Հայոց լեզու՝ Ձ-Ծ-Ց-ի ուղղագրություն

Առաջադրանք 33

ա․ Ալեկոծություն, ածխագործ, ակաղձուն, ամբարձիչ, այտուցվել, անձավ /քարայր/, անձեռոցիկ, առաձգական, առանցք, առեղծված, առկայծել, արձանագործ, արվարձան, արտառոց, արցունք, բազմափորձ, բարյացակամ, բարձել, բարձրախոս։

բ․ Բարձրահասակ, գանձարան, գարեհաց, գեղձ, գլուխգործոց, գլուխկոնծի, գծուծ, դարձյալ, դարձնել, դարձվածք, դեղցան, դեղձենի, դերձակ, դյուցազն, խեցեղեն, ծածկանուն, կաթնահունց, կաթվածահար, կառուցվածք, կրծոսկր, հանդերձարան, մրցավար։

գ․ Ածխահանք, ածխաթթու, ասացվածք, ատաղձագործ, արձագանք, արձակագիր, արձակուրդ, բարձիթողի, բարձրադիր, դեղձանիկ, դողէրոցք, եղծել, երկնաբերձ, զեղծարար, ընդարձակ, ընթացք, ընթերցել, թախանձել, թախծադեմ, թյուրիմացություն։

դ․ Թռցնել, թրծել, ժողովածու, լայնարձակ, լացակումած, լացուկոծ, լծկան, լռակյաց, լվացք, լուցկի, խավարամած, խավարծիլ, խավիծ, խեցգետին, խոտհունձ, կազմվածք, կայծկլտալ, կայծքար, կառամատույց, կառուցել, կատարածու, փորձություն։

ե․ Ածխահոր, անձկալի, անմրցելի, ապատարց, բարձրանիստ, բարձրուղեշ, դերձան, թախծել, խեցեգործ, ծածկել, կեղծամ, կերցնել, կեցվածք, կորցնել, կրծել, կցկտուր, կցմցել, կուրծք, հայացք, հանգուցյալ, հանդերձանք, հանդերձյալ, հանդիպակաց։

զ․ Հանկարծ, հասարակածային, հոծ, հողմակոծ, հորձանուտ, հունցել, ձագար, ձեռնածու, ձյունածածկ, ձվածեղ, ձվաձև, ճրագալույց, մազապուրծ, մածուկ, մածուցիկ, մանկաբարձուհի, մթամած, մրցունակ, վարձավճար, ցնցուղ, ուղնուծուծ, փորձառու։

է․ Անբիծ, անդամալույծ, անեծք, անեղծ, բարձունք, բացարձակ, բռունցք, բոցկլտալ, թախծաժպիտ, թափանցիկ, թխվածք, խցանական, խցկել, խուրձ, ծածկագիր, ծածկոց, ծոծրակ, կեղծել, հաստոցաշինական, հարձակում, հարսնացու, հեծկլտալ, հարցուփորձ։

ը․ Հանդերձապահ, հեռարձակել, միգամած, մղձավանջային, մտածմունք, մտացածին /հնարովի, կեղծ/, մրցակից, մրցել, մուծել, նայվածք, նվագածություն, շինծու, ոսկեզօծ, ողբասացություն, ործկալ, որձաքար, վարձահատույց, փղձուկ, փորձանոթ։

թ․ Ակնածանք, աղանձ, աղցան, լուսարձակ, հերարձակ, հիացք, հինավուրց, հնձել, հնոց, հոգածություն, մրցասպարեզ, պախուրց, պրծնել, ջրահեղձ, սանձարձակ, սերուցք, սիգապանծ, սլացիկ, սրդողաց, վաղանցիկ, վարձակ, վարձակալ, վարձկան։

ժ․ Հեղձուցիչ, վարձել, վեհապանծ, վերամբարձ, վերծանել, վերցնել, տաղասաց, տարածվել, տողադարձ, տրցակ, ցնծալ, ցնցոտի, ուրց, փախցնել, փայծաղ, փղձկալ, փորձանք, փոցխ, քաղց, քաղցկեղ, քաղցրահնչյուն, քարածածկ, օձիք, օրավարձ։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s