Թվի բաժանարար և բազմապատիկ

Ապրիլի 20

Screenshot_2021-04-19 hanrahashiv-2 pdf

30,18,12,45

1.Ամենամեծի և ամենափոքրի գումարը

45+12=57

2.30 և 45

45-30=15 ,գումարենք 15

3․18*12=216=2+1+6=9

4.2*30+3*18=60+54=104

5. 18 & 12= -18+(-12)= -30

6.30*1/12=2.1/2

7.1/18+1/12=2+3/36=5/36

8.18*2=36

45-3=42

42-36=6

9.12*4=48

3*30=90

90-48=42

10.30+45= 1/30+1/45=3+2/90=5/90=90/5=18

11.30 և 12 ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը

30/2=15/3=5/5=1

12/2=6/2=3/3=1

{30,12}=60 ա․ը․բ․

12․18 & 45 ա․ը․բժ

18/2=9/3=3/3=1

45/3=15/3=3/3=1

3*3=9

13.18*12=216

18*45=810

810-216=594

14.182=324

122=144

324-144=180

15.182=324

324-18=306

16.453=91125

91125-45=91080

17.5*5*5=125

125-30=95

18․18 քանի կենտ թիվ կա չգերազանցող

1,3,5,7,9,11,13,15,17

ընդհանուր 9 հատ թիվ

19․30/2=15/3=3/3=1

18/2=9/3=3/3=1

12/2=6/2=3/3=1

45/3=15/3=5/5=1

Ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը

2*5*2*3*3=180

ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը

20․ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը

30/2=15/3=3/3=1

18/2=9/3=3/3=1

12/2=6/2=3/3=1

45/3=15/3=5/5=1

ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը դա 3-ն է