց հետևանքները (1590-1639 թթ.)

Մարդու ռեֆլեքսներ

Դասագրքը՝տես այստեղ 

Հոկտեմբերի 18-24

Սիրելի սովորողներ, պատմելու եք հետևյալ թեման.

Ռեֆլեքս և ռեֆլեքսային աղեղ

Ռեֆլեքսն օրգանիզմի պատասխան ռեակցիան է միջավայրից ստացվող գրգիռներին, որն իրականանում է նյարդային համակարգի մասնակցությամբ:Ռեֆլեքսի կառուցվածքային հիմքը ռեֆլեքսային աղեղն է։ 

Դա այն ուղին է, որով հաղորդվում են նյարդային գրգիռները ռեֆլեքսի իրականացման ժամանակ։  Նյարդային համակարգի գործունեությունն իրականացվում է ռեֆլեքսների միջոցով: 

ասդասդասդ.jpg

Ռեֆլեքսն իրականանում է ռեֆլեքսային աղեղի միջոցով, որի կազմի մեջ մտնում են հետևյալ օղակները՝

  • Արտաքին կամ ներքին ազդակներն ընդունող ընկալիչներ,
  • Զգայական նեյրոն, որը գրգիռը հաղորդում է հաջորդ օղակին
  • Միջանկյալ նեյրոններ, որոնք առաջացնում են նյարդային կենտրոն և վերլուծում ստացված ազդակները,
  • Շարժողական նեյրոն, որն ապահովում է նյարդային պատասխան ազդակների հաղորդումը ծայրամասային օրգաններին ու հյուսվածքներին,
  • Գործարկող օրգան (մկան, գեղձ), որն իրականացնում է համապատասխան ռեֆլեքսի գործունեությունը։

Ռեֆլեքսները լինում են բարդ և պարզ: 

Պարզ ռեֆլեքսի դեպքում ռեֆլեքսային աղեղը կազմված է երկու նեյրոնից (զգայական և շարժական), իսկ բարդի ժամանակ այն բազմանեյրոն է  (զգայական, ներդիր, շարժողական): Պարզ ռեֆլեքսներից են՝ հազի, արմնկային, ծնկային, աքիլեսյան, փռշտալու և այլ ռեֆլեքսները, իսկ բարդ ռեֆլեքսներից են քայլելու, վազելու և վեգետատիվ ֆունկցիաներն իրականացնող ռեֆլեքսներն: 

Screenshot_2.png

  Ռեֆլեքսները լինում են պայմանական և ոչ պայմանական,ուրիշ ձև ասած կամայական և ոչ կամայական։ Երբ մարդ ինքնուրույն է անում այս կամ այն ռեֆլեքսը։

Ոչ պայմանական ռեֆլեքսները բնածին են, ժառանգվում են ծնողներից և պահպանվում ողջ կյանքի ընթացքում:Ոչ պայմանական են  սննդային, պաշտպանական, կողմնորոշման, սեռական ռեֆլեքսները:  

Սննդային ռեֆլեքսներնի հայտ են գալիս ծնվելուց անմիջապես հետո: Օրինակ նորածնի շուրթերը մոր կրծքին հպվելիս առաջանում է ծծելու ռեֆլեքս: Սննդային ռեֆլեքսներ են նաև մարսողական հյութերի արտազատումը, ինչպես նաև ծծելու, ծամելու, կլլմանը մասնակցող մկանների, մարսողական ուղու պարբերական կծկումները: 

Պաշտպանական են այն ռեֆլեքսները,որոնք օրգանիզմը պաշտպանում են վնասակար գործոններից:Օրինակ,ձեռքի հետ քաշելն այրող առարկային հպվելիս, աչքի թարթումը,շնչառության հաճախացումը,հազը,փռշտոցը, վտանգից փախչելը  և այլն: 

Կողմնորոշման ռեֆլեքսներն առաջանում են շրջապատող միջավայրի անակնկալ փոփոխություններից  ,որի դեպքում դիտվում է ամբողջ օրգանիզմի ակտիվացում`մարդը լարում է ուշադրությունը,լսողությունը,փոխվում են շնչառությունը,սրտի կծկումների հաճախությունը և այլն: 

Սեռական ռեֆլեքսներն առաջանում են սեռական հասունացման ժամանակ և կապված են օրգանիզմի բազմացման հետ: Կյանքի ընթացքում առաջանում են բազմաթիվ նոր ռեֆլեքսներ, որոնք կոչվում են պայմանական ռեֆլեքսներ:

Ողնուղեղ

Ողնուղեղը տեղավորված է ողնաշարի խողովակում,ունի առջևից հետ  տափակած քուղի տեսք, երկարությունը մինչև 45 սմ է, զանգվածը մինչև 30 գ: Ողնուղեղի վերին սահմանը ծոծրակային մեծ անցքն է, իսկ ստորինը՝ գոտկային 2-րդ ողի մակարդակը: Ողնուղեղը բաղկացած է 31–33 հատվածներից՝ պարանոցային՝ 8, կրծքային՝ 12, գոտկային՝ 5, սրբանային՝ 5, պոչուկային՝ 1–3: Ողնուղեղից դուրս են գալիս 31 ձույգ խառը նյարդեր: Ողնուղեղի յուրաքանչյուր հատվածը համապատասխանում է ողնուղեղային նյարդերի համապատասխան զույգին և ապահովում է մարմնի որոշակի մասի զգացող, շարժիչ և վեգետատիվ նյարդավորումը: 

koreshki-spinnogo-mozga.jpg

 Ողնուղեղի կենտրոնով անցնում է հեղուկով լի ողնուղեղային խողովակը: Ողնուղեղն առջևի ու հետին երկայնաձիգ ակոսներով բաժանվում է 2 համաչափ կեսերի, որոնցից յուրաքանչյուրն իր հերթին ունի 2-ական թույլ արտահայտված երկայնակի ակոսներ:

Այստեղից դուրս են գալիս ողնուղեղային նյարդարմատները. դրանցից հետինները՝ զգացող են, առջևինները՝ շարժիչ

ողնուղեղ.jpg

ՈւշադրությունՈղնուղեղը բաղկացած է սպիտակ և գորշ նյութերից:Գորշ նյութը տեղավորված է կենտրոնում և կտրվածքում թիթեռնաձև է:

Նրանում տարբերում են առջևի ու հետին եղջյուրներ: Առջևի եղջյուրները պարունակում են հիմնականում շարժիչ նեյրոններ, հետին եղջյուրները` միջադիր նեյրոններ: 

voxnuxex.jpg

Ողնուղեղի գործառույթները  

Ողնուղեղին հատուկ են ռեֆլեքսային և հաղորդիչ գործառույթները: Ողնուղեղի յուրաքանչյուր հատվածի պարզագույն ռեֆլեքսն իրականանում է 2 նեյրոնների (զգացող և շարժիչ) շնորհիվ:Ողնուղեղի ռեֆլեքսային գործառույթը կարելի է բաժանել 2 խմբի՝ մարմնական և ընդերային:

Մարմնական ռեֆլեքսներից են մկանների ձգվելու ու ջլային ռեֆլեքսները: Մարդու այս ռեֆլեքսները լավ արտահայտվում են ուղղահայաց կեցվածքի դեպքում: Ջլային ընկալիչները գտնվում են ջլերում: Եթե մուրճիկով հարվածենք ազդրի քառագլուխ մկանի ջլին, ապա մկանը կկծկվի, և կառաջանա ծնկային ռեֆլեքս: Ջլային ռեֆլեքսները կարող են արտահայտվել նաև ծալող մկաններում: Եթե մուրճիկով հարվածենք բազկի երկգլխանի մկանի ջլին, ապա մկանի կծկման հետևանքով ձեռքը կծալվի (արմնկային ռեֆլեքս): Ողնուղեղի մարմնական ռեֆլեքսներից են ծալումը և տարածումը, քորելու, քայլելու, վազքի ռեֆլեքսները:


Ընդերային ռեֆլեքսներն իրականանում են ողնուղեղի գորշ նյութի կողմնային եղջյուրներում տեղավորված վեգետատիվ նյարդային համակարգի նեյրոններով:
Հաղորդող գործառույթն իրականացնում են վերելք և վայրէջք  ուղիները: Ողնուղեղը մասնակցում է շարժողական և մարմնական ռեֆլեքսներին:  Ողնուղեղի հատումը կամ վնասումն առաջացնում է ողնուղեղային շոկ, որն արտահայտվում է դրդողականության խիստ ընկճումով և ողնուղեղի վնասվածքից ներքև գտնվող բոլոր ռեֆլեքսային կենտրոնների լուծանքով: Ողնուղեղային շոկի պատճառը գլխուղեղի այն բաժինների անջատումն է, որոնք ողնուղեղի վրա թողնում են ակտիվացնող ազդեցություն: Ողնուղեղի մասին առավել շատ տեղեկություն ունենալու համար դիտիր տեսանյութը՝ 

Իմ տեսանյութը։

Պատրաստել եմ տեսանյութ ռեֆլեքսների վերաբերյալ,ցանկանում եմ այն Ձեզ ներկայացնել․

Ատոմի էլեկտրոնային թաղանթի կառուցվածքը

Տեսություն

Ատոմի միջուկի շուրջը գտնվող էլեկտրոնների համախումբը առաջացնում է էլեկտրոնային թաղանթը:

Էլեկտրոնների թիվը ատոմի էլեկտրոնային թաղանթում հավասար է ատոմի միջուկում պրոտոնների թվին, որը որոշվում է Մենդելեևի պարբերական համակարգում տարրի կարգաթվով կամ ատոմային համարով: 

Այսպես, ջրածնի ատոմի էլեկտրոնային թաղանթը կազմված է մեկ էլեկտրոնից, կալցիումինը՝ 20, արծաթինը՝ 47

Իսկ ինչպե՞ս են շարժվում էլեկտրոնները: Քաոսայի՞ն, վառվող լամպի շուրջը պտտվող մժեղների նմա՞ն, թե՞ որոշակի կարգավորվածությամբ: Այդ հարցի պատասխանը կարելի է գտնել՝ դիտարկելով էլեկտրոնի էներգիական բնութագիրը: 

Էլեկտրոններն ատոմում տարբերվում են իրենց էներգիայով: Ինչպես ցույց են տալիս փորձնական արդյունքները,  որոշ էլեկտրոններ ավելի ուժեղ են ձգվում միջուկի կողմից, մյուսները՝ ավելի թույլ: Այս երևույթի գլխավոր պատճառը էլեկտրոնների տարբեր հեռավորությունն է ատոմի միջուկից:

Ինչքան էլեկտրոնները մոտ են ատոմի միջուկին, այնքան ավելի ամուր են կապված և նրանց դժվար է պոկել էլեկտրոնային թաղանթներից, իսկ ինչքան էլեկտրոնները հեռու են միջուկից, այնքան նրանց հեշտ է պոկել:

Միջուկին առավել մոտ պտտվող էլեկտրոնները կարծես թե շրջափակում են  միջուկը մյուս էլեկտրոններից, որոնք միջուկի կողմից ավելի թույլ են ձգվում, և հետզհետե հեռավորությունը միջուկից մեծանում է:

Ատոմի կառուցվածքը: Ատոմի էներգիայի մակարդակները: Պրոտոններ, նեյտրոններ,  էլեկտրոններ: Ատոմային միջուկի կառուցվածքը (պրոտոն, նեյտրոն ...

Այսպես են առաջանում էլեկտրոնային շերտերն ատոմի էլեկտրոնային թաղանթում:

Ատոմի էլեկտրոնային թաղանթում էլեկտրոնները բաշխված են էլեկտրոնային շերտերի ձևով:Առաջինը միջուկին մոտ գտնվող էլեկտրոնային շերտն է, որում էլեկտրոնն օժտված է նվազագույն էներգիայով:

Վերջին՝ միջուկից ամենահեռու գտնվող էլեկտրոնային շերտն անվանվում է արտաքին:Այսինքն էլեկտրոններն ըստ էներգիական մակարդակների բաշխվում են նվազագույն էներգիայի սկզբունքով:

Ատոմի այդ վիճակն անվանում են հիմնական վիճակ: Յուրաքանչյուր էլեկտրոնային շերտում գտնվում են էներգիայի արժեքով միմյանց մոտ էլեկտրոններ: Այդ պատճառով էլ էլեկտրոնային շերտն անվանվում է նաև էներգիական մակարդակ:
Էներգիական մակարդակների թիվը քիմիական տարրի ատոմում հավասար է պարբերական աղյուսակում այդ տարրի պարբերության համարին:

Օրինակ Նատրիումը գտնվում է 3-րդ պարբերությունում հետևաբար ատոմում առկա 11 էլեկտրոնները բաշխված են երեք էներգիական մակարդակներում:

images.png

 

Տվյալ էներգիական մակարդակում գտնվող էլեկտրորրերի առավելագույն թիվը որոշվում է 2n2 բանաձևով, որտեղ n-ը մակարդակի համարն է:Առաջին էլեկտրոնային շերտում երկուսից ավելի էլեկտրոն չի կարող լինել:

Ցանկացած ատոմի արտաքին էլեկտրոնային շերտում (բացառությամբ որոշ տարրերի ատոմների) էլեկտրոնների թիվը չի կարող 8-ից մեծ լինել:Էլեկտրոնների թիվը գլխավոր ենթախմբերի տարրերի արտաքին էներգիական մակարդակում հավասար է խմբի համարին:Գրառումը, որն արտացոլում է քիմիական տարրի ատոմում էլեկտրոնների բաշխումն ըստ էներգիական մակարդակների և ենթամակարդակների, կոչվում է այդ ատոմի էլեկտրոնային փոխդասավորվածություն (էլեկտրոնային բանաձև):ՕրինակՆատրիում տարրի ատոմի էլեկտրոնային բանաձևն է ` 1s22s22p63s1

ՌԴ-ի ընդհանուր բնութագիրը

Դասի հղումը
Այլ հղումներ 1 2 3

Ռուսատանի սահմանները

1.Ի՞նչ դեր ունեն Ռուսաստանի բնական պայմաններն ու բնական ռեսուրսները երկրի զարգացման հարցում.

Ռուսաստանի բնական պայմաններն այդքան է բարենպաստ չեն հյուսիային գոտիներում,որն սահմանափակում է մարդկանց ապրելու հնարավորությունները այդ տարածաշրջաններում։

Այդ իսկ պատառով բնակչությունը բնակություն է գտնում տաք,ավելի բարենպաստ գոտիներում,որոնք երբեմն հարավային գոտիներն են։ Բնական պայմմաներն տարբեր են,կախված է տեղից։ Ռուսաստանը գտնվում է 12 ժամային գոտիներում,այդ իսկ պատճառով առաջանում է փոքր խառնաշփոթ ժամանակի միջև։ Բնական ռեսուրսները ահռելի մեծ թիվ են կազմում։ Ռուսաստանը գտնվում է թոփ 5 ցուցակի մեջ նավթի,գազի,ուրանի տարբեր մետաղների արտահանման մեջ։ Ռուսաստանի տարածքը կազմում է 17 մլն կմ2։ Եթե մենք ցանկանանք այս ծայրից մյուս ծայրը գնանք դա կլինի հասարակածի երկու անգամ,մոտ 30000 կմ։ Իսկապես այն շատ մեծ է,բայց բնակչությունը 150 մլն է։ Ռուսաստանը մտնում է այն երկրների մեջ,որի տարածքը ահռելի է ,բայց ապրում է որոշակի քանակությամբ մարդ։ Այդպիսիններից է Կանադան,որի տարածքը 9 մլն 500000 կմ2,բայց բնակչությունը կազմում է 35 մլն մարդ։ Իհարկե դա կախված է տեղավայրից ու կլիմայից,որն այդ գոտիներում այդքան էլ բարենպաստ չէ․

Ուրվագծայի քարտեզի վրա նշել Ռուսաստանի հարևան պետությունները, ափերը ողողողջրային ավազանները:

Հարևան պետություններ

Նրանք 16-ն են

Նորվեգիա,Ֆինլանդիա,Էստոնիա,Լատվիա,Լիտվա,Լեհաստան,Բելառուս,Ուկրաինա,Վրաստան, Ադրբեջան,Ղազախստան,Մոնղոլիա,Հյուսիսային Կորեա, և ունի կղզային հարևան՝ԱՄՆ,և ջրային սահման Ճապոնիայի հետ։

Ջրային ավազաններ

Ողողող ավազաններն են՝ Բալթիկ ծովը,Սև ծովը,Կասպից ծովը,Ճապոնական ծովը,Բարենցի ծովը,Բերինգի ծովը,Կարա ծովը,Լապտեվի ծովը,Հյուսիսային Սառուցյալ օվկիանոսը,Չուկոտյան ծովը,Խաղաղ օվկիանոսը․

Բնակչության թիվը


Դասի հղումը

Բնակչության թվաքանակի հաշվիչ

Ինչով է բացատրվում Ռուսաստանի բազմազգ լինելը

Ռուսաստանի բազմազգ լինելը բացատրվում է նրանով,որ նրա կազմի մեջ են մտնում 21 հանրապետություն։ Իհարկե դա դեր ունի,որովհետև այդ բոլոր հանրապետությունները ունեն ինչ-որ կախվածություն էթնիկական և պատմական Ռուսաստանի հետ,բայց ունեն իրենց ինքնավար օրենսդրությունը և տարբեր խորհրդանիշներ։ Բազմազգ են,որովհետև ՌԴ-ի տարածքում միգրանտները շատ են,որոնցից առանձնանում են տաջիկները,ադրբեջանցիները,հայերը,բելառուսները,թաթարները,չեչենները,դաղստանցիները։ Ռուսաստանի բնակչությունը կազմում է 146 մլն մարդ,որոնցից 15 տոկոսը միգրանտ են տարբեր երկրներից,որոնք եկել են ՌԴ-ում աշխատելու։ ՌԴ-տարածքում կա 4 ինքնավար օկրուգ,46 մարզ,21 հանրապետություն և բազմազգություն։


Ինչպես են ատաջացել Ռուսաստանի խոշոր ագլոմերացիաները
Ինչով է բացատրվում Ռուսաստանի բնակչության անհամաչափ բաշխումը

Բաշխումը անհամաչափ է ,որովհետև 20 դարի կեսում,պատերազմի ժամանակ և Սառցե պատերազմի ժամանակ,շատ մարդիկ տուժած տեղափոխվում էին Ռուսաստան ապրելու ու աշխատելու։ Այդ մարդկանցից էին ադրբեջանցիները,տաջիկները և հայերը։ Իհարկե պոստսովետական երկրներից ղազախները,մոնղոլները և մյուսները նույնպես եկել են ՌԴ և ունեն իրենց կրոնը։ ՌԴ համարվում է բազմակրոն պետություն,որովհետև բնակչությունը բաշխված է քրիստոնյաների ու մուսուլմանների միջև։ ՌԴ բազմազգ պետությունն է,որն նշում է այն փաստը,որ այն իր հերթին բազմակրոն է ,տարբեր հավատքներ են և իհարկե տարբեր մշակույթներով և պատմություններով։ Սա է Ռուսաստանի ամենակարևոր փաստը և դիրքի առումով և պատմական առումով։ Ուրբանիզացիան Ռուսաստանում կազմում է 73 տոկոս,որը մեծ թիվ է։ Ընդամենը 27 տոկոսն են ապրում գյուղերում տարբեր համայքներում։ Սեռական տարիքը նույնպես հարաբերական միջին է ամենաշատ մարդկանց թիվը կազմում է 50-54 տարիքում։ Ռուսաստանում մինչև 2100 թվական սպասվում են փոփոխություններ և ինչպես ասում են մարդիկ,բնակչությունը նվազելու է և Ռուսաստանը կորցնելու է մոտ 20 մլն մարդ։ Սա արդեն պատճառ կդառնա տնտեսության իջեցմանը։

Դասի հղումը

1․Որոնք են Ռուսատանի տնտեսական զարգացման նախադրյալները

Տնտեսական նախադրյալներից մեծ տեղ են գրավում ռեսուրսները,որոնք ահռելի թիվ են կազմում։ Ռուսաստանը ունի նավթի,գազի,ուրանի,մետաղների մեծ քանակ,որն իհարկե իր դերը ունի տնտեսության զարգացման մեջ։ Երկրորդը դա տուրիզմն է։ Այո,Ռուսաստանն էլ այդքան տուրիստական վայր,չէ ,բայց տարեկան այցելում է մոտ 5 մլն մարդ այդ երկիրը։ Դա նույնպես դեր ունի տնտեսության մեջ։ Մյուսը դա կլիման է,որը ինչպես նշեցի,միայն հարավային գոտիներում է համեմատաբար բարենպաստ։ Քանի,որ հյուսիսում բարենպաստ չէ,այդ իսկ պատճառով այնտեղ մարդ չի բնակվում,որը կրճատում է այցելումը այդ վայրեր։ Մեծ տարածքն էլ նույնպես իր դերը ունի։ Ռուսաստանը հարևան է 16 երկրների ու պետությունների հետ,որոնք ամեն մեկի հետ ինչ-որ դիպլոմական սերտ հարաբարություններ ունի։ Դե եկեք չհաշվեք Ուկրաինայի հետ պատերազմը։ Մեծ դեր է կազմում 12 ջրային ավազանները,որոնք հյուսիսից,հարավից,արևելքից ու արևմուտքից ողողում են ափերը։ Առավելություն է նաև այն,որ Ռուսաստանի կամզի մեջ են մտնում չճանաչված հանրապետություններ,որոնցից են Դաղստանը,Չեչենները,Թաթարները,որն ապացուցում է Ռուսաստանի բազմազգ լինելը։ Ռուսաստանն իր մեծ դերն ունի Եվրոպայում,քանի,որ գտնվում է երկու մայրցամաքներում։ Եվրոպայի երկրների հետ ունի սերտ հարաբերություններ,որոնցից մեծ դեր են կազմում սլավոնական երկրները՝Սլովենիան,Սլովակիան,Սերբիան,Մոտնտենեգրոն, Բուլղարիան և այլն․․․։ Զարգացման նխադրյալ է ատոմային զենքի առկայությունը։ Ռուսաստանը ունի մեծ քանակի ատոմային զենքեր։ Ռուսաստանի բանակը նույնպես հզոր է ու կանգուն,որն նույնպես նախադրյալ է։

2․Որոնք են Ռուսաստանի տնտեսության առաջատար ճյուղերը

Առաջատար ճյուղերից հարևան,և ոչ միայն պետությունների հետ սերտ hարաբերությունը։

Ռուսաստանը այն երկներից մեկն է,որն ունի ատոմային զենքն,որն իր հերթին չի թողնի պատերազմի ոչ մի երկրի հետ,որովհետև բոլոր երկրներն էլ գիտակցում են ինչ ցավալի հետևանքներ կթողնի ՌԴի- զենքը։ Առաջատար ճյուղերից մեկը դա բժկությունն է,որն Ռուսաստանում ինչ-որ չափ զարգացած է։ Զարգացած է այնտեղ պատրաստել դեղատոսմեր,նյութեր,որոնք օգտակար են և ինչ-որ ցավ են անցկացնում։ Զարգացած է ուսուցումը,քանի որ ՌԴ հանդիսանում է ամենախելացի երկրներից մեկը։ Գիտությունն նույնպես զարգացած է։ Կան ավելի փոքր ճյուղեր,բայց ամեն կարևորները դա սրանք էին,որոնց շարքերում է նաև բանակը,որի կազմում ծառայում է 500000 մարդ,ռեզերվում 1,000․000 մարդ։ Ռուսաստանը իրոք զարգացած երկիր է ինչ-որ առումով։

Ի՞նչ դեր ունի Ռուսաստանտ ժամանակակից աշխարհում

Ռուսաստանը ունի իր դերն աշխարհում,առանձնապես Հայաստանում։

Քանի,որ Ռուսաստանը ունի նավթի մեծ պաշարներ,այդ իսկ պատճառով օգնում է Հայաստանին այդ առումով և պարգևում նավթ հանուն գումարային պարգևի։ ՌԴ հանդիսանում է Մինսկի խմբի անդամ,որի գլխավոր նպատակն է փոխհամագործակցությունը։ ՌԴ հանդիսանում է ՀԱՊԿ-ի գլխավոր անդամ,որի կազմի մեջ են մտնում ՌԴ,Բելառուսը,Տաջիկստանը,Հայաստանը,Ղրղզսատը և այլն․․․։ Դա նույնպես մեծ դեր է ։ ՌԴ օգնում է տարբեր երկրներին նյութական,ֆինանսկանա առումով,որն իրեն սարքում է տեր,գերտերություն,որին բոլոր հարգում են ։

Интересные факты про Исландию

Мой проект про Исландию

Я написал интересные факты про Исландию и хочу представить вам их,чтобы вы больше узнали про чудесную страну Исландию.


Факты об Исландии

Исландия — маленькое государство на одноимённом острове. Несмотря на то, что расположена Исландия далеко на севере, трудолюбивым потомкам викингов удалось воссоздать у себя настоящий уголок рая на земле. Исландия уже долгие годы занимает одну из верхних строчек в списке стран с самым высоким уровнем жизни. Суровая северная природа, дружелюбие коренных исландцев, невероятной красоты пейзажи — всё это, несомненно, стоит того, чтобы посетить эти края хотя бы однажды.

Интересные факты об Исландии.


Территория Исландии из-за суровых погодных условий была заселена одной из последних на Земле – люди пришли в этот край только в IX веке нашей эры.


Столица Исландии, Рейкьявик – самая северная столица на Земле.


Исландия стабильно входит в десятку самых благополучных стран мира.


Жители Исландии всерьез верят в существование троллей и эльфов – например, до начала проектирования новой дороги строители советуются со специалистами по фольклору, чтобы не случайно не вторгнуться во владения этих фантастических существ.


Исландцы часто строят в своих садах маленькие церкви, надеясь обратить в христианство маленький народец хулдуфолк, который, по преданиям, прячется в местных горах.


Исландский парламент – старейший из работающих в мире, он был впервые сформирован еще в 930 году.


Исландская кухня широко известна своими необычными блюдами – например, исландцы едят немного протухшее мясо акулы (хакарл), а также бедра овец, вымоченные в молочной кислоте.


На территорию Исландии по неизвестной причине не разрешено ввозить лошадей. Если скакуна вывезут из страны, вернуть его назад также нельзя.


У Исландии нет собственных вооруженных сил, а сотрудникам береговой охраны и полиции не выдают огнестрельное оружие.


Горячее и холодное водоснабжение исландских домов обеспечивают местные источники и гейзеры. Вода в них настолько чистая, что пригодна для питья без дополнительной фильтрации.


У жителей Исландии есть отчества, но нет фамилий. Имя для новорожденного выбирают из специального реестра. Если желаемого имени там нет – нужно обратиться к властям и согласовать с ними этот вопрос.


На территории Исландии нет железных дорог. Да, вообще ни одной.


В исландском языке практически нет заимствований, благодаря чему он уже более тысячи лет сохраняется в неизменном виде. Для исландца не составит проблемы прочесть книгу, изданную несколько веков назад.


Распространенное мнение о том, что в Исландии очень холодно, не соответствует действительности – например, в январе температура воздуха в среднем составляет -0,4 градуса.

Скромная по размерам Исландия благодаря своим природным ресурсам могла бы обеспечивать энергией всю Европу.


Жителям Исландии до 1 мая 1989 года было запрещено продавать и пить пиво. Сейчас день отмены запрета является почти национальным праздником.


Исландия – мировой лидер по продажам научной литературы.


Почти все жители Исландии (90%) имеют доступ к Интернету – такой распространенностью сети не могут похвастаться даже США.


В Исландии нет ни одного комара.


Исландский водопад Деттифосс при ширине в 100 метров и высоте в 40 метров является мощнейшим в Европе (см. интересные факты о водопадах).


На территории Исландии находится 130 вулканов, почти половина из которых извергалась в последние 1000 лет .


Исландия – единственная европейская страна, где законодательно запрещен стриптиз. Запрет был введен в 2010 году.


Утесы Латрабьярга в Исландии являются не только самой западной точкой Европы, но и крупнейшей в мире зоной обитания птиц.


В Исландии расположен самый большой на Земле ледник (не считая тех, что укрывают полюса) с непроизносимым названием Ватанйёкюдль.


Исландцы ходят в кино чаще, чем жители всех других стран мира.


В Исландии самое большое в мире количество детей (65%), рожденных вне брака.

Հավասարումների համակարգեր

Հոկտեմբերի 18

Թեմա՝ Երկու անհայտով գծային հավասարումների համակարգերի լուծումը

Դասարանում

Առաջադրանքներ հեևյալ խնդրագրքից՝ 54-55,էջ 27

Տանը

Առաջադրանքներ հեևյալ խնդրագրքից՝ 57,էջ 27

Վարժ․54

ա) { x=3

{ x+y-4=0

3+y-4=0

y=4-3

y=1

ստ․ 3+1-4=0

(3;1)

բ) { 2x+y-7=0

{ x= -2

-2*2+y-7=0

-4+y-7=0

y= 7+4=11

ստ․ -4+11-7=0

(-2;11)

գ) { 3x-y-8=0

y-1=0

y=0+1

y=1

3x-1-8=0

3x=9

x=3

ստ․ 9-1-8=0

(3;1)

դ) { 3x+2y-2=0

{ y= -5

3x+(-5*2)-2=0

3x-10-2=0

3x=12

x=4

ստ․

12+(-10)-2=0

(4;-5)

Վարժ․ 55

ա) +{ 4x+4y=2 | 1

+{ 2x-2y=1 | 2

+{ 4x+4y=2

+{ 4x-4y=2

4x+4y-4x-4y=2-2=0

4x+4y-4x+4x=0

8y=0

y=0

4x+0=2

4x=2

x=0,5

ստ․ 4*0,5+0=2

2+0=2

(0,5;0)

բ) +{ 2x+y=1

+{ 2x-y=1

2x+y=1

2x-y=1

4x=2

x=0,5

y=0

ստ․ 2*0,5+0=1

1+0=1

(0,5;0)

գ) -{ x+y=3 | 3

-{ 3x+3y=6 | 1

3x+3y=9

3x+3y=6

լուծում չունի,որովհետև չի կարող միաժամանակ նույն հավասարումը ունենալ տարբեր պատասխաններ։

դ) { x-2y=4

{ x-4=2y

x-2y=4=x-2y=4

ունի անվերջ լուծումներ,երկու օրինակ․

1 օրինակ

y=1

x-2y=4

x=4+2y

x=4+2

x=6

ստ․ 6-2=4

(6;1)

2 օրինակ

y=2

x-2y=4

x=4+2y

x=4+4

x=8

ստ․ 8-4=4

(8;2)

Տնային առաջադրանք

Տանը առաջադրանքներ հեևյալ խնդրագրքից՝ 57,էջ 27

Վարժ․57

{ x-y=5 | 4

{ -4x+4y=20

-{ 4x-4y=20

-{ -4x+4y=20

4x-4y-(-4x)+4y=20+20=40

4x+4y-(-4x)-4y=40

8y=40

y=5

x-y=5

x=40+5

x=45

(45;40)

{ 2x+3y+4=0 | 2

{ 5x+6y=7 | 1

-{ 4x+6y+8=0

-{ 5x+6y=7

4x+6y+8-5x+6y=0-7

-1x+8= -7

1x= -8-(-7)

Իտալիա

Դասի հղումը  Այլ հղումներ 1234


1.Նշել Իտալիայի աշխարհագրական դիրքի առավելություններն ու թերությունները:

Քանի,որ Իտալիան գտնվում է հարավային Եվրոպայում,ուստի կլիման մերձարևադարձային է ու բարենպաստ է։ Տարեկան ջերմաստիճանը բավականին տաք ,մոտ 24 ցելսիուս։ Հյուսիսում սահմանակից է մի շարք երկրների հետ՝Ֆրանսիա,Շվեյցարիա,Լիխտենշտեյն,Սլովենիա և Ավստրիա։ Այդ սահմանի առավելությունն այն է,որ սարերը,Ալպյան լեռները բարձր ցուրտ տարածք են իրենցից ներկայացնում,որը կխոչընդոտի պատերազմի ժամանակ դիրքերը գրավմանը ու հարձակմանը։ Կարելի է ասել,որ դա անտեսանելի պատ է,որը չի թողնի անցնել այն։ Պատմության մեջ եղել է երկու դեպք,երբ կարողացել են զորքերը անցնել Ալպյան ցուրտ լեռները։ Դա առավելությունն է և թերություն է։ Ինչպես ՀՀ,այդպես էլ Իտալիան լեռնային երկիր է,որովհետև 301 հազար կմ2 4/5 մասը կազմում են լեռնաշղթաները։ Ալպյան լեռները թերություն են այն առումով,որ շատ դժվար է այնտեղ կառուցել շինություններ,բնակեցնել այն։ Աշխարհագրական դիրքը հարուստ չէ վառելիքաէներգետիկ արդյունաբերությամբ,բայց հարուստ է գունավոր,սև մետաղների,ծծմբի,մարմարի արդյունաբերությամբ։ Սիցիլիայում,Սարդինիայում շատ են գունավոր,սև մետաղները,որոնք իրենց տեղն ունեն տնետսության զարգացման մեջ։ Աշխարհագրական դիրքը թույլ է տալիս ունենալ տնտեսապես հարուստ,զարգացած հարևան պետություններ։ Ունենալ հարավում,արևմուտքում և արևելքում ջրային ավազաններ։ Ափերը ողողում են Տիրրենյան,Հիոնական,Ադրիատիկ և Միջերկրական ծովերի ափերը։ Նաև Ալպերում ձգվում է երկար գետ,որը կոչվում է Պո։ Այն կապում է արևելքն արևմուտքի հետ։ Այն Իտալիայի սահմանի երկարության է,և այն թափվում է Ադրիատիկ ծով։ Հյուսիսում Իտալիան ունի շատ զարգացած,հարուստ քաղաքներ,որոնցից են Միլանը,Թուրինը,Վենեցիան,Ֆլորենցիան ու Պրատոն։ Հարավում են գտնվում Հռոմը՝մայրաքաղաքը։ Հռոմում է գտնվում Հռոմի Պապի նստավայրը՝ Վատիկանը,որի տարածքն կազմում է ընդամենը 0,44 կմ2։ Հյուսիս-արևելքում է գտնվում մի ուրիշ գաճաճ պետություն՝ Սան-Մարինոն։ Նաև բավականին մեծ տեղ է զբաղեցնում տուրիզմը,որը վերջին երկու տարում կտրուկ նվազել է համաճարակի պատճառով։

2․Նշել Իտալիայի բնական պայմանների առավելություններն ու թերությունները:

Բնական պայմանները,կլիման բարենպաստ են,որովհետև Իտալիան գտնվում է Հարավային Եվրոպայում,ուստի ունի մերձարևադարձային գոտի։ Այդ գոտում տարեկան միջին ջերմաստիչանը բավականին բարձր է,մոտ 24 աստիճան ցելսիուս։ Բնական պայմանները թողնում են աճեցնել բավականին շատ բույսեր,որոնք ջերմասեր են և առանց ջերմության չեն կարող աճել։ Հարուստ է Իտալիան թեթև ու քիմիական արդյունաբերությամբ։ Հարուստ է սև և գունավոր մետաղների պաշարներով,ծծումբի ու մարմարի արդյունաբերությամբ։ Հյուսիսում բնական պայմանները բարենպաստ չեն,որովհետև Հյուսիսում են գտնվում Ալպյան լեռները,որոնց տարածքը շատ ցուրտ է,որտեղ չի կարելի բույսեր աճեցնել,նաև շատ դժվար է շինություններ,կամուրջներ ու թունելներ սարքելը։ Կառուցումը մեծ ռիսկեր է պահանջում։

3․Ի՞նչ դեր ունի Իտալիան ժամանակակից աշխարհում:

Իտալիան հանդիսանում է ՆԱՏՕ-յի անդամ,որը մեծ առավելություն է տալիս ունենալու մեծ դեր տարածաշրջանում։ Դերը Իտալիայի Հարավում դա արդյունաբերություն է,որովհետև Իտալիան ունի սև մետաղի մեծ պաշարներ։ Իտալիայի մեծ դերը դա մեքենաշինությունն է,որը արտահանվում է աշխարհի գրեթե բոլոր երկրներով։ Իտալիան մեծ դեր ունի տարածաշրջանում,ունի դիպլոմտաիկ սրետ հարաբերություններ հարևան պետությունների հետ,որոնցից առանձնանում են Ֆրանսիան,որը նույնպես ՆԱՏՕ-յի անդամ է,Շվեյցարիան,Ավստրիան ու Սլովենիան։ Իտալիան չունի ռազմական մտքեր,ռազմական պայքարների ցանկություն հարևան պետությունների հետ,որովհետև պատերազմից կարող են հետևել մի շարք թերություններ և թուլացումներ։ Իտալիան տարածաշրջանի՝Եվրոպայի մեծ տարածքով,բնակչությամբ,պաշարներով երկրներից մեկն է։ Իտալիայի դերը իսկապես շատ մեծ է աշխարհում,տարածքում։ Իտալացիներն են պատրաստել առաջին անգամ պիցցան,որը հանրահայտ ուտեստ է աշխարհի տարբեր երկրներում։

4․Ուրվագծային քարտեզի վրա նշել Իտալիայի հարևան պետությունները, ափերը ողողող ջրային ավազանները, արդյունաբերական խոշոր կենտրոնները:

Արդյունք։

Հարևան պետություններ

Մշակութային,թեթև արդյունաբերության քաղաքներ,կղզիներ․

Ափերը ողողող ջրեր․

Ալպյան լեռներում գտնվող Պո գետը

Հարավային Եվրոպա

Հարավային Եվրոպա

Դասի հղումը

1․Բնութագրեք Հարավային Եվրոպայի աշխարհագրական դիրքը, ինչպե՞ս է այն փոխվել ժամանակի ընթացքում:

Հարավային Եվրոպայի աշխարհագրական դիրքը բարենպաստ է։ Դիրքը պատմամշակությաին,զարգացման,բնակչության թվով և մակերեսով ամենահարուստ երկրների մասն է։ Հարավային Եվոպան հարուստ չէ բնական ռեսուրսներով,վառելիքաէներգետիկ արդյունաբերությամբ,բայց հարուստ է քիմիական և թեթև արդյունաբերությամբ։ Իտալիայում,շատ եմ մարմարի ու ծծմբի պաշարները,սլավոնական երկրների քիմիական պաշարները նույնպես շատ են։ Հարավային Եվրոպայի աշխարհագրական դիրքը թույլ է տալիս ունենալ ելք դեպի ծով բոլոր երկրներին,բացառությամբ Հյուսիսային Մակեդոնիայի ու Կոսովոյի։ Իտալիան,Իսպանիան,Խորվաթիան,Բոսնիան ու Հերցեգովինան,Ալբանիան,Հունաստանը,Կիպրոսը բոլորն էլ ունեն անմիջական ելք դեպի միջերկրական ծով,որը մեծ դեր է խաղում տնտեսական առումով։ Իսկ Բոլգարիան ու Թուրքիան ունեն ելք դեպի Սև ծով։ Աշխարհագրական դիրքը բարենպաստ է գետահովիտներում մթերք,հացահատիկներ աճեցնելու համար։ Գրեթե բոլոր երկրները ունեն տնտեսապես զարգացած,քաղաքական առումով ու մշակութային հարուստ պատմություն։

2․Որո՞նք են Հարավային Եվրոպայի երկրների տնտեսոությունների զարգացած ճյուղերը

Հարավային Եվրոպայի երկրների զարգացման նախադրյալներից է ջրային ավազանների առրկայությունը ու ելքը դեպի ծով։ Գրեթե բոլոր երկրները ունեն անմիջական ելք դեպի ծով։ Բոլոր երկրները ունեն տտնտեսապես զարգացած,քաղաքական առումով ու մշակութային հարուստ երկրների։ Բացառություն են կազմում Ալբանիան ու Կոսովոն,որոնք այդքան էլ ջերմ հարաբերություններ չունեն։ Նախադրյալներից է մերձարևադարձային գոտին,որը թույլ է տաիս աճեցնել ջերմասեր բույսեր։ Նախադրյալ է կազմում տուրիզմը ու ջրային ավազանները,որոնք կազմում եմ 2,1 մլն կմ2։ Պատմական նախադրյալ է այն,որ հին ժամանակներում Հռոմի կայսրությունը մեծ դեր էր խաղում Եվրոպայում և առանձնապես աշխարհում։ Հռոմեական կայսրությունը գերհզոր կայսրություն է,որն իհարկե չի պահպանվել և,որի մայրքաղաքը ու մշակութային կենտրոնը դա Հռոմն է։ Բոլոր երկրներն էլ ունեն պատմական հարուստ մշակույթ ու պատմություն,նույն ինքը Մակեդոնիան։ Իտալիան,Իսպանիան,Պորտուգալիան ու Հյ․Մակեդոնիան մեծ դեր են խաղացել հին ժամանակներում ունեցել են բազմաթիվ գաղութներ,հսկայական տարածքներ,բայց հիմա ,բոլոր այս երկրները ունեն հստակ սահմաններ,որոնք մի քանի անգամ փոքր են հին ժամանակների զավթած տարածքներից։ Ամենագլխավոր նախադրյալը դա ծովային,ցամաքային ուղիները կենտրոնում գտնվել է։ Այս երկրները գտնվում են հարավումորտեղ միջերկրական ծովն է,և որն ունի ջրային մեծ ուղիներ,որոնք ձգվում են տարբեր ուղղություններով։ Բալկանյան,Ալպյան երկրները,որոնք կազմում են Իտալիայի 4/5 մասը։ Այդ սարերը,լեռները ու հրաբուխները գեղատեսիլ են սարքում այդ երկրները։

3․Ուրվագծային քարտեզի վրա նշել Հարավային Եվրոպայի երկրները

Արդյունք։

Կապույտ-Իսպանիա

Դեղին-Պորտուգալիա

Երկնագույն-Անդորրա

Նարնջագույն- Իտալիա

Սև- Սան-Մարինո,Վատիկան

Մոխրագույն- Սլովենիա

Մանուշակագույն- Խորվաթիա

Շագանակագույն- Բոսնիա և Հերցոգովինա

Կանաչ- Սերբիա

Մուգ կարմիր- Ալբանիա

Մարմնագույն- Հունաստան

Մուգ մոխրագույն- Կիպրոս

Բաց կանաչ- Կոսովո

Վարդագույն- Հյուսիսային Մակեդոնիա

Բաց երկրնագույն- Բոլգարիա

Մուգ դեղին- Մոնակո

10 իրեր,որոնք կան միմիայն Ճապոնիայում

Ճապոնիան անվանում են երկիր,որտեղ արևն է ծագում։ Բայց այն կարելի է նաև անվանել երկիր,որտեղ զուգարաններն երգում են և և աշխարհում միակ պետությունը,որի լուսամփոփի գույներից մեկը կապույտն է։ Այսօր կուսումնասիրենք Ճապոնիան,կիմանանք նրա հետաքրքիր պատմությունները և հայտնագործություները։

Ես կատարել եմ թարգմանական աշխատանք,թարգմանել եմ Adme.ru յութուբյան ալիքից,

Adme.ru հետաքրքիր իրեր Ճապոնիայից

1․ Քառակուսի ձմերուկներ

Այն հայտնագործել են անցած դարի 90-ականներին,որպեսզի մթերքը լինի ավելի հեշտ կտրելու համար և ավելի կոմպակտ։ Նրանք իրենց ձևը ստանում են հատուկ ֆորմաների,որոնց մեջ նրանք աճում են։ Սակայն այդպիսի ձմերուկները շատ թանկարժեք են և մարդիկ այդ գնում են գեղեցկության համար,ոչ թե ուտելիքի։

2․ Kit-Kat -ի հետաքրքիր համեր

Կիտ Կատի տարօրինակ համերը շատ են Ճապոնիայում։ Օրինակ՝կծու բիբարի,վասաբիի,քաղցր կարտոֆիլի,տապակաած եգիպտացորենի,սոյեյի հատիկների,աղի ձմերուկի և կանաչ թեյի համերով։ Եվ սա դեռ վերջը չէ ցուցակի,կան դեռ շատ տարօրինակ,զզվելի համեր,որոնք դուք կարող եք համտեսել միայն Ճապոնիայում։

3․ Միլիոնավոր առևտրի ավտոմատներ

Ճապոնիայում առկա է մոտ 5 միլիոն առևտրի ավտոմատ,որովհետև այս երկրի մարդիկ աշխատում են մինչև ուշ գիշեր։ Այնուամենայնիվ այնտեղ չեն վաճառվում մենակ ուտելիքներ և խմիչքներ,այնտեղ դուք կարող եք գնել, գրեթե ամեն ինչ՝կենդանի լոբստերներից մինչև ավտոմեքենաներ։

4․ Տոկիոյի ամենամեծ բնակիչը

Գոդզիլան 2015 թվականին պաշտոնապես համարվեց Ճապոնիայի քաղաքացի և ստացավ այդ պետության քաղաքացիություն։ Փաստաթղթերում նշվում է,որ այն ապրում է Տոկիոյի Սինդզյուկո թաղամասում,իսկ նրա աշխատանքն է զբոսաշրջիկների ուշադրությունը գրավելը։ Հետագայում նրա գլուխը տեղադրվել էր 52 մետր բարձրության վրա, Տոհո ստոդիոյի տարածքում,որտեղ նկարվել է առաջին ֆիլմը Ագադիլի մասին 1954 թվականին։

5․ Անձայն կարաոկե

Այդ կարաոկե իրենից ներկայացնում է միկրոֆոն կոնով,որը դուք հագնում եք Ձեր վրա։ Այն խլացնում է բոլոր ձայները երգելու ժամանակ։ Սարքը հայտնագործել են այն մարդկանց համար,ովքեր վախենում են արթնեցնել իրենց հարևաններ,կամ էլ,ովքեր ամաչում են երգել հանրության առաջ։

6․ Տարօրինակ մայոնեզ

Այստեղ մայոնեզը չի տարբերվում սովորական մայոնեզի,որն մենք ենք օգտագործում։ Նրա մեջ չեն ավելացնում հատուկ կոնսերվատներ և այլն․․․։ Ասյտեղ այն չեն օգտագործում ուտելիքի հետ,այլ քաղցրի հետ,օրինակ պաղպաղակի կամ էլ թխվածքաբլիթների հետ։ Շոկոլադե պաղպաղակ մայոնեզով,ուղղակի հրաշք!

7․ Հանգստյան ժամ աշխատանքի ժամանակ

Ճապոնական մշակույթում,հանգստյան ժամը աշխատանքի ժամանակ անվանում են Ինեմուրի և նշանակում է ջանասիրաբար ու քրտնաջան աշխատանքի արդյունքը։ Եվ այդ իսկ պատճառով այն համարվում է սովորական երևույթ Ճապոնիայում և բոլորն ենթարկվում են դրան։ Նույնիսկ կան մարդիկ, ովքեր հատուկ ձևանում են,թե քնած են։

8․ 4 թիվը Ճապոնիայում

Ճապոնացիները խուսափում են 4 թվից։ Նրանք հավատում են,որ 4-ը վատ նշան է։ Այդ պատճառով տարբեր շենքերում վերելակի ստեղնաշարում բացակայում է 4 թիվը։ Խանութներում չեն վաճառում սեղանային տեխնիկա 4 հոգու համար,իսկ սեղանի շուրջ հյուրերի քանակը չի կարող լինել 4։

9․ Լուսամփոփի կապույտ լույսը

Ճապոնիայում չկա լուսամփոփի կանաչ գույն,նրա փոխարեն կապույտ գույնն է։ Ամեն ինչ կայանում է լեզվում,հին ժամանակներում կապույտը և կանաչը անվանվել են միայն կապույտ,նույն գրությամբ։ Այստեղ ,երբ հայտնվել են առաջին լուսամփոփները ,նրանք պարունակել են կանաչ գույն,բայց մարդիկ միևնույնն է անվանել են կապույտ։ Որպեսզի շտկեն իրավիճակը,կառավարությունը փոխեցին կանաչ գույնը կապույտի,բայց կանաչ տոնայինությամբ։

10․ Դասասենյակների մաքրում

Ճապոնիայում երեխաները սովորում են մաքրել իրենց ետևից դասասենյակները,որը ընդգրկված է նրանց դասապրոցեսի ու կրթական ծրագրի մեջ։ Նրանք սովորում են մաքրել դասասենյակները,միջանցնքերը,սենյակի իրերը,հավաքում են աղբը,մաքրում են փոշիները և նույնիսկ հավաքում են զուգարաններում։ Ուսուցիչները կարծում են,որ դա լավ միջոց է մեծացնելու և դաստիարակելու հասարակության արժանի հետնորդի։

Երկու անհայտով առաջին աստիճանի հավասարումների համակարգեր՝գումարման եղանակով

15.10

Առաջադրանքներ հեևյալ խնդրագրքից՝ 37-38,էջ 17

Վարժ․37

ա) { 4x+5y-2=0 | 1

{ x-3y+8=0 | 4

-{ 4x+5y-2=0

-{ 4x-12y+32=0

4x+5y-2-4x-12y+32=0

4x+5y-2-4x-12y-32=0

-7y-30=0

-7y= -30

7y=30

y= 5

{ x-3y+8=0

x-15+8=0

x=0-8+15

x= 7

7-15+8=0

7+(-15)+8=0

(7;5)

բ) +{ 6x-2y-6=0 | 1

+{ 5x-y-7=0 | 2

6x-2y-6=0

10x-2y-14=0

6x-2y-6+10x-2y-14=0

6x-2y-6+10x-2y+14=0

16x-8=0

16x= 8

x=0,5

6x-2y-6=0

3-2y-6=0

2y= -3

y= -1,5

6x-2y-6=0

6*0,5-2*(-1,5)-6=0

3-(-3)-6=0

(0,5;-1,5)

գ) -{ 2x+y-3=0 | 2

-{ 3x+2y-5=0 | 1

4x+2y-6=0

3x+2y-5=0

4x+2y-6-3x+2y-5=0

x-11=0

x=11

11-11=0

2x+y-3=0

22+y-3=0

y=3-22

y= -19

22+(-19)=3

3-3=0

(11;-19)

դ) -{ 7x-2y+15=0 | 1

-{ x-3y-6=0 | 7

7x-2y+15-7x-21y-42=0

7x-2y+15-7x-21y+42=0

-23y+27=0

-23y= -27

23y=27

y=1,1

7x-2y+15=0

7x-2,2+15=0

7x= -15+2,2

7x= -12,8

x= -1,8

-12,8-2,2+15=0

(-1,8;1,1)

Վարժ․38

ա) -{ 7x-y+1=0

-{ 2x+y-3=0

7x-y+1-2x+y-3=0

5x+(-2)=0

5x=0-(-2)

5x=2

x=0,4

2x+y-3=0

0,8+y-3=0

y=3-0,8

y= 2,2

0,8+2,2=3

3-3=0

(0,4;2,2)

բ) -{ 9x-3y+6=0 | 1

-{ 4x-y+2=0 | 3

9x-3y+6=0

12x-3y+6=0

9x-3y+6-12x-3y+6=0

9x-3y+6-12x-3y-6=0

9x-12x= -3x

-3x=0

x=0

12x-3y+6=0

12*0-3y+6=0

0-3y+6=0

3y=0+6

3y= 6

y= 2

0-6+6=0

(0,2)

Գրաբարի օրեր՝մաս 2

Թարգմանչաց տոն

Ուսուցում բարկութեան մասին

1․ Լուարուք զի ասացաւ առաջնոցն թէ` Մի՛ սպանաներ. զի որ սպանանիցէ` պարտական լիցի դատաստանի:

Լսել էիք,որ հնում /կամ էլ հին ժամանակներում/ ասում էին,որ մի սպանեք,եթե սպանեք,պարտական կլինի դատաստանի։

2․ Այլ ես ասեմ ձեզ եթէ. Ամենայն որ բարկանայ եղբօր իւրում տարապարտուց` պարտաւոր լիցի դատաստանի. եւ որ ասիցէ ցեղբայր իւր Յիմար` պարտաւոր լիցի ատենի. եւ որ ասիցէ ցեղբայր իւր Մորոս` պարտաւոր լիցի ի գեհեն հրոյն:

Այլ ձև ասեմ,ով զայրանում է իր եղբոր վրա,պարտադիր պիտի այցելի դատաստանի,և ով ասի եղբորն՝ հիմար պարտավոր է լցված լինի ատելությամբ,և ով ասի իր վիրավորի իր եղբորն,պարտավոր է այրվի դժոխքի կրակներում ։

3․ և 4․

Եթէ մատուցանիցես զպատարագ քո ի վերայ սեղանոյ, եւ անդ յիշեսցես եթէ եղբայր քո ունիցի ինչ խէթ զքէն,զպատարագն քո առաջի սեղանոյն, եւ երթ նախ հաշտեաց ընդ եղբօր քում, եւ ապա եկեալ մատուսջիր զպատարագն քո:

Երբ պատարագ մատուցես ,թող այն և հիշի եղբորդ,ում վիրավորում էիր,և երբ հաշտվես նրա հետ,շարունակիր պատարագդ։

5․

Լեր իրաւախոհ ընդ ոսոխի քում վաղագոյն, մինչդեռ իցես ընդ նմա ի ճանապարհի. գուցէ մատնիցէ զքեզ ոսոխն դատաւորի. եւ դատաւորն` դահճի, եւ արկանիցիս ի բանտ:

Եղիր իրավախոհ ոսոխի դեմ,մինչդեռ անցնես իր հետ այդ ճանապարհը,նա գուցե մատնի քեզ դատավորին,դատավորն՝դահիճին,և այդպես կհայտնվես բանտում։

Իրավախոհ- իմաստուն,խելամիտ,մտածող

6․

Ամէն ասեմ քեզ, ոչ ելանիցես անտի մինչեւ հատուցանիցես զյետին նաքարակիտն:

Ամեն ինչ կասեմ քեզ, առաջին քայլերիցդ մինչև կյանքի հատույցներին։

Գումարման եղանակ

Առաջադրանքներ հեևյալ խնդրագրքից՝ 34-36,էջ 17

Վարժ․34

ա)

{ x+2y=3 | 0

{ x+y = -1 | 2

y= 3+(-1)=3+1=4

y=4

x+8=3

x= -5

(-5;4)

բ)

{ x=3y-3

{ 3y-3+y-1=0

4y=4

y=1

x=3-3=0

(0;1)

գ)

{ 4x+y-2=0

{ 3x+y+3=0

y= -4x+2

3x-4x+2+3=0

-x= -3-2= -5

x=5

y= -20+2= -18

(5;-18)

դ)

{ x-y-7=0

{ 3x-y+1=0

x=7+y

3(7+y)-y+1=0

21+3y-y+1=0

2y= -22

y= -22/2= -11

x=7-11= -4

(-4; -11)

Վարժ․35

ա)

+{ x+3y-1=0

+{ -x+4y+8=0

7y+7=0

7y= -7

y= -1

x+3*(-1)-1=0

x=1+3

x=4

(4:-1)

ստ․

4+(-3)-1=0

1-1=0

բ)

{ x-2y+3=0

+{ -x+3y+2=0

y+5=0

y=0-5

y= -5

x-2*(-10)+3=0

-2*(-5)=10

x+13=0

x=0-13

x= -13

գ)

{ x-y+2=0

{ 3x+y-4=0

x=y-2

3(y-2)+y-4=0

3y-6+y-4=0

4y=4+6=10

y=10/4=2.5

x=2.5-2=0.5

(0.5;2.5)

դ)

{ 2x+y-3=0

{ -x-y+4=0

y=3-2x

-x-(3-2x)+4=0

-x-3+2x+4=0

x= -3+4=1

x=1

y=3-2=1

(1;1)

Վարժ․ 36

ա)

{ x+2y-3=0

{ 2x-3y+8=0

-{ 2x+4y-6=0

-{ 2x-3y+8=0

7y-14=0

7y=0-14

7y= -14

y= -2

x+ (-2*2)-3=0

x+(-4)-3=0

x= -4-3

x= -7

(-7;-2)

բ)

{ 2x+y-8=0

{ 3x+4y-7=0

y=8-2x

3x+4(8-2x)-7=0

3x+32-8x-7=0

-5x=7-32

-5x -25

-x= -5

x=5

y=8-10= -2

(5; -2)

գ)

{ -6x+2y+6=0

{ 5x-y-17=0

y= -17+5x

-6x+2(-17+5x)+6=0

-6x-34+10x+6=0

4x=34-6=28

x=28/4=7

y= -17+35=18

(7;18)

դ)

{ 5x+3y-7=0

{ 2x-y-5=0

y=2x-5

5x+3(2x-5)-7=0

5x+6x-15-7=0

11x=7+15=22

x=22/11=2

y=4-5= -1

(2; -1)

ե)

{ 2x+5y-15=0

{ 3x+2y-6=0

3x+7.5y-22.5=0

3x+2y-6=0}

3x+7.5y-22.5-(3x+2y-6)=0

3x+7.5y-22.5-3x-2y+6=0

5.5y=22.5-6

5.5y=16.5

y=16.5/5.5=3

3x+22.5-22.5=0

3x= -22.5+22.5=0

x=0/3=0

(0;3)

զ)

{ 4x-5y-3=0

{ 3x-2y-11=0

{ 4x-5y-3=0

7,5x-5y-27,5=0

4x-5y-3-(7,5x-5y-27,5)=0

4x-5y-3-7,5x+5y+27,5=0

-3.5x= -27,5+3= -24,5

-x= -24,5/3,5= -7

x=7

52,5-5y-27,5=0

-5y=27,5-52,5= 25

-y=5

y= -5

(7; -5)

է)

{ 2x+4y-6=0

{ 3x-2y-25=0

{ 2x+4y-6=0

6x-4y-50=0}

2x+4y-6+6x-4y-50=0

8x=56

x=56/8=7

42-4y-50=0

-4y=50-42=8

-y=8/4=2

y= -2

(7; -2)

Rotavirus vaccine creator’s biogrophy

Albert Zaven Kapikian

Albert Zaven Kapikian (1930 – 2014) was an Armenian-American virologist who developed the first licensed vaccine against rotavirus, the most common cause of severe diarrhea in infants. He was awarded the Sabin Gold Medal for his pioneering work on the vaccine. He is the 13th recipient of this recognition, awarded annually by the Sabin Vaccine Institute. Called the father of human gastroenteritis virus research, Kapikian identified the first norovirus, initially called Norwalk virus, in 1972; and he and his colleagues at the National Institutes of Health identified the hepatitis A virus in 1973.

Bishop,Flewett,Kapikian.jpg

Kapikian graduated from Cornell Medical College in 1956 and began a career with the National Institutes of Health in 1957. In 1970 he spent six months in the UK where at the suggestion of his boss he studied the techniques of June Almeida. Almedia took the first photos of coronavirus using novel techniques. Back in the USA he used these techniques to identify non-bacterial gastroenteritis — Norwalk virus.

He was chief of the epidemiology section of the Laboratory of Infectious Diseases at NIH’s National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), a position he held for 45 years. In 1998 he was appointed Deputy Director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases.

Kapikian died on February 24, 2014, at the age of 83.

Rotavirus vaccine

Rotavirus vaccine is a vaccine used to protect against rotavirus infections, which are the leading cause of severe diarrhea among young children. The vaccines prevent 15–34% of severe diarrhea in the developing world and 37–96% of severe diarrhea in the developed world. The vaccines decrease the risk of death among young children due to diarrhea. Immunizing babies decreases rates of disease among older people and those who have not been immunized.

The World Health Organization (WHO) recommends that rotavirus vaccine be included in national routine vaccinations programs, especially in areas where the disease is common. This should be done along with promoting breastfeeding, handwashing, clean water, and good sanitation. It is given by mouth and requires two or three doses. It should be given starting around six weeks of age.

The vaccines are safe. This includes their use in people with HIV/AIDS. While an earlier version of the vaccine was linked to intussusception, the current versions are not. Older recommendations were to avoid rotavirus vaccination in babies who have had intussusception. The vaccines are made from weakened rotavirus.

The vaccine first became available in the United States in 2006. It is on the World Health Organization’s List of Essential Medicines. As of 2013, there are two types of vaccine available globally, Rotarix and RotaTeq. Others are used in some countries.