Հայոց լեզու՝ Դ-Տ-Թ-ի ուղղագրություն

Առաջադրանք 30

ա․ Ադամորդի, Ալվարդ, ականակիտ, ակնթարթ, ակութ, աղոտ, աճուրդ, այգեկութ, այդ /դա/, այտամորուս, արդյոք, արդուզարդ, արթմնի, արտահերթ, արտառոց, արտասուք, արտևանունք, բրդոտ, բրթել /հրել/, գաղթ, գաղտնապահ, հարթուկ։

բ․ Աղոթք, արդյունահանել, գաղտնիք, գդալ /սեղանի սպասքի առարկա/, կարդալ, կարթ, կարմրախայտ, կոկորդիլոս, կորնթարդ, հաղորդում, հայթայթել, հանդարտորեն, հաշմանդամ, հաջորդել, փութկոտ, քաջորդի, քողտիկ, քրթմնջյուն, օդանցք։

գ․ Այդտեղ, այտոսկր, անդադար, անդամագրվել, անթացուպ, անհաղորդ, անհողդողդ, անձեռակերտ, բազմանդամ, Բաղդադ, բաղդատել, բանտարկել, բարդություն, բիրտ, գաղտնախորհուրդ, Դեբեդ, կնճիթ, կրտսեր, միլիարդավոր, Վարդիթեր։

դ․ Անդամ, արդուկ, գաղթօջախ, գթալ /խղճալ/, գեղարդ, գիրթ /կտրուկ/, գրտնակել, գունազարդ, դիմահարդար, արդ, դրդապատճառ, դրվագազարդ, երթուղի, երդիկ, երդմնազանց, զարդասենյակ, թպրտալ, թրթուր, Նվարդ, շողոքորթ, շորթել, շվայտ։

Շարունակել կարդալ

Домашнее задание

Стр. 4, упр. 1

 1. Солнышко взошло, но прохлада все еще держалась.
 2. Но вот опять хлынули играющие лучи, причём величаво поднялось могучее светило.
 3. Тучи закрыли небо, и пошел дождь.
 4. Стало совсем прохладно, с тех пор как (поэтому) мы пошли домой.
 5. Прошло около часа, и огонь погас, но, мы не расходились.
 6. Сверкала молния, гром гремел, и шел сильный дождь.

Стр. 5, упр. 2

 1. Снег сошел, из-за этого, трава еще не зеленеет.
 2. Яблоня отцвела давно, а липа только начала цвести.
 3. Ворона вьет себе гнездо, поэтому кукушка кладет свои яйца в чужие гнезда.
 4. Дождь перестал, но туман еще держался.
 5. Морковь сладкая, a редька горькая.
 6. Я хотел уснуть, но мешали комары.

Стр. 6, упр. 3

 1. Солнце греет все жарче и жарче. — бессоюзное.
 2. В середине апреля сходит снег на лесных полянах, и только в тени под елями лежит он еще толстым слоем. — сложносочинённое.
 3. Везде стоят лужи, и бегут ручейки. — сложносочинённое.
 4. В это время на опушке звенит бодрая песенка зяблика. — бессоюзное.
 5. Солнце начинает склоняться к закату, и лес наполняется звучными песнями дроздов. — сложносочинённое.
Շարունակել կարդալ