Ուղիղ և հակադարձ համեմատականություններ՝ապրիլի 7

Ապրիլի 7

Թեմա՝ Ուղիղ և հակադարձ համեմատականություններ

Առաջադրանքներ հետևյալ խնդրագրքից

Դասարանում

Վարժ․409

Մեկ կիլոգրամ — 2․1/2 կգ երկաթ

4 տոննա ջարդոն — ? կգ երկաթ

Լուծում՝

1 տարբերակ

4 տոննա = 4000 կգ

ուստի 4000*2․1/2 = 10000 կգ

2 տարբերակ

4*2․1/2=10

10 տոննա = 10000 կգ

Վարժ․410

ա/Կամրջով անցնելիս

60 կմ/ժ — 40 վայրկյանում

x կմ/ժ — 30 վայրկյանում

Լուծում՝

x=40/30*60=80 կմ/ժ

Պատ․80 կմ/ժ

բ/

60 կմ/ժ — 1 րոպե

50 կմ — x րոպե

x=60/50*1=1.2 րոպե

Պատ․1․2 րոպե

Վարժ․411

60 ատամնաշար — 1 րոպեում — 50 պտույտ

40 ատամնաշար — 1 րոպեում — x

x=60/40*50

x=75 պտույտ

Պատ․75 պտույտ

Վարժ․412

Խառատը — 6 մանրակ

Աշակերտ — 4 մանրակ

ա/Աշակերտ — x

Խառատ — 27 մանրակ

6/4*27=40,5 մանրակ

Պատ․ 40,5 մանրակ

բ/ 1 ժամում խառատը

x ժամում աշակերտը

x=6/4*1

x=1.5 ժամ

Պատ․1․5 ժամում

Տանը

Վարժ․413

Միևնույն ժամանակում

Հետիոտն-6 կմ

Հեծանվորդ-18 կմ

ա/Հեծանվորդ-x

Հետիոտն-10 կմ

x=18/6*10

x=3*10

x=30 կմ

բ/Հետիոտն-2 ժամում

Հեծանվորդ-x ժամում

x=18/6

x=3

x=2/3=120/3

x=40 րոպեում

Վարժ․414

6 մարդ — 18 օրում

9 մարդ — x

15-ն էլ հավասարազոր են

6*18/9=12 օրում․

Վարժ․415

ա/6 ներկարար — 5 օրում

Քանի ներկարար է պետք կանչել,որպեսզի գործը վերջացնեն 3 օրում

Լուծում՝

6/x=3/5

x=15 ներկարար

բ/2 մարդ — 10 օրում

Քանի մարդ է պետք,որպեսզի աշխատանքը կատարեն 4 օրում։

Հակադարձ համեմատականություն է։

x/2=10/4

x*4=10*2

4x=20

x=5

Պատ․5 ներկարար

Կիլիկիայի հայկական պետությունը

Կիլիկիայի հայկական պետութունը միջնադարյան ավատատիրական պետություն էր 1080–1375 թթ-ին` Փոքր Ասիայի հարավ-արևելքում՝ Միջերկրական ծովափի հյուսիսարևելյան անկյունում: Անվանվել է նաև Կիլիկիա, Կիլիկյան Հայաստան, Հայոց Կիլիկիա, Սիսուան, Հայաստան Փոքր, Հայոց աշխարհ: Ապրել է զարգացման 2 փուլ՝ Մեծ իշխանապետություն (1080–1198 թթ.) և թագավորություն (1198–1375 թթ.): 


Կիլիկիայի բնաշխարհը բաժանվում է Դաշտային Կիլիկիա և Լեռնային Կիլիկիա հատվածների: Հայկական աղբյուրներում Կիլիկյան Հայաստանի հյուսիսարևելյան շրջանը կոչվում է Լեռնային Կիլիկիա կամ Գահ Կիլիկիո, հարավարևելյան ծովամերձ շրջանը՝ Դաշտային Կիլիկիա, արևմտյան շրջանը՝ Քարուտ Կիլիկիա: Տավրոսի լեռնաշղթան, հյուսիս-արևմուտքից ձգվելով հարավ-արևելք՝ մինչև Անտիտավրոսի ճյուղերը, Կիլիկիան պատնեշում էր փոքրասիական երկրներից: Միջերկրականի ջրերը շուրջ 500 կմ երկարությամբ հարավից ողողում են Կիլիկիայի ափերը: Կիլիկիայով հոսող բազմաթիվ գետերից նշանավոր են Պիռամոսը (Ջահան, Ջիհուն), Սարոսը (Սիհուն), Կյուդնոսը (Տարսուսչայ), Կալիկադնոսը (Սելևկիա), Լամոսը (Լամաս): Սկզբնավորվելով լեռներից և ոռոգելով երկրի դաշտերն ու անդաստանները՝ այդ գետերը թափվում են Միջերկրական ծովը:Հռոմեացի Յուստինոս պատմիչը վկայում է, որ մ. թ. ա. 83 թ-ին Հայոց Տիգրան Բ Մեծ թագավորը Դաշտային Կիլիկիան միացրել է իր տերությանը, իսկ Լեռնային Կիլիկիան անցել է նրա դաշնակից Միհրդատ VI Պոնտացուն: Մ. թ. ա. I դարից Կիլիկիայում ասորիների, հրեաների, հույների հետ միասին մեծ թվով հայեր են ապրել: IV դարի պատմիչ Ամմիանոս Մարկեղինոսը հաղորդում է, որ Իսոսի կամ Ալեքսանդրետի ծոցը կոչվում էր Հայոց ծոց:

Կիլիկիայի հայկական պետության զինանշանը և դրոշը․

X դարում երկրամասում հայ բնակչությունն այնքան է ստվարացել, որ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Խաչիկ Ա Արշարունին (973–992 թթ.), նրանց բյուզանդական եկեղեցու ոտնձգություններից զերծ պահելու նպատակով, Անտիոքում, Տարսոնում, Իսավրիայում և այլուր նշանակել է եպիսկոպոսներ: Հայերի համար Կիլիկիայում բարենպաստ պայմաններ են ստեղծվել, երբ Բյուզանդիան 1071 թ-ի Մանազկերտի ճակատամարտում պարտություն է կրել սելջուկ-թյուրքերից: Ստեղծվել են հայկական իշխանություններ (Փիլարտոս Վարաժնունու, Գող Վասիլի, Լամբրոնի և այլն), որոնք XI դարի վերջին – XII դարի սկզբին կործանվել են:

Պատրաստել եմ նաև տեսանյութ։

Урок 6

Урок 6

6.04-13.04

Классная работа

1.Читаем, обсуждаем

Рассказ про изобретательную собаку

Одна собака, по имени Лёшка, увидела на комоде колбасу. А дома никого не было.

Наша собачища расхрабрилась и решила эту колбасу стянуть.

Интересно придумала - Зощенко М.

И до того она захотела полакомиться этой колбаской, что даже глазки у нее загорелись и слюнки потекли.

Вот видит собака колбасу, а достать ее не может, потому что комод высокий, а она сама маленькая, чуть побольше кошки.

Маленькая-то она маленькая, но довольно хитрая. Она немножко подумала, как профессор, и вот что придумала.

Интересно придумала - Зощенко М.

Сначала зубами выдвинула нижний ящик комода.

Затем взобралась на этот ящик и немного выдвинула второй ящик.

Взобравшись на второй ящик, она совсем немного выдвинула и третий ящик.

И тогда получилось что-то вроде лестницы.

И наша собачонка спокойно и без тревог поднялась по этой лестнице, достала колбасу и слопала ее без остатка.

Потом пришли хозяева. Они рассердились, что исчезла колбаса, и хотели побить собаку. Но когда узнали, каким образом собака достала колбасу, они не стали ее бить. Только засмеялись и сказали:

— Ох, до чего умная у нас собака! Даже нам не жалко, что она колбасу съела.

Интересно придумала - Зощенко М.

(Илл. Красовской И.)

Домашнее задание

2. Упражнение на закрепление

Определи у существительных род, число, падеж.

Образец: По степи – по чему? (степь), ж.р., ед.ч., Д.п.

по болоту — по чему? (болото), с.р.,ед.ч,Д.п.

на ветках — на чём (ветка), ж.р.,мн.число,Пр.п.

из гнезда — нет чего (гнездо), с.р.,ед.ч.,Род.п.

перед учителем — горжусь кем (учитель), м.р.,ед.ч.,Тв.п.

над облаками — горжусь кем (облако), ср.р.,мн.ч.,Тв.п.

в ненастье

для скворцов — нет скворцов (скворец), м.р.,мн.ч.,Род.п.

к солнцу — дам кому,чему (солнце),ср.р.,ед.ч.,Дат.п.

об улыбке — думаю о ком,о чем (улыбка), ж.р.,ед.ч.,Пр.п.

про сказки — думаю о ком.о чём (сказка),ж.р.,мн.ч.Пр.п.

около метро — нет кого,чего (метро),ср.р,ед.ч.,Род.п.

3.

Подберите прилагательные к данным существительным во
множественном числе.


Например: писатели – современные писатели.
Лекции — скучные лекции

занятия — трудные занатия

упражнения — лёгкие упражнения

слова — золотые слова

стихи — душевные стихи

статьи — интересные статьи

открытия — веселые открытия

законы — неприемлемые законы

дети — красивые дети

врачи — героические врачи

учителя — молодые учителя

имена — современные имена

паспорта — мелкие паспорта

цветы — ароматные цветы

животные — животные людоеды

растения зелёные растения

горы — высокие горы


реки — синий реки

леса — густые леса

деревья — большие деревья

дожди — сильные дожди

морозы — суровые морозы

экскурсии — любопытные экскурсии

каникулы — летние каникулы

праздники — лучшие прадники