English May 25-29

Հեռավար ճամբարային նախագիծ.մայիսի 25-29

Նախագծի տեսակը՝ թարգմանչական նախագիծ

Մասնակիցները՝ 6-րդ դասարանի սովորողներ

Ընթացքը՝ Սովորողները դիտում են նախօրոք ընտրված՝ հայկական մուլտֆիլմը, որից հետո դուրս են գրում բոլոր անծանոթ բառերը, թարգմանում անգլերեն: Բառերը թարգմանելուց հետո պետք է ստանալ մուլտֆիլմի անգլերեն տարբերակը: Սովորողները ստանում են հայկական մուլտֆիլմի անգլերեն տարբերակը:

Նպատակը՝ Զարգանում է սովորողների բառապաշարը, ձեռք են բերում թարգմանական հմտություններ:

Արդյունքը՝ Ստանում ենք հայկական մուլտֆիլմի անգլերեն տարբերակը, որը հասանելի է լինում դասավանդողի և սովորողների բլոգներում:

Հատված 9

-Մա՜մ:Ոտքերով խաչեր եմ դնում, գնում եմ, գնում: Եվ ցերեկ է, և գիշեր է այս օտար երկրում: Եղանակը խանգարում է: Գնում եմ, գնում և վաղուց էլ հյուր չեմ այս օտար երկրում: Ոտքերով խաչերով եմ դնում, գնում եմ գնում: Եվ ցերեկ է և գիշեր է այս օտար երկրում:

-Մեր Վինիկին շատ նման է քայլվածքով, իսկ կեցվածքով ինձ է նման:                          

Թարգմանություն/translation

Mom,I put crosses with my legs.I go,I go.Day and night in this strange counrty. The weather inferes.I go,I go and I have not been a guest in this strange country for a long time.I put crosses with my legs,I go,I go.Day and night in this strange country.

-Our Vinik is very similar to the gait, and the pose is similar to me.

Հատված 10

-Այդ ո՞ւր էիր կորել, տղաս:

-Պատուհաս են այս տղաները:

-Հայրիկ, իսկ ովքե՞ր եք դուք:

-Ես Պինիկն եմ, իսկ ես՝ Կվինիկը:

-Իսկ ո՞նց եք վարքից:

-Ես՝ սովորական, իսկ ես չար եմ:

-Որ այդպես է, լավ կլինի և օգտակար, որ իմանաք պատմությունը այս օղակի:

 Թարգմանություն/translation

-Where did you go,my son

-This guys are trouble!

-Dad,and who are you?

-I am Pinik,and I’m Kvinik.

-“What about your behavior?”

-I am ordinary,and I am evil.

-Well, it will be good and useful for you to know the history of this link.

Thanks!!!

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s