Упражнения на правописание

1. Объяснить правописание О и Ё после шипящих.С тремя словосочетаниями придумать такие предложения, чтобы в каждом из них были знаки препинания при прямой речи (схема – слова автора разрывают прямую речь).

Решётка, трещотка, щётки, шорох, шёпот, плечом, бочонок, речонка, бережёт, окружённый, кирпичом, свечой, дешёвый, капюшон, шёрстка, шёлковый, лжёт, вооружён, холщовый, чёрствый, волчонок, борщом, пережёвывать, зажёг, пшёнка, ночёвка, кипячёный, старичок, борьба с саранчой, приглушённый, девчонки, жёлуди, крыжовник, жёлтый, крючок, ручонки, чёрный, грачом, шов, бережёш(?), поражённый, тушёнка, учёный, учёба, чащоба, расчёт, камышом, ржёт, маячок, зажжёт.

Շարունակել կարդալ

Թեմա 15. Հայկական մշակույթը 5-9-րդ դարերում. Մ. Մաշտոցը և Հայոց գրերի գյուտը: Ոսկեդարյան գրականություն

Մ. Մաշտոցը և Հայոց գրերի գյուտը՝

Մեսրոպ Մաշտոցը ծնվել է 362 թ. Տարոն Գավառի Հացեկաց գյուղում։ Հայաստանում ստացել է հունական կրթություն։ Տիրապետում էր հունարենին, պարսկերենին, ասորերենին, վրացերենին։ Սկզբնական շրջանում անցել է ծառայության հայոց Խոսրով Դ (մոտ 385-388թթ․) թագավորի արքունիքում, եղել է զինվորական սպա՝ պալատական գրագիր։ Նա, տեսնելով Հայաստանի դրությունը, հասկացավ, որ հայ գրերը կենսական անհրաժեշտություն են մեզ համար։ Հայ գրեր ունենալու իր մտադրության մասին Մեսրոպ Մաշտոցը հայտնում է կաթողիկոս Սահակ Պարթևին և ստանում նրա հավանությունը։ Այդ գործին աջակցում է նաև հայոց արքա Վռամշապուհը։ Նրա կարգադրությամբ Մաշտոցը մի խումբ աշակերտների հետ մեկնում է Ամիդ, Եդեսիա ու Սամոսատ քաղաքներ։ Երկար մաքառումներից հետո նրան հաջողվում է Եդեսիայում ավարտին հասցնել իր գործը և 405 թ. ստեղծել հայոց այբուբենը։ Հայերեն թարգմանված ու գրված առաջին նախադասությունն Աստվածաշնչից էր. <<Ճանաչել զիմաստություն և զխրատ, իմանալ զբանս հանճարոյ>>։ Երկրորդ խոսքը Մեծն Սրբի <<Ծանի՛ր ըստ քեզ>>-ն էր։ Հայերեն թարգմանված Աստվածաշունչը ճանաչվում է՝ որպես <<թարգմանությունների թագուհի>>։ Մեսրոպ Մաշտոցի պատմական առաքելությունը հայոց լեզվի համար կատարյալ այբուբենի ստեղծումն էր։ Հայ մշակույթի պահպանման և հետագա զարգացման գործում կարևոր նշանակություն ունեցավ հայերեն նշանագրերի գյուտը։ Կատարվեցին համաշխարհային գործերի և երկերի թարգմանություններ։ Ստեղծվեցին հայ մատենագրության և գիտության բարձրարժեք երկեր։ Գրերի գյուտը հոգևոր իմաստով վերամիավորեց ողջ Հայաստանը և ունեցավ ազգապահպան նշանակություն։ Մեսրոպ Մաշտոցի և Սահակ Պարթևի ջանքերով կատարվեցին նաև կրթական հսկայական աշխատանքնե՝ մայրենի լեզվով դպրոցներ հիմնելու համար, քանի որ շատ կարևոր էր, որ յուրաքանչյուր հայ լինի կրթված և ճանաչի սեփական լեզվի գիրը։

Շարունակել կարդալ

Ֆրանսուա դը Լառոշֆուկո․ Մաքսիմներ

Խանդի մեջ մեկ բաժինը սեր է և ինսունինը բաժինը՝ ինքնասիրություն։

Այս տողը շատ մեծ արդիականություն է պարունակում և այսօրվա իրավիճակի հետ համապատասխանում է։ Իրոք որ մարդիկ ինքնասիրությունից դրդված են գնում խանդին՝ նվաստացուցիչ ու մտահոգիչ քայլին։ Միշտ էլ, երբ աղջկա կամ տղայի կողմից այդպիսի վարք է դրսևովորվում, մարդիկ կարծում են, թե անհանգստանում է տղայի մասին, մտածում է, թե ինչպես գրավի նրա սիրտը, սակայն շատեր չեն էլ մտածում, որ այդ վարքը ինքնասիրության պատճառով է ի հայտ գալիս։ Աղջիկը կամ տղան տեսնելով, թե ինչպես է նրա սիրած էակը շփվում ուրիշների հետ, հաճախ կարծում է, թե ինչ-որ տեղ նա արժանի չդարձավ, որպեսզի սիրեն, մյուս կողմից էլ՝ աղջիկը կամ տղան չարժանացավ, որպեսզի նա նրանց սիրի։ Ընդհանրապես, այդպիսի վարքից առաջ և հետո հետևում են մարդկային վերաբերմունքի ու վարքի փոփոխություններ, որոնք անտեսանելի չեմ մնում։

Շարունակել կարդալ