2. Դրական տարբերիչով երկրորդ աստիճանի անհավասարումներ

Վարժ․ 114

ա) (x-9)(x-2)>0

գտնել այս անհավասարության 0-ները․

(x-9)(x-2)=0=> [x-9=0; x-2=0=> [x=9; x=2

x ∈ (-∞; 2) ∪ (9; +∞)

Պատ՝․ (-∞; 2) ∪ (9; +∞)

բ) (x-8)(x-19)<0

գտնել այս անհավասարության 0-ները․

(x-8)(x-19)=0=> [x-8=0; x-19=0=> [x=8; x=19

x ∈ (8; 19)

Պատ՝․ (8; 19)

գ) (x+3)(x-5)<0

գտնել այս անհավասարության 0-ները․

(x+3)(x-5)=0> [x+3=0; x-5=0=> [x= -3; x=5

x ∈ (-3; 5)

Պատ՝․ (-3; 5)

դ) (x-4)(x+7)>0

գտնել այս անհավասարության 0-ները․

(x-4)(x+7)=0=> [x-4=0; x+7=0=> [x=4; x= -7

x ∈ (-∞; -7) ∪ (4; +∞)

Պատ՝ (-∞; -7) ∪ (4; +∞)

Շարունակել կարդալ

Հայաստանի Առաջին Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը

1. Հովհաննես Քաջազնունու կառավարության արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղղությունները։ Հանրապետության ներքին և արտաքին քաղաքական դրությունը

1918 թ․ ապրիլի 22-ին Անդրկովկասի Սեյմը հայտարարեց, որ Անդրկովկասն անջատվում է Ռուսաստանից և կազմում է անկախ պետություն։ Նրա մեջ մտան Անդրկովկասի երեք ժողովուրդները՝ հայերը, վրացիները և թաթարները /ադրբեջանցիները/։ Մայիսի 26-ին գումարվեց Անդրկովկասյան Սեյմի վերջին նիստը։ Այն ընդունեց Սեյմը լուծարելու վրաց մենշևիկյան խմբակցության առաջարկը։ Նույն օրը՝ երեկոյան, վրացական ազգային խորհուրդը հռչակեց Վրաստանի անկախությունը։ Մայիսի 27-ին Թիֆլիսում Սեյմի մահմեդական պատգամավորների արտակարգ նիստը որոշեց ստանձնել Ադրբեջանի կառավարումը։ Հաջորդ օրը Ադրբեջանի ժամանակավոր ազգային խորհուրդը հռչակեց Ադրբեջանի անկախությունը։ Անդրկովկասյան թաթարների կառավարող մարմինը որպես ժամանակավոր մայրաքաղաք ընտրեց Գյանջան /Գանձակ/, քանի որ Բաքուն բոլշևիկների ձեռքում էր՝ Ստեփան Շահումյանի գլխավորությամբ։

Մայիսի 30-ին մամուլում հրապարակվեց Հայոց ազգային /կենտրոնական/ խորհրդի հայտարարությունը, որտեղ ազդարարվում է, որ խորհուրդը ստանձնում է հայկական գավառների միակ և գերագույն իշխանությունը /տեքստը կազմել էր Նիկոլ Աղբալյանը/։

Արևելյան Հայաստանում վերականգնվեց հայկական պետականությունը, ստեղծվեց Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այն ծնունդ առավ ներքին ու արտաքին չափազանց ծանր պայմաններում։ Նորաստեղծ հանրապետության առջև ծառացած ու անհապաղ լուծում պահանջող խնդիրները բազմաթիվ էին։ Դրանք վերաբերում էին երկրի թե՛ ներքին կյանքին, թե՛ արտաքին քաղաքականությանը։ Երկիրը անելանելի վիճակից դուրս բերելու համար անհրաժեշտ էր քաղաքական կամք, վիթխարի ջանքեր ու հետևողական աշխատանք։

Շարունակել կարդալ