Անկյան կիսորդի և հատվածի միջնուղղահայաց հատկությունները․

Առաջին վարժություն․

Երկրորդ վարժություն․

Երրորդ վարժություն․

Չորրորդ վարժություն․

Տնային առաջադրանք․

Ապրիլի 13

Թեմա` Անկյան կիսորդի և հատվածի միջնուղղահայացի հատկությունները

Screenshot_2021-04-12 erkr_7_atanasyan pdf