Սահյանական օրեր՝Քամու համբույրը

ՔԱՄՈՒ ՀԱՄԲՈՒՅՐԸ

Քամու համբույրից դողաց մի տերև,
Շշուկով դիպավ իր հարևանին,
Խշխշաց հանկարծ իմ գլխի վերև
Ու տարուբերվեց հինավուրց կաղնին:

Կռացավ կաղնին նորից բարձրացավ,
Ճյուղերով դիպավ ուրիշ մի ծառի,-
Եվ շշուկն այսպես ծառից-ծառ անցավ,
Հասավ հեռավոր խորքերն անտառի:

Ալեկոծվում էր անտառը հուզված
Ու ոսկեզօծված գլուխն օրորում,
Իր մեծ գրկի մեջ քամու համբուրած
Փոքրիկ տերևն էր կարծես որոնում:

Խշշում էր անտառն ու տարուբերվում,
Երկինք էր հասնում խշշոցը նրա…
Իսկ քամին ուրախ սուլում էր հեռվում
Եվ ծիծաղում էր անտառի վրա:

 Բնություն-մարդ կապն ինչպես  է արտացոլվում ստեղծագործություններում:

Վերլուծություն․

Ինձ համար այս բանաստեղծությունը շատ զգացմունքային էր և միքիչ հուզող։Այստեղ հեղինակը պատմում էր,որ քամին այսպես ասած կառավարում էր երկիրը,տերևները,ալիքները և այլն․․․։Հեղինակը օգտագործում է շատ հանգիստ,հուզիչ,գայթակղիչ բառեր,որոնցով ստիպում է ընթերցողին խորանալ այս պատմության մեջ։Այստեղ մարդ-բնություն հարաբերությունը իմ կարծիքով կա,որովհետև մարդն է տեսնում այս ամենը,տեսնում է․թե քամին ինչ է անում,ինչ է հրամայում։Քամու համբույրից տերևնը դողաց,այսինքն քամին փչեց և առաջին տերևը սկսեց շար-ժվել և իջնել հատակին։Շատ հետաքրքիր էր։Բնությունը կառավարում էր եղանակը,այսպես ասած,ասում էր,թե ինչ պիտի լինի։Կաղնին ճյուղերով դիպավ մյուս կաղնուն։Իմ կարծիքով սա խորհրդանշում է աշունը,որովհետև աշնանն է տեղի ունենում տերևաթափը,իսկ այստեղ կապ ունի տերևաթափի հետ։Հեղինակը ուզում էր ասեր,որ քամին ղեկավարում է և սկիզբ է դնում նոր կյանքի,նոր շնչի։

Ֆունկցիայի գաղափարը՝հանրահաշիվ

Ապրիլի 19

Թեմա՝ Ֆունկցիայի սահմանունը

Ֆունկցիան երկու մեծությունների կախվածությունը

Առաջադրանքներ հետևյալ խնդրագրքից

S=V*t

V=40

S=40*t-բանաձև

t=0,1,2

S=0,40,80

Դասարանում

վարժ․419

ա/

y(2)=3

y(2)=3*2-1=6-1=5

սխալ է

բ/

y(5)=17

y(5)=3*5-1=14

սխալ է

գ/

y(1/3)=0

y(1/3)=3*1/3=1-1=0

ճիշտ է

դ/

y(-1)= -3

y(-1)=3*(-1)-1= -3-1= -4

սխալ է

վարժ․420

y(4)=3x-6

y(-6)=x2-3

y(3)=6x

Տանը

վարժ․421

ա)

y(6)=1-(6*4)= -23

y(7)=1-(4*7)= -27

y(0,5)=1-(4*0,5)= -1

y(2/3)=1-(4*2/3)= -1,6

բ)

y(5)=19 (ոչ)

y(-2)=9 (այո)

y(0)=1 (այո)

y(-0.5)=2 (ոչ)

y(-3/4)=4 (ոչ)

Վարժ.422

ա/y=2x

բ/y=x-2

գ/y=5+x

դ/y=4x

ե/y=x/7

զ/y=2x2