English Homework — Texts

Text to discuss

Education is an important tool which is very useful in everybody’s life. Education is what differentiates us from other living beings on earth. It makes man the smartest creature on earth. It empowers humans and gets them ready to face challenges of life efficiently. With that being said, education still remains a luxury and not a necessity in our country. Educational awareness needs to be spread through the country to make education accessible. But, this remains incomplete without first analyzing the importance of education. Only when the people realize what significance it holds, can they consider it a necessity for a good life. In this essay on Education, we will see the importance of education, how it is a doorway to success.

  • to empower — լիազորել
  • efficiently — արդյունավետ կերպով
  • awareness — իրազեկում
  • accessible — հասանելի
Շարունակել կարդալ

Մենդելի առաջին օրենք

Մենդելի առաջին օրենքն իրենից ենթադրում է առաջին սերնդի միակերպության կանոնը։ Եթե խաչասերվող օրգանիզմները միմյանցից տարբերվում են մեկ հատկանիշով, ապա այդպիսի խաչասերումը կոչվում է միահիբրիդային խաչասերում: Միահիբրիդային խաչասերման ժամանակ ուսումնասիրվում է միայն մեկ հատկանիշ։

Մենդելի առաջին օրենք - Վիքիպեդիա՝ ազատ հանրագիտարան

Փորձի ընթացքը՝

Մենդելը խաչասերեց ոլոռի դեղին և կանաչ բույսերով սերմերը։ Մենդելը իր փորձում օգտագործեց ոլոռի այն բույսերը, որոնք մի քանի սերունդ հետազոտվող հատկանիշի առումով անփոփոխ էին եղել և ճեղքավորում չէին տվել, այսինքն մաքուր գծեր էին և հետազոտվող հատկանիշի նկատմամբ դոմինանտ հոմոզիգոտ էին (AA) և ռեցեսիվ հոմոզիգոտ էին (aa

Շարունակել կարդալ

Գարունը՝ երաժշտության մեջ

Ա․ Վիվալդի «Տարվա եղանակները»․ Գարուն

1723 թվականին գրված 4-համերգից բաղկացած “Four Seasons” ցիկլը Անտոնիո Վիվալդիի ամենահայտնի ու բարոկկո դարաշրջանի հայտնի ստեղծագործություններից մեկն է համարվում։

«Տարվա եղանակներ» համերգի առաջին մասում հանրահայտ կոմպոզիտորը արտահայտել է գարնան ամբողջ հզորությունը ուղեկցելով բանաստեղծական սոնետով երեք ստեղծագործություն, գույնզգույն նկարագրելով բնության երևույթները։

Վիվալդին սոնետը ևս բաժանել է երեք մասի․ առաջին մասում հանդես է գալիս բնությունը, ազատվելով ձմեռվա գերեվարությունից, երկրորդում՝ հովիվը խաղաղ քնով է քնած, իսկ երրորդում հովիվը պարում է նիմֆերի հետ գարնան քողի տակ։

Շարունակել կարդալ