Ուղիղ համեմատական ֆունկցիա

Ապրիլի 28

Թեմա՝ Ուղիղ համեմատական ֆունկցիա

Առաջադրանքներ 459-460հետևյալ խնդրագրքից ,էջ 141

Վարժ․459

ա/x= ox առանցքն է

բ/ և գ/

դ/եթե բոլոր կետերը գտնվում են մեկ ուղղու վրա ապա պատկերը ճիշտ է․

ե/Կառուցված է

զ/1 և 3 քառորդներում

է/

y(-3)= -9, (-9)=3*(-3)

y(4)=12, 12=4*3

y(1/2)=1,5, 1,5=0,5*3

y(1.2)=3,6, 3,6=1,2*3

y(-0.7)= -2,1, (-2,1)= -0,7*3

ը)

y(x)=2,

x=2/3

y(x)=1,

x=1/3

y(x)=(-6),

x= -2

թ)

y-ի արժեքը կմեծանա 3-ով

ա) x=ox առանցքն է,բոլոր թվերի.

բ)

  xy= -1/2x(x; -1/2x)
-21(-2; 1)
-1.50.75(-1.5; 0.75)
-10.5(-1; 0.5)
-0.50.25(-0.5; 0.25)
00(0; 0)
0.51.5(0.5; -0.25)
1-0.5(1; -0.5)
1.5-0.75(1.5; -0.75)
2-1(2; -1)
2.5-1.25(2.5; -1.25)
3-1.5(3; -1.5)գ)

դ) Եթե անցնում է (1; -0.5) կետով և կետերով կազմված գիծը ուղիղ է ,ապա ճիշտ է.

ե) y= -0,5x

x=2

(2; -1)

x=3

(3; -1.5)

զ)

Երկրորդ և չորորրդ

է)

y(-3)=1,5, 1,5= -0,5*(-3)

y(4)= -2, -2=4*(-0,5)

y(1/2)= -0,25, -0,25=0,5*(-0,5)

y(1.2)= -0,6, 0,6=1,2*(-0,5)

y(-0,7)=0,35, 0,35= -0,7*(-0,5)

ը)

y(x)=2,

x=-4

y(x)=1,

x= -2

y(x)=(-6),

x=12

թ)

y-ի արժեքը կփոքրանա 1/2-ով:

Թեստային հարցեր

Ընթացքը՝  Պատասխանել հարցերին և կատարել բլոգային գրառումներ։

․ Նշել Կիլիկյան Հայաստանի  Իշխաններին։

Ռուբեն Ա /1080-1095 թվականներ/

Կոստանդին Ա /1095-1100 թվականներ/

Թորոս Ա /1100-1129 թվականներ/

Լևոն Ա /1129-1137 թվականներ/

Թորոս Բ /1145-1169 թվականներ/

Ռուբեն Բ /1169 թվական/

Մլեհ /1169-1175 թվականներ/

Ռուբեն Գ /1175-1187 թվականներ/

Լևոն Բ /1187-1219 թվականներ/

․ Նշել թե երբ՞ Կիլիկյան Հայաստանը հռչակվեց թագավորություն։

1198 թվականին Կիլիկյան Հայաստանը հռչակվել է Մեծ թագավորություն․ /1198-1375 թվականներ/

․ Նշել Կիլիկյան Հայաստանի թագավորներին։

Լևոն Բ (1198–1219 թթ.),

Զաբել (1219–1222 թթ.),

Ֆիլիպ (1222–25 թթ.),

Հեթում Ա (1226–1269 թթ.),

Լևոն Գ (1269–1289 թթ.),

Հեթում Բ (1289–96, 1299–1301 թթ.),

Սմբատ (1296–1298 թթ.),

Կոստանդին Բ (1298–99 թթ.),

Լևոն Դ (1301–1308 թթ.),

Օշին Ա (1308–1320 թթ.),

Լևոն Ե (1320–1342 թթ.),

Գվիդոն կամ Կոստանդին (1343–1344 թթ.),

Կոստանդին Դ (1345–1363),

Կոստանդին Ե (1365–1373 թթ.),

Լևոն Զ  (1374–1375 թթ.)

․ Կիլիկյան Հայաստանի ամրոցներ։

Թումլու ամրոց

Թումլու բերդ – Ադանայի նահանգում, Անարզաբա քաղաքի մոտակայքում, Ջահան գետի աջ ափին: Կառուցվել է զառիթափ լանջերով մի բարձրադիր ժայռի վրա: Զբաղեցնում է բավական մեծ տարածություն, ունի քարաշեն պարիսպներ, աշտարակներ և բուրգեր, որոնք բերդը բոլոր կողմերից դարձնում են անառիկ: Առաջին անգամ հիշատակվում է 12-րդ դարից: Կիլիկիայի հայկական իշխանությանն է միացվել Թորոս 2-րդի (1145–1169 թթ.) կողմից: Հավանաբար ամայացել է 1375 թվականի Կիլիկիայի հայկական թագավորության անկումից հետո:

Կոռիկոս ծովային բերդ

Կոռիկոսի ծովային բերդ – Միջերկրական ծովի ափին, Սելևկիայից 45 կմ. հյուսիս-արևելք, լեռներով շրջապատված հովտում: Կոռիկոս է անվանվել մոտակա համանուն լեռան անունով, որն հունարենից թարգմանաբար նշանակում է քրքում: Բերդը հիմնադրվել է Ք. ա. 3–2-րդ դարերում` Սելևկյանների տիրապետության օրոք և դարձել առևտրի կարևոր կենտրոն: Բյուզանդական տիրապետության շրջանում մտել է Տարսոնի նահանգի մեջ, հանդիսացել եպիսկոպոսական թեմի կենտրոն: Արաբա-բյուզանդական հակամարտության շրջանում պատմական աղբյուրներում բերդը չի հիշատակվում: 7–8-րդ դարերում ավերված ու աղքատացած էր: Կոռիկոսի բերդի դերը կրկին սկսում է բարձրանալ 11-րդ դարի վերջից` Խաչակրաց արշավանքների սկզբնավորումով: Կիլիկյան Հայաստանի իշխանապետ Թորոս 2-րդը (1145–1169 թթ.) Կոռիկոսը միացրել է Կիլիկիայի հայկական իշխանապետությանը: Կիլիկիայի հայկական թագավորության շրջանում պատկանել է թագավորից վասալական կախման մեջ գտնվող առանձին իշխանների: Կոռիկոսի բերդատերերից էր Օշին պայլը, որը Լևոն 4-րդ արքայի (1305–1307 թթ.) խնամակալն էր: Սակայն, վերջինս սպանել է տալիս Օշին պայլին և Կոռիկոսի բերդը դարձնում արքունի կալվածք: 14-րդ դարում բերդը որպես նվեր տրվել է Կիպրոսի արքայորդու որդի Բոհեմունդ Լուսինյանին: 1448 թվականին բերդին տիրել են Կարամանյան կոչվող թուրքմենական ցեղերը: Բերդն այնուհետև գրավում են եգիպտական մամլուքները, իսկ 16-րդ դարում` օսմանցի թուրքերը: Կոռիկոսը մինչև 17-րդ դարը շարունակել է մնալ որպես հայոց եպիսկոպոսանիստ:

Կոռիկոսը Կիլիկյան Հայաստանի ամենախոշոր նավահանգիստն էր և Այասի հետ միասին մեծ դեր էր խաղում երկրի տնտեսական կյանքում:

Անամուռ բերդ – Միջերկրական ծովի Անամուռի հրվանդանում, Անամուռ գյուղաքաղաքից 10 կմ. հեռու: Հիմնադրվել է որպես նավահանգիստ Ք. ա. 4-3-րդ դարերում փյունիկեցի ծովագնացների կողմից: Հունա-հռոմեական տիրապետության ժամանակ էական դեր է կատարել որպես բերդ: 1266 թվականին դեպի Կիլիկիա կատարած արշավանքի ժամանակ բերդը հայերից խլել է Իկոնիայի սելջուկյան սուլթան Սալահեդդինը, բայց 1284 թվականին Կիլիկիայի արքա Լևոն 3-րդը (1270–1289 թթ.) կրկին հետ է գրավել այն: Դրանից հետո Անամուռի մասին հայկական աղբյուրներում հիշատակություններ չկան:

  • Կիլիկյան Հայաստանի փոխհարաբերությունները խաչակրաց իշխանությունների հետ։

Թեստային հարցեր՝ 

1) Ո՞ր ծովի ափին էր գտնվում Կիլիկյան Հայաստանը։ 

ա․Միջերկրական ծովի ափին, բ․ Սև ծովի ափին 

2) Ո՞վ էր Կիլիկյան Հայաստանի առաջին թագավորը՝  

ա․ Մլեհ, բ․Լևոն 2-րդ իշխան

3) Ի՞նչ է ստեղծել Սմբատ սպարապետը։ 

ա․ Բանակ, բ․ Դատաստանագիրք 

4) Նշվածներից ո՞րն է Կիլիկյան Հայաստանի բերդերից։ 

ա․Կոռիկոս բ․Ամբերդ 

5) Ո՞վ էր Կիլիկյան Հայաստանի առաջին իշխանը։

 ա․ Ռուբեն Ա, բ․ Թորոս 2-րդ