March 16-April 16

Lesson 1

March 16-april 16

Read the text 15  on page 32 and do the ex. A,B,C. Make a video while reading the text.

https://youtu.be/UbFSOIxVGbk

15
Mrs. Jenkins went to see her doctor one day, because her heart was giving her
trouble.
The doctor listened to her heart carefully and did a few other things. Then
he said, ‘Well, Mrs. Jenkins, stop smoking, and then you’ll soon be quite all right
again.’
‘But doctor,’ answered Mrs. Jenkins quickly, ‘I’ve never smoked. I don’t like
smoking.’
‘Oh, well,’ said the doctor, ‘then don’t drink any more alcohol.’
‘But I don’t drink alcohol,’ answered Mrs. Jenkins at once.
‘Stop drinking tea and coffee then,’ the doctor said to her.
‘I only drink water,’ answered Mrs. Jenkins. ‘I don’t like tea or coffee.’
The doctor thought for a few seconds and then said, ‘Well, . . . er . . . do you
like fried potatoes?’
‘Yes, I like them very much,’ answered Mrs. Jenkins.
‘All right, then stop eating those,’ said the doctor as he got up to say
goodbye to Mrs. Jenkins.
A. Answer these questions.What was Mrs. Jenkins having trouble with?With heart.

Why did Mrs. Jenkins not smoke?Because she didn’t like smoking.

What did Mrs. Jenkins drink?Only water.

What did she like eating?Fried potatoes.

What did the doctor want her to do?For didn’t eating fried potatoes.

B. Do this puzzle.
I don’t understand this work.Can you explain me.I do some writing but it incorrect.Thanks.


C. Write this story. Choose the correct words (to . . . or -ing):

When Helen finished working in Iran, she came back to England to work in a bank.She wanted a car,so I offered to teach her driving.She enjoyed learning very much,and she learned to drive well,very quickly.Of course,she sometimes forgot to put her hand out when she wanted to turn,and she did not always remember to get petrol when she need it,but she soon stopped making mistakes,and when she went to take her test*,she past easily.

Watch the video about human senses! Try to translate the cartoon into Armenian.(Սա լրացուցիչ աշխատանք է, որը տեղադրված է նրանց համար, , ովքեր տիրապետում են տեսանյութեր թարգմանելու հմտություններին:)

Թարգմանություն

Translate

Բարև ընկերներ․

-Դու երևի պետք է զարմացած լինես,թե ես ի՞նչ էի անում այս փոսում։Լավ, դա իմ սովորական ուղևորություններից մեկն է `նոր բան գտնելու համար։Եվ գուշակիր,թե ինչ եմ գտել ես այսօր։Սա 5 զգայարաններով պայուսակ է։Արի,տեսնենք,թե ինչ է ներսում։

-Օ,սրանք 5 զգայարաններն են։Տեսողության զգայարան,լսողության զգայարան,հոտի զգայարան,համստեսության զգայարան,դիպչելու զգայարան։

Սրանք աչքերն են։Նրանք օգնում են քեզ տեսնել։Այո,դու օգտագործում ես այն հենց հիմա,նայելով ինձ վրա։Հրաշք է,չէ։Քո աչքերը օգնում են քեզ տեսնել իրեր։Ճիշտ այնպես, ինչպես դա կօգնի մեզ տեսնել, թե ինչ է հաջորդը։

Սրանք ականջներն են։Նրանք օգնում են քեզ լսել։Դու լսում ես սա ?Հիասքանչ երգ է,չէ։Քո ականջները օգնում են քեզ լսել։Այսպիսով,երբ դու լսում ես գեղեցիկ ձայն,ինչպես ծիտիկների ծլվլոցը կամ մեքենան,որ արգելակում է,դու գիտես,որ դա քո լսելու զգայարանն է։

-Օ,ես ինչ-որ բան շնչեցի։Արդյոք դա գալիս է դրսի աղբարկղից?

Սա քո քիթն է։Այն օգնում է քեզ հոտ առնել տարբեր իրերից։Դա կարող է լինել ցնցող ինչպես աղբարկղը կամ ինչ-որ համեղ բան,օրինակ մի գավաթ տաք շոկոլադի։

-Սա քո լեզուն է։Այն օգնում է քեզ համտեսել տարբեր տեասկի ուտելիքներ։

-Հեյ,սա պիցցա է։Համեղ է։Լինում է կծու,թթու,քաղցր,դառը։Դու գիտես այս բոլորը համտեսության զգայարանի շնորհիվ։

-Եվ սա քո մաշկն է։Այն օգնում է քեզ դիպչել և զգալ իրերին։Երբ դու դիպչում ես կավ և փայտ,նրանք քեզ համար տարբեր են զգացվում։Կավը կարծես ավելի փափուկ է և հարթ,իսկ փայտը կարծես ավելի ուժեղ ու կոպիտ։Քո մաշկը օգնում է քեզ իմանալ,թե ի՞նչն է տաք կամ սառը,հեղուկը,պինդը,փափուկը կամ ուժեղը։

-Հիշում ես Արքա Միդասին,որը անիծված էր և ինչի կպներ կվերածեր ոսկու։Հա,հա,հա մի անհանգստացիր,դա չի պատահի քո հետ։

Մանրուքների ժամ,հետաքրքիր փաստեր։

Դուք գիտեք,որ օձերը լսում են Ձեզ իրենց ծնոտի ոսկորների միջոցով։

Որևէ մեկի 80 %-ը համտեսության փորձառությունը կազմում է շնչառությունը։

Իսկ հիմա ես կգնամ հետ այդ փոսը,որպեսզի գտնեմ ինչ-որ բան Ձեր համար։Այսպիսով սա ես եմ,խորացանք մեջը։Կհանդիպենք հաջորդ անգամ հաճելի փաստերի համար։

END

Lesson 2

Նախագիծ

Make a video about yourself, answering to these questions.(Պատրաստիր տեսանյութ քո մասին, որտեղ կպատասխանես հետևյալ հարցերին):

  • What do you do everyday to save yourself from the coronavirus?
  • Do you miss your school?
  • Whom do you miss most of all from the teachers? 🙂
  • Do you wash your hands everyday?
  • Do you stay at home everyday?
  • Do you eat healthy food?
  • Which lessons do you miss?

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s